M 2/2014

M 2/2014

Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.05.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 16.05.2014

Käsittely päättynyt 25.02.2015 SiVM 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.05.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

03.10.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

15.10.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.11.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori, emeritus, kieliasiamies Erkki Pihkala, Suomalaisuuden liitto (K)

- insinööri, tekniikan tohtori, varapuheenjohtaja Heikki Orsila, Vapaa kielivalinta ry (K)

- professori, yhteiskuntatieteiden tohtori, puheenjohtaja Ilmari Rostila, Vapaa kielivalinta ry (K)

- folktingssekreterare, Folktingetin pääsihteeri Markus Österlund, Svenska Finlands folkting (K)

- valtuuskunnan puheenjohtaja Paavo Lipponen, Nätverket Svenska nu (K)

- oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden tohtori, Pekka Hallberg, (K)

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

23.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Kari Jukarainen, Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry (K)

- johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus (K)

- lukion lehtori, Kieliasiain neuvottelukunnan varajäsen, Sisko Harkoma, edustaen Suomen ruotsinopettajat ry:tä (K)

- erityisasiantuntija Olavi Arra, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- förbundsordförande Christer Holmlund, Finlands Svenska Lärarförbund FSL (K)

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tatu Koivisto, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- asiantuntija, koulutuspolitiikka Veli-Matti Taskila, Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka, työelämä- ja kieliasi Jussi Nieminen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja, förbundsordförande Cia Laine, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS) rf (K)

- erityispedagogiikan dosentti, KT, LO Minna Törmänen, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Suomen koulu

- Itä-Suomen yliopisto

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- Lappeenrannan kaupunki

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Tohmajärven kunta

- Tullin aluejohtaja, Tornio Juha Heikkilä,

- professori Kimmo Grönlund, Åbo Akademi

- Turun kaupunki

- Akava ry

- Kuokkalan koulu, Jyväskylä

05.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.02.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö

25.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​