Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

15) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Nämä kaikki kolme nyt käsittelyssä olevaa esitystä — tämä on kolmas — muodostavat sen tulopohjan, jolla kristillisdemokraatit rakentavat vaihtoehtobudjettinsa, jossa menot ovat jonkin verran suuremmat kuin hallituksen esityksessä. Tämä viimeinen, kolmas, on tupakkaveron korottaminen 2 prosenttiyksiköllä kaikkien tupakkatuotteiden osalta.

Tupakan osalta hinta on myös kulutukseen suoraan vaikuttava tekijä. Saatavuuttahan meillä ei ole rajoitettu muuten kuin ikäperustein. Jos kulutusta saadaan alenemaan, niin terveydelliset hyödyt ovat mittavat. Siksi kannattaa olla hyvin herkkä tupakan hinnan suhteen. Toisaalta tietysti tupakkaveron tuotto nousee, jos veroa maltillisesti korotetaan. Nimittäin se puhe, että se johtaa välittömästi harmaan tuonnin lisääntymiseen, ei ole vailla reaalista pohjaa, jos edetään esimerkiksi tällä tavalla 2 prosenttiyksikön korotusvauhdilla, mitä tässä nyt ensi vuodelle ehdotamme.

Terveyshaitat ovat tupakasta todelliset ja vahvat. Nythän sitten pyritään esimerkiksi ravintoloissa menemään hyvin pitkälle, mikä on perusteltua, mutta yhtä perusteltua on hinta-asetta käyttää, kun siihen meillä on mahdollisuus, ja tähän pyrimme tällä esityksellä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Aika paljon on viime viikkoina puhuttu tupakasta ja nuuskasta: on väitetty, että tupakka on ensinnäkin portti alkoholiin ja edelleen huumeisiin, ja puhuttu siitä, kuinka paljon terveyshaittoja tupakka aiheuttaa. Onneksi olemme saaneet hyvän tupakkalain, jota kehitetään edelleen. Mutta kun tarjonta ja hinta tähänkin vaikuttavat hyvin huomattavasti, niin pieni korotus tupakkaveroon vähentäisi tupakan kulutusta, vähentäisi valtion ja yhteiskunnan terveysmenoja, mutta samanaikaisesti toisi myöskin valtion kassaan jonkin verran lisää tuloa. Näistä kolmesta syystä olisi syytä tehdä tämä vaatimaton korotus, jota me esitämme, 2 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa sitä, että tupakka-askin hinta nousisi noin 10 sentillä.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä ehdotettu 2 prosenttiyksikön linja on juuri se maltillinen. Täällä ed. Kankaanniemi toikin esille sen, että on sanottu, että mikäli korotus olisi suurempi, avaisimme portteja harmaalle tuonnille. Tässä jokaisen kansalaisen, joka tupakoi, täytynee sitten katsoa peiliin, jos ostaa sellaista tupakkaa, joka on tuotu tänne epämääräisesti ja veroja maksamatta, koska harmaan tuonnin takana on lähestulkoon aina ammattimainen, järjestäytynyt rikollisuus. Se, joka ostaa harmaasti tuotua tupakkaa, tukee niitä samoja rikollisliigoja, jotka harjoittavat ihmiskauppaa ja aseiden salakuljetusta ja levittävät lapsipornografiaa, joten kyllä tässä jokaisella kansalaisella on myöskin vastuu siitä, minkälaista toimintaa ja minkälaista bisnestä on omilla ostoratkaisuillaan tukemassa.

Keskustelu päättyy.

​​​​