Täysistunnon pöytäkirja 106/2014 vp

PTK 106/2014 vp

106. TIISTAINA 4. MARRASKUUTA 2014 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

 

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tässähän on kysymyksessä laki, jolla säädetään turvatoimista valtioneuvostossa. Meillä ei tosiaankaan ole ollut tällaista lakia aiemmin. Tämän lain sisältöhän on sellainen, että sillä määritellään turvatoimitehtävissä olevien henkilöiden valtuuksia valtioneuvoston turvatoimissa. Tavoitteena on turvata valtioneuvoston jäsenten ja valtioneuvostossa työskentelevien virkamiesten työskentelyolosuhteet ja suojata heitä erilaisilta vaaratekijöiltä ja suojata myös valtion omaisuutta ja päivittää toimivaltuuksia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Tarve tämän lain muutokseen tulee siitä, että ensi vuoden alusta astuu meillä voimaan uusi poliisilaki. Aiemmin näitä valtuuksia hoitaa turvatehtäviä on tuotu poliisilain valtuuden perusteella, jossa ministeriö voi antaa poliisivaltuuksia turvatehtävissä toimiville, mutta nyt tämän poliisilain muutoksen myötä tuo vähitellen siirtymäajan jälkeen poistuu. Tälläkin hetkellä on olemassa henkilöitä, jotka joutuvat toimimaan turvatehtävissä vain jokamiehenoikeuden, jokamiehen kiinniotto-oikeuksien ja itseavun toimintavaltuuksien perusteella. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että tämä valtioneuvoston turvatoimissa toimivien henkilöiden lainsäädäntöpohja ja ne valtuudet päivitetään ja laitetaan ajan tasalle tämän lakiesityksen myötä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​