Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

13) Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

 

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakialoite koskee niin sanottuja pikavoittoja, ja se on aikaisemminkin esiintynyt kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa. Muistan myöskin, että kun me viime kaudella tämän esitimme ja keskusta teki oman vaihtoehtobudjettinsa, niin silloinen keskustan ryhmäpuheenjohtaja Mauri Pekkarinen ilmoitti, että keskustan vaihtoehtobudjettiin tulee sisältymään sellainen lakialoite, jota kukaan ei kehtaa vastustaa. Keskusta oli silloin tehnyt ihan tästä samasta pykälästä lähes identtisen lakialoitteen kuin mitä me olemme jo vuosia esittäneet.

Mielestäni tämä lakialoite olisi syytä hyväksyä riippumatta siitä, sisältyykö se vaihtoehtobudjettiin vai ei. Pitäisi verottaa ankarasti sitä, mitä ei nyt välttämättä yhteiskunta ja ihminen tarvitse, ja lievästi sitä, mitä ihminen ja yhteiskunta tarvitsee. Ja jos joku myy esineen tai oikeuden, jonka hän on hankkinut alle kuusi kuukautta aikaisemmin, ostaa tänään, myy kolmen viikon kuluttua, myy kolmen tunnin kuluttua, myy neljän kuukauden kuluttua, niin eihän sitä omaisuutta ole hankittu muusta syystä kuin nopean luovutusvoiton takia. Kun tätä ei olisi mitenkään vaikeaa myöskään käytännössä soveltaa, niin toivon todella, että tämä joskus menisi läpi.

Nyt tuntuu vähän hassulta puhua omille niistä asioista, mistä aikaisemmin niin monta kertaa olemme puhuneet, mutta tämä on lakialoite ja yhdyn siihen, mitä ministeri Pekkarinen ryhmäpuheenjohtajana lausui: tämä on sellainen asia, jota kukaan ei kehtaa vastustaa.

Keskustelu päättyy.

​​​​