Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki opintotukilain 14 ja 14 a §:n muuttamisesta

 

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kristillisdemokraatit ovat jälleen sparranneet hallitusta ja laatineet vaihtoehtobudjetin. Nämä seuraavat seitsemän lakiesitystä, jotka ovat tässä esillä tänään, liittyvät tähän vaihtoehtobudjettiin. Täytyy sanoa, että vaihtoehtomme on hallituksen budjettia sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja jälleen kerran olemme pystyneet sen myös tasapainottamaan. Olemme huomioineet siinä hallitusta tuntuvammin perhetuet ja olemme huomioineet myöskin eläkeläiset aivan eri tavalla kuin mihin hallitus on pystynyt, ja samoin myöskin opiskelijoille haluamme olla tarjoamassa myös muutakin kuin vain sitä lainan ottamista. Minkään muun väestönosan kohdalle ei tällaista tylyä linjaa olisi varmasti uskallettu edes esittää, mutta opiskelijat ovat todellakin vuodesta toiseen joutuneet tyytymään tulotasonsa pitämiseen entisellään.

Tässä omassa lakialoitteessamme olemme huomioineet, että opiskelijoitten maksamien vuokrien määrä on noussut lähes 74 prosenttia reilussa kymmenessä vuodessa, ja sen tähden esitämme tätä vuokrakaton korotusta 252 euroon samoin kuin sitten asumistuen ympärivuotistamista. Uskomme, että tämä taloustilanteen paraneminen helpottaisi sitä, että opiskeluajat lyhenisivät ja opiskelijat olisivat sitten nopeammin työmarkkinoitten käytettävissä. Aivan niin kuin täällä monta kertaa on pääministerinkin suulla todettu, meidän on saatava opiskelijat nopeammin sisään yliopistoihin, mutta myöskin opiskeluajat lyhentymään. Suurin syy siihen, minkä tähden opiskeluajat venyvät, on se, että taloudellinen tilanne pakottaa opiskelijat tekemään opiskeluaikana sitten lisää töitä.

Opintotuki on välttämätön edellytys sille, että kaikilla sosiaalisesta taustasta riippumatta on mahdollisuus opiskella tehokkaasti. Opintotuki koostuu opintorahasta, sen lisäksi asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Koska tosiaankin opintotuessa on tämä oma asumislisä, opiskelijat eivät voi hakea yleistä asumistukea. Tästä seuraa se, että opiskelijat ovat perusteettomasti epäoikeudenmukaisemmassa asemassa, jos verrataan heitä muihin väestöryhmiin. Sitten kun otetaan huomioon se, että opiskelijat eivät pysty saamaan tätä asumistukea, niin myöskin tämä ympärivuotistaminen olisi erittäin tärkeää, koska asua täytyy myöskin kesäaikoina. Lähtökohtana tulisi olla ehdottomasti, että opiskelijat ja muut väestönosat tulisivat asumisen kohdalla yhdenvertaisesti kohdelluiksi. Monet opiskelijajärjestöt, aivan samoin kuin opetusministeriön työryhmä, ovat esittäneet tätä opintotuen asumislisän korottamista 252 euroon, ja tällä tavalla todellakin saataisiin tämä opiskelijoitten elintason jälkeenjääneisyys korjattua näiltä osin.

On ollut sinällään surkuhupaisaa seurata, kuinka monet hallituspuolueitten kansanedustajat ovat paikallislehdissä, muun muassa ed. Kiviranta Varsinais-Suomessa, kertoneet, kuinka he tukevat sitä, että opiskelijoitten vuokrakaton korotus pitäisi mahdollisimman pikaisesti hoitaa. Sitten kun mielipidepalstoilla on huomauttanut, että viimeksi viime joulukuussa äänestimme tästä asiasta, ja kuinka ollakaan, siinä äänestyksessä sitten nämä samaiset hallituspuolueitten kansanedustajat äänestivät tätä korotusta vastaan, niin on todellakin tuntunut melkoisen kaksinaamaiselta peliltä paikallislehtien palstoilla paukutella henkseleitä ja luvata opiskelijoille vuokrakaton korottamista, jos sitten tämä äänestyskäyttäytyminen täällä salissa poikkeaa täysin siitä, mitä yleisölle halutaan esittää.

Pääsääntöisesti opiskelijoille aiheutuu asumisesta aivan samanlaiset kustannukset kaikkina kuukausina. Opiskelupaikkakunnilla on vaikeaa saada asuntoja, ja on selvää, että harva opiskelija uskaltaa irtisanoa asuntoaan kesäkuukausien ajalta ja toivoa, että sitten kenties ensi syksynä onnistaisi ja saisi asunnon takaisin. Useimmat kyllä todellakin maksavat vuokraa myöskin niitten kesäkuukausien ajalta. On myös huomioitava se, että monet opiskelupaikkakunnat ovat näitä kasvukeskuksia, joissa sitten asuntojen saaminen on vaikeata ja vuokrataso on jo aikoja sitten noussut yli sen, mihin tosiaankin tässä hallituksen esityksessä viitataan.

Omassa vaihtoehtobudjetissamme haluaisimme tätä kautta olla parantamassa opiskelijoitten toimeentuloa ja heidän mahdollisuuttaan keskittyä pääsääntöisesti opiskeluun ja valmistua mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille ja olla sitä kautta lisäämässä suomalaisen hyvinvointivaltion verotuloja ja myöskin olla omalta osaltaan kantamassa kortensa tähän yhteisen hyvinvoinnin kekoon.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Eilen täällä käsiteltiin kokoomuksen lakialoitteita ja niitä aloitteita, jotka liittyvät kokoomuksen vaihtoehtobudjettiin. Kokoomuksen lakialoitteissa ei ollut mitään tuloa tuottavia lakialoitteita; siellä oli runsaasti menoja lisääviä lakialoitteita — ei mikään moite sinänsä niitä lakialoitteita vastaan, valtaosa niistä oli erittäin hyviä. Kristillisdemokraateilla on vaihtoehto tuttuun tapaan, ja myöhemmin tulee esille, millä me kaiken tämän hyvän rahoittaisimme.

Haluan palauttaa meidän mieleemme, minkälaista keskustelua eduskuntavaalien alla käytiin opiskelijoitten asemasta. Muistan sellaiset vaalikeskustelut ylioppilastaloilla, missä ylioppilaitten edessä luvattiin korottaa asumistukea ja maksaa sitä kaikilta kesäkuukausilta. Vastaanotto tällaiselle lupaukselle oli raikuvat aplodit. Nyt hallituksessa istuu sellaisia henkilöitä, jotka olivat näin puhumassa hyvä vuosi sitten, ja kaikki nuo vaalipuheet on ikävä kyllä unohdettu.

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjeteissa ovat olleet aina esillä ne ryhmät, joiden asema tämän päivän Suomessa on heikompi kuin muitten. Niihin kuuluvat muun muassa opiskelijat, vaikka he eivät kaikkein huonoimmassa asemassa ole.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Eilen täällä todella käytiin keskustelua, jossa todettiin muun muassa, että parempi on elää tossun alla kuin taivasalla. Nyt on kysymyksessä se, joutuvatko opiskelijat kesäkuukaudet elämään taivasalla. No, meillä oli esimerkiksi tänä vuonna hyvin sateinen kesä. Ei siellä taivasalla kovin hauska ollut olla.

Tämä asia, että opiskelijat saisivat myös kesäkuukausilta asumislisän, on ollut todella paljon esillä. Ed. Petri Neittaanmäki pääsi varmaan eduskuntaan vuonna 99 lupauksella, että tämä asia hoidetaan kuntoon. Ministeri Karpela on ollut tässä suhteessa aikamoinen pettymys. Hänkin on luvannut ja luvannut ja luvannut, mutta nyt vain velkaantuminen on opiskelijoitten vaihtoehto, jos he haluavat opiskeluissaan edetä. Monen osalta sosiaalisesti olisi oikeudenmukaista tämä muuttaa ympärivuotiseksi niin, että ne opiskelijat, jotka ovat vaikeimmassa asemassa ja joilla ei omaa asuntoa ole, niin kuin valtaosalla ei ole, saisivat tämän asunnon pitää myös kesäajan ja näin jäntevöittää elämäänsä. Tämä ympärivuotinen asumislisä on opiskelijajärjestöjen ykköstavoite uudistukseksi. Siksi kannatan, että tässä nyt todella edetään. Rahoitushan kristillisdemokraattisella eduskuntaryhmällä on.

Keskustelu päättyy.

​​​​