Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen terveydenhuoltoon

Pehr Löv /r:

Värderade herr talman! Kommunerna fick från årets början möjlighet att ordna socialservicen och i liten utsträckning hälsovården med hjälp av servicesedlar. Många serviceföretag inom socialsektorn har sett dagens ljus delvis tack vare servicesedelssystemet. Behovet att få samma system att fungera fullt ut inom hälsovården växer sig allt starkare. Gränsdragningen mellan hemservice och hemsjukvård är ju helt konstgjord. Planerar ministeriet en utvidgning av servicesedelssystemet till hälsovården?

Arvoisa puhemies! Onko ministeriössä suunnitteilla palvelusetelijärjestelmän laajentaminen terveydenhuoltosektorille, koska rajanveto esimerkiksi kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä on hyvin keinotekoinen?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Me olemme nyt saaneet tästä palvelusetelin käyttöönotosta ohjeistuksen kentälle, ja juuri tänään sain tietää, että Satakunnassa otetaan palveluseteli käyttöön. Siellä on paljon naisyrittäjiä, jotka ovat oikein valmistautuneet setelin tuloon. Nyt ei ole suunnitteilla tätä terveydenhuollon piiriin laajentaa, mutta sen sijaan on tulossa uusi lakiesitys kohta eduskuntaan, jossa näiden terveys- ja sosiaalipalvelujen järjestämistä kuntatasolla joustavoitetaan niin, ettei ole enää kiinni siitä, onko kunnassa yhteinen lautakunta vai erilliset lautakunnat. Tästä eduskunta saa kohta uuden lain käsiteltäväkseen, ja myöskin tätä näkökulmaa se edistää, että voidaan joustavammin palveluja järjestää.

Pehr Löv /r:

Värderade herr talman! Servicesedelns maximivärde är 20 euro om det inte är nattservice. Det här orsakar problem när den egna andelen blir stor. Är man villig att korrigera det här värdet i flexibel riktning?

Palvelusetelin arvo on korkeintaan 20 euroa, jos ei ole kyse yöpalvelusta. Tämä on usein ongelma, kun ostopalvelun hinta voi olla hyvinkin korkea ja oma osuus jää liian suureksi. Onko valmiutta korjata tätä arvoa?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Me olemme tähän budjettiin sisällyttäneet rahoituksen palveluseteliä varten, ja kunnat käyttävät sitä. Meillä ei ole kehyksissä siihen varattuna enempää rahaa kuin nyt tällä hetkellä on myönnetty.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​