Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

20) Kansalaisaloite: Järkeä tekijänoikeuslakiin (KAA 2/2013 vp)

 

Eila Tiainen /vas:

Arvoisa puhemies! Kansalaisaloitteen myötä on käynyt selväksi, että tekijänoikeuslainsäädäntömme ei pysty vastaamaan tämän hetken todellisiin tarpeisiin, kun palvelut ja verkkoteknologia kehittyvät nopeaan tahtiin. Aloite esittää monilta osin osuvan analyysin nykytilanteesta, muuttuvasta digitaalisesta ympäristöstä ja kuluttajan näkökulmasta. Jotta nämä ajatukset jäisivät elämään ja tarjoaisivat pohjan ministeriön jatkotyöskentelylle tekijänoikeuslainsäädännön osalta, esitän seuraavan lausumaehdotuksen Brysselissä valiokuntamatkalla olevan edustaja Silvia Modigin puolesta: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta. Elämme uudessa digitaalisen ympäristön ajassa, jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuminen tämänhetkiseen toimintaympäristöön on suuresti muuttumassa niin ammatinharjoittajan, elinkeinoelämän kuin kuluttajankin näkökulmasta. Tekijänoikeussuojan takaavia ja nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja tulee löytää, sillä tarve on niille aivan ilmeinen."

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Meillä on nyt tässä kansalaisaloite Järkeä tekijänoikeuslakiin esillä asiana, ja tekisin siihen lausumaehdotuksen. Tämä lausumaehdotus kuuluu näin: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa huomioon kansalaisaloitteen ehdotuksen koskien tekijänoikeusneuvostossa edustettuina olevia sidosryhmiä. Neuvoston kokoonpanoon tulisi kuulua myös kuluttajien edustajat."

Aino-Kaisa Pekonen /vas:

Arvoisa puhemies! Tekijänoikeuslainsäädäntö on monimutkainen ja vaikeaselkoinen. Se ei myöskään pysy mukana nopeasti kehittyvässä verkkoympäristössä. Tekijänoikeuslainsäädännön uudistamista tuleekin nyt arvioida. Selvityksen tulee sisältää vastauksia tekijänoikeuksia koskevan kansalaisaloitteen esiin nostamien ongelmien ratkaisuksi ja arvioida digitalisoitumisen tuomia lainuudistustarpeita.

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Tiaisen ehdotusta.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Näin lyhyesti: Kannatan edustaja Elomaan tekemää ehdotusta. On tärkeätä, että neuvoston kokoonpanossa olisi tosiaan myös kuluttajien edustajia.

Keskustelu päättyi.

​​​​