LA 115/2014

LA 115/2014

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta (Johanna Karimäki /vihr ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.03.2015 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.03.2015

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

​​​​