Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kansaneläkkeiden tasokorotus

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Pitkin syksyä täällä eduskunnassa on käynyt eri eläkeläisjärjestöjen lähetystöjä ihmettelemässä sitä, onko tuleva vaatimaton 7 euron korotus kansaneläkkeisiin todellakin hallituksen lupaama tasokorotus, se kun hädin tuskin riittää, niin kuin kaikki täällä tiedämme, kattamaan edes alkoholiveroalennuksen tuoman loven indeksiin. Ministeri Mönkäre ei ole paikalla, mutta ministeri Hyssälä on näissä eläkeasioissa ainakin ennen vaaleja kunnostautunut lupaamalla muun muassa lähes 300 euron tasokorotuksia. Kysynkin näin:

Onko hallituksella aikomus tuoda se todellinen tasokorotus vielä tällä vaalikaudella kansaneläkkeisiin?

Peruspalveluministeri  Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Itse olen esittänyt tavoitteeksi näitten pienempien eläkkeitten nostamisen. Meillähän on sellainen tilanne, että peruspäivärahalla tai pienellä eläkkeellä oleva saa sen lisäksi sitten lisiä, yleensä asumistukea, toimeentulotukea, hoitotukea ja joitain muita tukia, tai sitten on vapautettu kunnallisten palvelujen asiakasmaksuista pienten tulojen takia. Usein nämä lisät ja maksut muodostavat jo sellaisen summan, että jos se maksettaisiin suoraan käteen, niin sillä voisi ostaa näitä palveluja. Tämä keventäisi myöskin byrokratiaa niin, ettei näitä lukemattomia lisiä tarvitsisi byrokratiassa pyörittää. Tietenkin kysymyksessä on järjestelmän muutos. Nyt laitetaan rahaa palveluihin ja näihin lisiin, mutta olisi hyvä, jos eduskunta kykenisi keskustelemaan myöskin siitä, voiko (Puhemies koputtaa) tätä järjestelmää tulevaisuudessa muuttaa.

Mutta, arvoisa puhemies, tämä on ministeri Mönkäreen toimialaa.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Toinen asia, mihin nämä eläkeläisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota, on ollut taitettu indeksi, joka oli ikään kuin tämmöinen eläkeläisten talkootyö lama-ajan jälkeisissä taloustalkoissa. Kuitenkin tämä taitettu indeksi on jäänyt nyt sitten pysyäkseen. Ennen juhannusta meillä oli täällä kunnalliset ja valtiolliset eläkelait käsittelyssä. Silloin 36 kansanedustajaa osoitti ryhdikkyytensä ja äänesti tätä taitettua indeksiä vastaan.

Onko hallituksella aikomus vielä tämän vaalikauden aikana korjata tämä taitettu indeksi?

Peruspalveluministeri   Liisa  Hyssälä

Arvoisa puhemies! Eduskunta on suurella enemmistöllä viime kaudella niin sanotun Puron paketin hyväksynyt, ja tällä vaalikaudella ei varmasti tätä pakettia tulla avaamaan.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​