Täysistunnon pöytäkirja 125/2009 vp

PTK 125/2009 vp

125. MAANANTAINA 14. JOULUKUUTA 2009 kello 12.02

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

 

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys, jossa lievennetään konsernitilinpäätösten laatimisvelvollisuutta, on hyvin kriittinen opposition lisäksi myöskin poliisien, Verohallinnon ja muiden viranomaisten puolelta, vaikka kuulin kyllä, että tämä on yrityksille luvattu ja että se tulee siitä syystä toteuttaa. Tässä siis on riskinä sekä harmaan talouden että talousrikollisuuden lisääntyminen mutta myöskin veronkierto tai tietenkin myös yhteisöveron vähennys, jota tässä ei sitten haluta huomioida. Näillä perusteilla olemme esittämässä nyt hylkäystä tälle lakiesitykselle.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä, niin kuin ed. Paatero totesi, nyt ollaan helpottamassa, ettei yrityksen sisällä olevilla yrityksillä tai yrityksen sisällä olevilla konserneilla olisi tilinpitovelvollisuutta. Niin kuin on todettu, siellä valiokuntakuulemisessakin poliisi ja Verohallinto sanoivat, että tästä on heille hyvää apua nimenomaan harmaan talouden torjumisessa. Tässä on myös siitä kyse, että kun harmaata taloutta on, niin siinä silloin rehellinen yrittäjä ei pärjää tällaista harmaan talouden yrittäjää vastaan. Tässä joutuvat nämä rehelliset yrittäjätkin sillä tavalla epäedulliseen kilpailuasemaan, ja tämmöistä pitäisi välttää. Se on kumminkin 2—3 miljardin luokkaa, mitä yhteiskunta menettää tuloja harmaan talouden johdosta, joten tätä pitää torjua kaikilla mahdollisilla keinoilla.

Keskustelu päättyi.