K 13/2013

K 13/2013

Hallituksen vuosikertomus 2012

Ministeriö: Valtioneuvoston kanslia

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 perustuslakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 18.02.2014 PeVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2013

Epävirallinen keskustelu

12.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kirsi Pimiä, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Maria Soininen, oikeusministeriö

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Mikko Sarja, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen, Oikeuskanslerinvirasto

- varapuheenjohtaja Pirkko Nuolijärvi, kieliasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri, kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, kieliasiain neuvottelukunta

- toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- ylitarkastaja, pääsihteeri Sarita Friman-Korpela, romaniasiain neuvottelukunta RONK

- saamen kielineuvoston puheenjohtaja Anna Morottaja, saamelaiskäräjät

- folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- sakkunnig i förvaltningsärenden Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting

- kehittämisjohtaja Kaisa Alanne, Kuurojen Liitto ry (K)

- erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, Kuurojen Liitto ry

- projektledare Magdalena Kintopf, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

- projektassistent Oscar Lönnholm, Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

- varapuheenjohtaja ja sihteeri Pertti Lampi, Karjalan Kielen Seura ry (K)

- toiminnanjohtaja Stanislav Marinets, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (K)

13.12.2013

Valmistava keskustelu

05.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- saamelaiskäräjät (K)

13.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Epävirallinen keskustelu

- mietintöluonnos

14.02.2014

Yleiskeskustelu

18.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVM 1/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 01.10.2013

Käsittely päättynyt 09.04.2014 UaVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- SPR:n muistio 18.2.2014

- pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti (K)

Merkitty tiedoksi.

20.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Rauhanliitto muistio 20.2.2014

- toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry (K)

Merkitty tiedoksi.

25.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Jalonen muistio 25.2.2014

- valiokuntaneuvos Olli-Pekka Jalonen, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty tiedoksi.

27.02.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ETYJ-muistio 24.2.2014

- Research Director Magnus Ranstorp, Center for Assymmetric Threat Studies, The Swedish National Defence College

- Etyj-suurlähettiläs Katja Pehrman, ulkoasiainministeriö (K)

- komentaja, Etyjin sotilasedustaja Petri Ilvesaro, ulkoasiainministeriö

Merkitty tiedoksi.

06.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vanninen muistio 6.3.2014

- johtaja Paula Vanninen, VERIFIN (K)

Merkitty tiedoksi.

12.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Sadankomitea muistio 12.3.2014

- Cyber Security -johtaja Jarmo Limnell, Intel Security

- pääsihteeri Eekku Aromaa, Suomen Sadankomitea ry (K)

Merkitty tiedoksi.

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Van de Winckel ja Toivanen muistio 13.3.2014

- Director Business Development Luc Van de Winckel, (K)

- Majuri Arto Toivanen, pääesikunta (K)

- ulkoasiainneuvos Klaus Korhonen, UM

Merkitty tiedoksi.

14.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Rantapelkonen muistio 14.3.2014

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Kirsti Kauppi, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Terhi Hakala, ulkoasiainministeriö

- everstiluutnantti Jari Rantapelkonen, maanpuolustuskorkeakoulu (K)

Merkitty tiedoksi.

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- UTP 10/2014 vp - UTP 10/2014 vp

26.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Amnesty muistio 26.3.2014

- toiminnanjohtaja Frank Johansson, Amnesty International, Suomen osasto (K)

Merkitty tiedoksi.

27.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- SM:n muistio 27.3.2014

- poliisitarkastaja Seppo Sivula, sisäministeriö (K)

Merkitty tiedoksi.

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Forssin muistio 2.4.2014

- Dosentti, MPKK Stefan Forss, (K)

Merkitty tiedoksi.

09.04.2014

Yleiskeskustelu

- Jaettu mietintöluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 25.10.2013 VaVL 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

27.09.2013

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

- jolle muut jaostot voivat antaa lausuntonsa.

25.10.2013

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 6/2013 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

03.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, sisäasiainministeriö

24.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Verojaosto

10.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

11.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Sivistys- ja tiedejaosto

04.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Maatalousjaosto

09.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Liikennejaosto

01.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

03.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

Työ- ja elinkeinojaosto

04.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Kunta- ja terveysjaosto

02.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asunto- ja ympäristöjaosto

04.10.2013

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 06.11.2013 TrVL 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- johtava tilintarkastaja Aila Aalto-Setälä, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

16.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- muistio 5.11.2013

Valmistava keskustelu

06.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 6/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 08.11.2013 HaVL 24/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, sisäasiainministeriö (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäasiainministeriö (K)

- ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

05.11.2013

Epävirallinen keskustelu

08.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 24/2013 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.09.2013

Käsittely päättynyt 07.11.2013 LaVL 19/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.09.2013

Keskusteltiin asiasta.

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Mika Paavilainen, sosiaali- ja terveysministeriö

11.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.10.2013

Valmistava keskustelu

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Pia Andersson, Rikosseuraamuslaitoksen keskusyksikkö

Epävirallinen keskustelu

07.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 19/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 22.10.2013 LiVL 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- johtaja Johanna Juusela, Viestintävirasto (K)

- pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto (K)

- talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto

- kehityspäällikkö Jarmo Koskela, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

15.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- lausumataulukko

Valmistava keskustelu

22.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 26/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.09.2013

Käsittely päättynyt 06.11.2013 MmVL 28/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

02.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2013

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 28/2013 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 23.09.2013

Käsittely päättynyt 17.10.2013 PuVL 9/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja, talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö, kontra-amiraali Kari Takanen, Pääesikunta

- ylitarkastaja Sanna Forsman, Pääesikunta

03.10.2013

Valmistava keskustelu

10.10.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

17.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.2

Valmistunut:

- PuVL 9/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 08.11.2013 SiVL 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- johtaja Jukka Liedes, opetus- ja kulttuuriministeriö

- Opetushallitus

- Suomen Kuntaliitto

- Suomen kirjastoseura

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2013

Ei huomautettavaa:

- Kansalaisopistojen liitto KoL

Valmistava keskustelu

08.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.09.2013

Käsittely päättynyt 03.10.2013 StVL 13/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

01.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 13/2013 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 03.10.2013 TaVL 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.10.2013

Merkitty saapuneeksi

Valmistava keskustelu

03.10.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 3.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 22/2013 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 15.11.2013 TuVL 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

- viimeistään 8.11.2013 mennessä.

Käsittely

27.09.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

27.09.2013

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Anne Kallio, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö

- ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön korjattu asiantuntijalausunto.

Valmistava keskustelu

15.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- lausuntoluonnos

Valmistunut:

- TuVL 4/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 10.10.2013 TyVL 7/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Jarmo Kukkonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

08.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 7/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 19.09.2013

Käsittely päättynyt 17.10.2013 YmVL 23/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tommi Jauho, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Riitta Levinen, ympäristöministeriö

17.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 23/2013 vp

​​​​