Täysistunnon pöytäkirja 104/2014 vp

PTK 104/2014 vp

104. TORSTAINA 23. LOKAKUUTA 2014 kello 16.04

Tarkistettu versio 2.0

Junavuorojen vähentäminen

Pauliina Viitamies /sd:

Arvoisa puhemies! Suomessa on varsin kattava rautatieverkosto, ja junatkin kulkevat varsin hyvin ja pääosin jopa ajallaan. Ongelmana kuitenkin on nyt se, että edeltäjänne, ministeri Virkkunen, ryhtyi toimeen siinä mielessä, että hän päätti lähteä supistamaan niitä vuoroja, mitkä ovat vähäisellä käytöllä. Tämä ongelma on maanlaajuinen, se ei koske pelkästään Mikkeliä ja Haukivuorta, joka teillekin, arvoisa ministeri Risikko, on tuttu. Kuntaliitosten jälkeen matkat kaupungin keskustaan kuitenkin voivat olla kymmeniä kilometrejä, ja ihmiset ovat liian monta kertaa tämän junaliikenteen varassa päästäkseen hoitamaan asioita keskustaan. Kysynkin nyt teiltä, ministeri Risikko: kuinka aiotte turvata sen, että myös nämä ihmiset pystyvät asioimaan kunnan keskustassa?

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Mehän käymme jatkuvasti neuvotteluja VR:n kanssa, koska VR meillä operoi nämä junavuorot, ja näissä muutamissa tapauksissa on käynyt niin, että VR on lopettanut ne junavuorot. Valtiollahan on tällaista velvoiteliikennöintirahaa, jota on määrätty määrä, ja sitten katsotaan aina, onko mahdollista käyttää ja onko tarpeen käyttää nyt sitä rahaa, jolla velvoitetaan VR toimimaan, ja meillä on tässä vaiheessa kaikki se raha käytetty. Mutta me emme voi sille mitään, jos VR lopettaa toimintaansa, meillä ei ole siihen mitään valtuutta. Me voimme vastata vain siitä velvoiteliikennöinnistä. Ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Paatero vastaa nimenomaan siitä VR:n toiminnasta.

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Liikennevirasto on yllättänyt Etelä-Karjalan maakunnan erittäin ikävällä tavalla: jo kertaalleen päätetty — liikennepoliittisessa ohjelmassa tässä salissa — hanke, kaksoisraide Luumäki—Imatra-välille, on laitettu virkamiesten toimesta kannattamattomien hankkeiden listalle. Edes alueen kansanedustajille, jotka istuvat liikenne- ja viestintävaliokunnassa, tietojeni mukaan asiasta ei kerrottu. Virasto perustelee päätöstään sillä, että rataosuuden kapasiteetin nostaminen kaksoisraiteella ei ole taloudellisesti kannattavaa. Tämä ei mielestäni voi pitää paikkaansa. Jo tällä hetkellä nykyinen rata on niin täynnä, ettei sinne mahdu niin sanotusti yhtään ylimääräistä junaa vuorokaudessa. Tällainen edestakainen soutaminen haittaa alueen elinkeinoelämän ja teollisuuden toimintaa, joilla ei teollisen rakennemuutoksen takia mene muutenkaan niin erinomaisen hyvin. Investointeja alueelle ei tehdä, jos julkisen vallan sitoutumisesta ei ole varmuutta. Kysynkin nyt arvoisalta liikenneministeriltä: rakennetaanko kaksoisraide Luumäki—Imatra-välille jo aiemmin hyväksytyn eduskunnan ja hallituksen selonteon mukaisesti?

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Tässä nimenomaisessa kohteessahan on nyt kaksi poikkeusta tähän selontekoon nähden, ja toinen on juuri tässä kohtaa. Elikkä Liikennevirasto halusi selvittää tätä asiaa vielä, koska siellä olivat muuttuneet nämä tilanteet, ja aivan juuri tällä viikolla olen pyytänyt Liikennevirastosta tietoja, että tietäisin, missä siinä selvityksessä mennään. Ei missään nimessä sitä ole unohdettu. Se on aivan varmasti sieltä tulossa, mutta on aivan järkevää sekin, että kun taloudellinen tilanne Suomessa on mikä on, kaikki ne hankkeet, mitä liikenteeseenkin laitetaan, ovat nimenomaan vaikuttavia hankkeita ja ne tehdään juuri sillä tavalla, että ne hintansa haukkuvat.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Suomen rautatieliikenteessä kilpailu on, sanotaanko, tavaraliikenteen osalta hyvin vähäistä ja henkilöliikenteessä olematonta. Tämä VR:n monopoli on naulattu kiinni pitkien sopimuksien myötä, ja kilpailutilannehan on todellakin huono. (Välihuutoja vasemmistoliiton ryhmästä) Ihmiset eivät saa sitä palvelua, minkä Suomen kansa mielestäni ansaitsisi, eikä teollisuus myöskään. Aikooko omistajaohjausministeri puuttua tähän tilanteeseen jotenkin, että ihmiset ja teollisuus saavat semmoisen palvelun, että teollisuus pystyy toimimaan ja ihmiset pääsevät liikkumaan siihen asti, kunnes nämä pitkät sopimukset, jotka edellinen liikenneministeri teki, raukeavat?

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa puhemies! Vastaan nyt tähän tässä ensiksi, koska tämähän liittyy kaiken kaikkiaan siihen, että me olemme antaneet VR:lle tällaisen mahdollisuuden toimia eräällä lailla monopolina mutta edellyttäen määrättyjä velvoitteita, joita he sitten myöskin noudattavat. Mutta nythän tällä hetkellä EU:n areenoilla keskustellaan kovasti siitä, että rautatieliikenne pitää vapauttaa kilpailulle, ja Suomen kanta on se, että me suhtaudumme myönteisesti tähän keskusteluun mutta me haluamme varmistaa sen, että siellä lopulta sitten, kun se direktiivi joskus tulee, meillä on myös kansallinen sanamme sanottavana, että me pystymme varmistamaan, että juuri elinkeinoelämä ja Suomen kansalaiset saavat myös hyvää junaliikennepalvelua. Ja totta kai, minä olen itsekin sitä mieltä, meidän pitää kyllä eräällä lailla olla niitä pelisääntöjä nyt yhdessä tekemässä, eikä niin, että me annamme viedä niin kuin lastuja lainehilla näitä.

Kehitysministeri  Sirpa  Paatero

Arvoisa herra puhemies! Tärkeintähän on tietenkin, kun ja jos se EU:n puolelta tulee, pitää oma yhtiö niin hyvässä kunnossa, että se voittaa ja pärjää tässä kilpailussa. Se on sitten toinen asia — joka kuuluu muiden ministereiden tontille — huolehtia siitä, että niille alueille, joilleka teollisuutta on suuntautumassa, saadaan luotua ne edellytykset vaikkapa sitten rautateiden tai teiden tai muun infran puolelta.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Palaisin tähän liikennepolitiikan pitkäjänteisyyteen. Kun edellisellä kaudella tehtiin ensimmäinen liikennepoliittinen selonteko ja nyt on vuorossa toinen liikennepoliittinen selonteko ja eduskunta on hyväksynyt molemmat, niin minä olen huolissani siitä, että niitä, mistä tämä sali päättää, ei sitten noudatetakaan. Tässä tuli esille jo tämä edustaja Kärnän huoli esimerkiksi tästä Luumäki—Imatra-raideyhteydestä, joka on todella tärkeä osa Karjalan rataa ja myös Venäjän-liikenteen kannalta. Minua ei ainakaan tyydyttänyt ministeri Risikon vastaus, että tilanne olisi jotenkin muuttunut, että se laitettaisiinkin syrjään. Minä haluaisin kysyä, ministeri Risikko: perusväylänpidon osaltahan te olette jo kävellyt eduskunnan päätöksien yli, niin että sieltä leikataan aivan valtavalla tavalla, mutta miten te ajattelette tätä liikennepoliittisten selontekojen sitovuutta, millä oikeudella te tai Liikennevirasto kävelette siellä sidottujen hankkeiden yli?

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Aivan kuten edustaja tietää, selontekoahan on noudatettu hyvin tarkasti. Perustienpidosta on jouduttu leikkaamaan. Olen siitä todella itsekin pahoillani niin kuin me kaikki, mutta niin kuin tiedätte, aika hankala taloudellinen tilanne on ollut ja kaikkien sektoreitten on pitänyt siinä mukaan mennä. Sitten meillä on myöskin kaksi muuta kohtaa siellä, joissa on jouduttu hieman uudelleen arvioimaan näitä hankkeita, ja nimenomaan esimerkiksi tämä edustaja Kärnän kysymä on nyt viivästynyt mutta ei missään nimessä pois listoilta. Mutta mielestäni on ihan järkevää se, että jos tilanteet muuttuvat siellä kentällä, niin hanke arvioidaan uudelleen. Nimittäin niin tehdään terveydenhuollossakin: jos sairauden tila muuttuu, niin silloin muutetaan hoitosuunnitelmaa.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Palaan tähän edustaja Kärnän nostamaan Luumäki—Imatra-radan pätkään, joka on kaakkoisessa Suomessa ja myös rajayhteistyössä erinomaisen tärkeä. Tämä on osa TEN-tieverkkoa, ja nyt se huoli ja hätä on se, jos tämä asia siirtyy, että kun tähän on tulossa myös EU-rahoitusta nimenomaan tämän TEN-perusteen osalta, niin onko nyt se riski, että tämä rahoitus vaarantuu tai siirtyy jonnekin muualle. Kaakkoiselle Suomelle tämä koko liikenneinfra niin merellä, maalla kuin raiteillakin on erinomaisen tärkeä, ja se pumppaa sieltä idästä koko Suomelle hyvinvointia.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Olen kysyjän kanssa täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy pitää koko Suomessa elinkeinoelämän vuoksi mutta myöskin ihmisten liikkuvuuden vuoksi, hyvinvoinnin vuoksi liikenne kunnossa, niin väyläliikenne, vesiliikenne kuin ihan tienpitokin ja niin edelleen. Tässä mainitussa, mistä nyt mainitsette, tässä samaisessa liikennehankkeessa, on uudelleenarviointi meneillään. Sitä ei ole unohdettu, ja aivan varmasti me varmistamme, että me emme menetä sen uudelleenarvioinnin vuoksi näitä EU-rahoja. Siitä voitte olla täysin varma.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Näin myös kyselytunti on päättynyt.

​​​​