Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

14) Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

 

Bjarne Kallis /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä on se niin sanottu viinavero. Viime talvena käytiin kiivastakin keskustelua siitä, kuinka paljon alkoholiveroa pitäisi alentaa. Jotkut olivat sitä mieltä, että ei lainkaan, jotkut olivat sitä mieltä, että väkeviä vähemmän kuin esimerkiksi viiniä ja olutta, ja kun hallituksen esitys merkitsi sitä, että väkevien juomien hinnat laskivat huomattavasti, niin pelättiin, että kulutustottumukset Suomessa muuttuvat. Ja näin ne ovat myöskin muuttuneet. Joitakin viikkoja sitten ministeri Wideroos totesi, että tämä kulutuksen rakenne on tullut yllätyksenä hallitukselle ja hallitus ehkä jo ensi vuoden alusta lukien korottaa väkevien juomien alkoholiveroa. Valitettavasti ministeri Wideroos ei ole salissa, jotta hän voisi antaa tukea tälle lakialoitteelle.

Tällä lakialoitteella on kaksi tehtävää: tuoda lisää rahaa valtion kassaan, muuttaa alkoholijuomien kulutuksen rakennetta, ja vielä kolmaskin: vähentää kulutusta.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä väkevien alkoholijuomien hintojen voimakas lasku, minkä hallituksen veroratkaisu sai aikaiseksi, oli ehdottomasti virhe. Se hallituksen tulisi jo tässä vaiheessa myöntää ja valmistella pikaisesti esitystä verotuksen palauttamiseksi lähelle entistä tasoa. Me olemme kaikki lukeneet lehdistä, miten todellakin sosiaaliset haitat, ongelmat perheissä ja myöskin poliisien lisääntynyt työmäärä ovat olleet suoraa seurausta tästä veroratkaisusta.

Täällä on puhuttu tänään myöskin siitä, miten kuntien rahat riittävät. Mikäli me olisimme tehneet toisenlaisen veroratkaisun, niin uskon, että kunnilla tuskin olisi niin suuria ongelmia saada rahoitusta riittämään nimenomaan sosiaalipuolelle sekä esimerkiksi lasten huostaanottojen lisääntymisen takia sille puolelle. Kustannukset ovat huomattavassa määrin kasvaneet. Hallituksen pitäisi pikaisesti valmistella oma esityksensä, jolla se muuttaisi tämän virheellisen veroratkaisunsa.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kun maaliskuun alussa laskimme alkoholiveroa ja samalla keväällä toukokuussa Viro liittyi Euroopan unioniin, niin on sanottu, että Suomessa käännettiin tavallaan sivua Suomen synkkään alkoholihistoriaan. Minulla on tässä esimerkkinä muutamia tilastoja. Esimerkiksi väkevien viinojen myynti kasvoi Alkossa heti veron laskun myötä 40 prosenttia ja kaiken alkoholin vähittäismyynnin kokonaismäärä on nyt kesän jälkeen vakiintunut 10 prosenttia aiempaa korkeammaksi. Alkoholin kokonaiskulutuksen arvioidaan tänä vuonna nousevan noin 10,3 litraan asukasta kohden, kun viime vuonna luku oli 9,4 litraa.

Myös alkoholin haitat ovat lisääntyneet. Tähän mennessä vuoden saldo on raju. Humalaisten säilöönotot ovat lisääntyneet 11 prosenttia, ja törkeiden pahoinpitelyjen määrä lisääntynyt jopa 16,6 prosenttia. Alkoholista puhuttaessa logiikka menee toistaiseksi niin, että hinnanalennus johtaa kulutuksen kasvuun ja lisäkulutus johtaa suoraan lisääntyviin alkoholihaittoihin.

Akuutit haitat näkyvät heti, mutta voimme kaikki todeta, että sosiaaliset haitat tulevat näkymään tulevaisuudessa.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiljunen tosiaankin kuuluu niitten hallituspuolueitten valistuneitten kansanedustajien joukkoon, jotka ovat olleet valmiita myöntämään sen, että veroratkaisussa on tehty virhe. Muistan hyvin tämän äänestyksen täällä salissa. Useat hallituspuolueitten kansanedustajat olivat jo kaukonäköisiä ja ymmärsivät, että todellakaan tämä suuntaus ei voi olla oikea, ja äänestivät tätä hallituksen alkoholiveroratkaisua vastaan.

Sinällänsä, kun meillä on tänä päivänä maassa hallitus, jossa on useita tunnettuja raittiusihmisiä mukana, olisi upeaa, että hallitus tekisi nyt sitten, voisiko sanoa, peruutuksen ja tosiaankin muuttaisi tätä tehtyä veroratkaisua ja palattaisiin lähelle näitä entisiä tasoja.

Keskustelu päättyy.

​​​​