Täysistunnon pöytäkirja 103/2004 vp

PTK 103/2004 vp

103. TORSTAINA 7. LOKAKUUTA 2004 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Maataloustuottajien ongelmat

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Viime päivät ovat kertoneet satovahingoista. Viime päivät ovat kertoneet siitä, että kiistellään, miten uudet raiviot otetaan huomioon, kun tukijärjestelmiä muutetaan, ja monia muita kysymyksiä ovat maanviljelijät nostattaneet esiin.

Miten, ministeri Korkeaoja, vastaatte heille tänään? Ongelmat ovat suuria, hätä on suuri, polttoaineen hinnat nousevat. Miten pärjätään?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tämä vuosi on ollut sadonkorjuun osalta erittäin hankala, ja satovahingot ovat huomattavasti suuremmat kuin useimpina viime vuosina. Mutta tällä hetkellä tilanteesta ei ole vielä täyttä kuvaa, koska sadonkorjuutyöt ainakin joltain osin ovat vielä kesken. Sen jälkeen, kun saadaan nämä arviot kuntien maataloussihteerien kautta, olemme valmistautuneet siihen, että tarvittava lisärahoitus tulee budjettiin, mutta asia on tältä osin auki, koska näitä lukuja ei tiedetä.

Mitä tulee sitten pellonraivaukseen, tässä kysymyksessä on parhaillaan menossa neuvotteluja maataloustuottajien järjestöjen kanssa. Yhteinen näkemys on se, että maatalouspolitiikan kokonaisuuden kannalta ei ole perusteltua suosia lisäpellon raivausta Suomessa.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Lupaatteko maksaa satokorvaukset tämän vuoden puolella?

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Arvoisa puhemies! Tämä järjestelmä rakentuu sillä tavalla, että ennen kuin nämä tiedot ovat koossa ja tarvittavat päätökset tehty, ei ole varmuutta siitä, että maksatus voitaisiin satovahinkojen osalta tehdä tämän vuoden puolella. Tietysti tässä toimitaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​