Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi  /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Sairausvakuutusjärjestelmän pahimpien epäkohtien korjaaminen on kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetin toinen lakialoite. Tässä esitetään omavastuuosuuden supistamista nykyisestä. Tämä aloite merkitsisi noin 20 miljoonan euron lisäpanostusta, eli ei mistään valtavan suuresta summasta ole kysymys, kun katsotaan sairausvakuutuksen kokonaismenoja.

Suomalaisten potilaitten omakustannusosuus terveydenhuollon rahoituksesta on läntisten teollisuusmaiden huipputasoa. Kotitaloudet rahoittavat tällä hetkellä noin 22 prosenttia. Kymmenen vuotta sitten se oli vielä noin 15 prosenttia. Lääkkeille, asiakasmaksuille ja matkakuluille on erilliset maksukatot, ja nuo yhteenlasketut maksukatot nousevat yli 1 300 euron. Lisäksi tulevat hammashoidon ja fysikaalisen hoidon kustannukset. Muissa Pohjoismaissa nämä meidän korkeat maksumme aiheuttavat suurta ihmetystä. Kun suomalainen potilas maksaa lääkkeistään keskimäärin 52 prosenttia, Ruotsissa potilas maksaa vain 29 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia. Maksukatot ovat Norjassa noin 200 euroa, Ruotsissa noin 100 euroa vuodessa. Tanskassa terveyspalvelut ovat maksuttomia.

Näitä vertailuja ei Suomessa ole oikein kunnolla tehty eikä mielletty, kuinka raskasta sairastaminen sen fyysisen ja henkisen tuskan lisäksi, joka itse sairaalle ja hänen läheisilleen koituu, on vielä näiden maksujen suhteen. Köyhyydestäkin Suomessa aika suuri osa kohdistuu ja keskittyy juuri pitkäaikaissairaisiin, joilla taakka usein on jopa kohtuuton. Sitä pitäisi solidaarisesti jakaa hyväosaisten ja terveiden kesken. Mehän voimme kuka tahansa joutua milloin tahansa pitkäaikaissairaaksi, niin että on myös inhimillistä, että taakkaa jaetaan. Kantakaa toistenne kuormia, sanotaan jo Isossa Kirjassa. Jopa korkeat kustannukset ovat osoittautuneet hoitoon hakeutumisen esteeksi, ja se tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi.

Suomalaisen terveydenhoidon rahoitus suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on alhaisin kaikista EU-maista, vuonna 2000 Stakesin mukaan 6,6 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun muissa EU-maissa käytetään terveydenhuoltoon keskimäärin yli 8 prosenttia. Vain Slovakia, Turkki ja Meksiko käyttävät pienemmän bkt-osuuden terveydenhuollon kustannuksiin, eli olemme Turkin ja Meksikon kanssa samassa sarjassa. Vuonna 2004 lääkkeiden vuotuinen omavastuuraja oli 604,72 euroa. Rajan ylittävät lääkekustannukset korvataan kokonaan, mikäli vuotuisen omavastuurajan ylitykset yhteensä ovat enemmän kuin 16,82 euroa.

Herra puhemies! Tämä lakialoite sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta alentaisi tuon katon siis 532 euroon, joka sekin on vielä paljon korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa. Tämä on sellainen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan epäkohta, joka näin on syytä mahdollisimman pian korjata.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Budjettipuheenvuorossani sanoin, että Suomessa ei ole helppoa olla työtön, mutta Suomessa ei ole myöskään helppoa olla sairas. Vaikkakin meillä on noin 600 euron katto lääkkeissä, jonka jälkeen kaikki kustannukset periaatteessa korvataan, voi käydä niin kuin ed. Kankaanniemi totesi, että se omavastuu määrätään niin monesta eri menosta. On matkakulut, on lääkekulut jne.

Yksi epäkohta, mikä tähän liittyy, on myöskin se, että vaikka tämä raja ylittyy, niin saattaa mennä kuukausia, ennen kuin potilas saa takaisin sen, minkä hän on maksanut yli tämän oman osuuden. On olemassa paljon potilaita, joilla on myöskin sellaisia lääkekuluja, joita ei korvata, jotka eivät kuulu korvattavien piiriin. Ei ole mitenkään harvinaista, että joillakin on kustannuksia tuhansia markkoja kuukaudessa. He saavat sitten aikanaan palautuksen siitä ylimenevästä summasta, mutta tavalla taikka toisella pitää aina rahoittaa sen seuraavan kuukauden suuret lääkemenot, ja se ei ole helppoa.

Tämä muutos, mitä kristillisdemokraatit esittävät, merkitsisi vuositasolla hieman yli 70:tä euroa niille, joilla on suuret lääkekulut. Muuttuuko elämä 70 euron takia paljon paremmaksi? Se muuttuu jonkin verran, mutta kaikkein tärkeintä olisi kyllä se, että nämä korvaukset tulisivat nopeammin.

Keskustelu päättyy.

​​​​