Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kysymyksessä hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta, ja tuossahan noita asuntosäästöpalkkiolain ikärajoja muutetaan.

Yleisesti haluan todeta sen, että asuntosäästöpalkkiolaki, tämä järjestelmä, on erittäin hyvä järjestelmä. Sehän on ollut meillä vuosia käytössä, mutta sen suosio on aika ajoin vaihdellut. Kuitenkin tämä asuntosäästöpalkkiojärjestelmä kannustaa nuoria säästämään ja sen säästämisen myötä sitten tavoittelemaan sitä omaa asuntoa, ja tämä palkkiolaki myös tuo siihen tiettyjä etuja, niin että kannattaa tämän järjestelmän piirissä tuota asuntosäästämistä tehdä, ja nyt nämä ikärajamuutokset tässä vielä laajentavat sitä.

Lisäksi on erittäin tärkeää, että näiden hankittavien asuntojen arvon korotus, joka sisältyy tähän lakiesitykseen, on tehty, koska asuntojen arvo on noussut ja siinä mielessä on tärkeää, että niitäkin rajoja aika ajoin päivitetään.

Tämä on kannatettava lakiesitys.

Merja Mäkisalo-Ropponen /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä lakiesityksessä on todella paljon hyviä asioita, joita en nyt ryhdy tässä erittelemään. Olisin ministeriä halunnut kiittää hyvästä lakiesityksestä.

Mutta yhden asian nostan esille. Olisin toivonut, että kasvukeskusalueille olisi luotu oma hintakategoriansa. Nyt näitä kategorioita on kolme: Helsinki omana, sitten toisena Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kolmantena muu maa, siis kaikki muut kunnat Suomessa. Tämä muu maa on kuitenkin kovin erilaista aluetta, ja tilanne suurissa kasvukeskuksissa on hyvin erilainen kuin esimerkiksi pienemmissä kunnissa. Jos ministeri olisi täällä ollut, niin olisin kysynyt ministeriltä: olisiko tätä näkökulmaa vielä jotenkin mahdollista huomioida ja sillä tavalla helpottaa suurempien kasvukeskusten tilannetta?

Keskustelu päättyi.

​​​​