M 5/2014

Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.06.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 13.06.2014

Käsittely päättynyt 03.03.2015 LaVM 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.06.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

03.09.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

16.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Jorma Sonninen, (K)

- Jukka Syrjänen,

- Tuomo Sallinen,

- toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva (K)

- erikoissuunnittelija Hannu Niemi, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hovioikeudenlaamanni Allan Ahnger, Turun hovioikeus (K)

- käräjätuomari Ann-Sofie Högström, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- johtava kihlakunnansyyttäjä Jouko Nurminen, Sisä-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- poliisijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus (K)

- ylikomisario Janne Kangas, Pohjanmaan poliisilaitos (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- asianajaja Risto Tuori, Autoliitto ry (K)

- ylilääkäri Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

06.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

06.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.02.2015

Valmistava keskustelu

25.02.2015

Yleiskeskustelu

26.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

03.03.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

03.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 31/2014 vp