LA 51/2014

LA 51/2014

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta (Mauri Pekkarinen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.10.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 349/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 24.10.2014

Käsittely päättynyt 27.02.2015 VaVM 44/2014 vp

Käsittelyvaiheet

24.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

24.10.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.02.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​