Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Vaikeavammaisilla on vammaispalvelulakiin perustuva oikeus kuljetuspalveluihin. Kuitenkin vammaispalvelut ovat joutuneet monissa kunnissa tulilinjalle säästösyistä. Helsingin kaupunki on siirtänyt vaikeavammaisten kuljetuspalvelut erillisen yhtiön järjestettäväksi niin, että palvelujen laatu on heikentynyt. Vastaavanlaisia kuljetuspalvelukokeiluja on toteutettu eri puolilla maata usein samankaltaisin seurauksin. Tiedustelenkin:

Mitä hallitus aikoo tehdä vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen parantamiseksi?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Liikenneministeriöhän on toteuttanut useitakin kokeiluja näiden kuljetusten järjestämisestä, ja sosiaali- ja terveysministeriö on myöskin ollut vammaispolitiikassa tältä osin mukana. Helsingin tilanne on kyllä Helsingin kaupungin oma asia. Täällä on päätetty siirtää kuljetukset yksityiselle yhtiölle, ja nyt on helsinkiläisten laitettava tämä asia kuntoon täällä. Eli Helsingin luottamusmiehet ovat tässä avainasemassa, että saavat vammaispalvelut täällä kuntoon.

Kaiken kaikkiaan: Meillä oli juuri täällä eduskunnassa tällä viikolla seminaari näistä asioista, ja siellä laajemmin pystyttiin näistä keskustelemaan. Paljon on tässäkin tarvetta todella kehittää. Juuri niin kuin ed. Anttila sanoi, asia on tärkeä. Näitä kuljetuksia joudutaan varmasti koordinoimaan, ja on hyvä asia, että saadaan niihin rationointia, mutta osassa on menty metsikköön, niin kuin nyt Helsingin tapaus on osoittanut.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Kuitenkin ministeriöillä on mahdollisuus laatia erilaisia ohjeita, ja tämä koskee tietenkin myös vammaispalvelulakia, ja suositukset näiden vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen järjestämiseksi olisivat mielestäni paikallaan.

Onko teillä suunnitelmissa toteuttaa tällaiset suositukset yhteistyössä esimerkiksi liikenneministeriön kanssa? Toisaalta onko teillä suunnitelmia sen suhteen, että vaikeavammaisten palveluiden rahoitusta siirrettäisiin Kansaneläkelaitokselle? Vuonna 2002 valmistui työryhmämietintö, jossa ehdotettiin, että osa vaikeavammaisten avustajapalvelujen kustannuksista maksettaisiin Kansaneläkelaitoksen varoista.

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Me olemme tekemässä vammaispoliittista selontekoa hallitusohjelman mukaisesti tämän vaalikauden loppupuolella, ja varmasti silloin joudutaan pohtimaan, miten tulevaisuudessa rahoitukset järjestetään. Kansaneläkelaitos on siinä yksi vaihtoehto, sen rahoitustahan ollaan nyt tällä vaalikaudella vakauttamassa. Kuljetuksissa rationointi ja keskittäminen voi tuoda hyötyä niin että volyymiä voidaan kasvattaa, ja silloin vaikeavammaiset hyötyvät näistä asioista, mutta todellakin kuljetusten pitää sujua, ei siihen malliin kuin nyt, että ihminen voi jäädä vaikka pakkaseen ja heitteille. Tässä on ollut paljon ongelmia näiden sopimusten osalta.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​