Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Hevossairaalan rakentamisen rahoitus

Terhi Peltokorpi /kesk:

Arvoisa puhemies! Valtioneuvosto päätti 2000, että maamme ainoa eläinlääketieteellinen tiedekunta säilyy Helsingissä ja siirtyy Viikkiin, jonne osa tiedekunnasta on jo nyt muuttanut. Rakennushankkeen viimeisessä vaiheessa tiedekunnan tilaohjelmaa on leikattu rajusti. Karsituista kohteista kriittisin on hevossairaala, jota ei voimassa olevien päätösten mukaan voida rakentaa, mikäli vuokrakustannuksiin ei saada lisärahoitusta. Mikäli hevossairaala jäisi rakentamatta, eläinlääkärien pätevöityminen Suomessa voisi vaarantua. Kysyisin:

Löydetäänkö ongelmaan opetusministeriössä ratkaisua?

Opetusministeri Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Eläinlääketieteellisestä koulutuksesta ensinnäkin edellisen hallituksen aikana päätettiin, että se säilyy Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopisto siis vastaa eläinlääketieteellisestä koulutuksesta. Nyt näitten tilojen osalta on tehty päätöksiä niin, että olen kesällä vienyt valtioneuvoston rahakuntaan päätöksen, joka sieltä on myös ulos tullut, että pieneläinklinikka rakennetaan Viikkiin ja ne rakennustyöt ovat käynnissä.

Tässä yhteydessä hevossairaalan osuus jäi vielä ratkaisematta, koska siinä rahoituspohja on auki. Tähän olen asettanut työryhmän, joka yksimielisesti totesi, että hevossairaalan osalta kustannuksiin osallistuvat opetusministeriön, siis yliopiston, lisäksi myös maa- ja metsätalousministeriö ja kunnat, jotka näitä palveluja käyttävät. Nyt on vaihe, jossa käydään neuvotteluja siitä, kuinka nämä vuokrakustannukset katetaan, ja toivon mukaan tähän ratkaisu myös löytyy näissä (Puhemies koputtaa) Helsingin yliopiston ja maa- ja metsätalousministeriön välisissä neuvotteluissa.

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Meillä on sellainen tilanne, että eläinlääkärien koulutus on välttämättä turvattava. On nyt jo nähtävissä, että meillä on lähivuosina eläinlääkäripula käsillä. Tämän koulutuksen edellytyksenä on se, että on olemassa myöskin suureläinklinikka, jossa saatu käytännön harjoitus antaa vasta pätevyyden eläinlääkäreille. Tämän takia maa- ja metsätalousministeriö on hyvin kiinnostunut tästä ja on ollut aktiivisesti mukana tässä prosessissa, että saataisiin tämä klinikka aikaiseksi.

Niin kuin ministeri Haatainen totesi, neuvottelut asiassa ovat edenneet mutta ovat vielä joiltakin osin auki ja pyrimme siihen, että ratkaisu saadaan mahdollisimman pian.

Sirkka-Liisa Anttila /kesk:

Arvoisa puhemies! Eläinlääkäreistä on Suomessa pula, ja kun nyt hallitus aivan oikein kantaa huolta siitä, että pitäisi työtilaisuuksia saada, niin nyt vetoan kyllä siihen, että opetusministeriö lisäisi eläinlääkäreiden koulutuspaikkoja 10—15 paikkaa vuodessa. Silloin koulutetaan henkilöitä suoraan työhön, työllistymään; ei tarvitse pelätä, että koulutetaan turhaan. Tämä selvitettiin maatalousvaliokunnassa, kun käsittelimme hallituksen kertomusta. Kysynkin opetusministeriltä:

Onko toiveissa, että vuonna 2006 viimeistään voitaisiin eläinlääkärien koulutuspaikkoja lisätä?

Opetusministeri  Tuula Haatainen

Arvoisa herra puhemies! Juuri näin on tehty. Näitten tarveselvitysten pohjalta on todettu, että jonkun verran täytyy tavoitelukuja kasvattaa. Kun vuosina 1998—2000 tavoite oli 46 opiskelija-aloituspaikkaa, niin vuosina 2001—2003 se on ollut 50 ja sitten vuosina 2004—2006 taas 55, eli aloittajapaikoissa on juuri ed. Anttilan mainitsema nousu tapahtunut. Sen pitäisi näitten arvioiden mukaan, joita maa- ja metsätalousministeriön kanssa yhdessä on käyty läpi, riittää myös vastaamaan tarpeeseen.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​