Täysistunnon pöytäkirja 128/2009 vp

PTK 128/2009 vp

128. TORSTAINA 17. JOULUKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Omaisuuden käypä arvo perintö- ja lahjaverotuksessa

Anna-Maja Henriksson /r:

Herr talman! Vi har i nyheterna hört att skattestyrelsen tänker ändra på anvisningarna för fastställande av arvs- och gåvoskatten, så att värderingen av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen ska ske utgående från gängse värde och uttryckligen från förverkligade köpesummor på jämförelseobjekt. Grunden för arvsbeskattningen har ju redan länge varit gängse värde, och därför undrar man varför den här ändringen kommer just nu, och framför allt kan man ju undra om systemet då har varit väldigt olika runtom i landet. Har medborgarna inte behandlats jämlikt?

Arvoisa puhemies! Verohallitus on vahvistanut uuden ohjeen omaisuuden käyvän arvon laskentatavasta lahja- ja perintöveroa määrättäessä. Jo olemassa oleva lakihan lähtee siitä, että omaisuus arvostetaan käypään arvoon, kun lasketaan perintövero. Onko siis tilanne ollut se, että meillä on ollut hyvin erilaista käytäntöä ympäri Suomea? Onko ihmisiä kohdeltu eri tavalla riippuen siitä, missä päin Suomea asuvat, ja minkä takia tämä ohje tulee nyt juuri tällä hetkellä? Onko nyt myös vaara tai mahdollisuus, että tämä ohje tulee vaikuttamaan myös kiinteistöveron piirissä olevan omaisuuden arvon määräämiseen?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Tuohon jälkimmäiseen kysymykseen: Ei tule vaikuttamaan siihen kiinteistöveroon. Se on erilainen luonteeltaan.

Mutta miksi nyt? Siitä syystä, että hallitus on tehnyt varsin merkittävät perintöveroalennukset ja myös rakenteelliset uudistukset. Eli 75 prosenttia kaikista Suomen perinnöistä on verovapaita käytännössä, ja loppujenkin kohdalla on varsin merkittäviä alennuksia tehty. Nyt on sitten Verohallitus katsonut tarpeelliseksi tehdä ohjeistusta sellaiseksi, että se on yhdenmukainen eri puolella Suomea. Kuten kysyjä totesi, verokohtelu on vaihdellut eri maakunnissa, eri kunnissa sen mukaan, missä ihminen on asunut, erilaisten tulkintojen vuoksi. Perintövero määräytyy valtaosaltaan ihmisen oman ilmoituksen mukaan. Verottaja on puuttunut siihen ainoastaan silloin, jos ilmoitus on ollut huomattavan alhainen. Jos silmällä jo näkee, että ei tämä voi pitää paikkaansa, silloin verottaja on puuttunut tai siinä tapauksessa, että ihminen itse ei ole ilmoittanut mitään arvoa omaisuudelleen. Eli tämä tuleva ohjeistus yhdenmukaistaa, (Puhemies: Minuutti!) poistaa eriarvoisuutta ja antaa mahdollisuuden oikeudenmukaisemmalle verokohtelulle eri puolella Suomea.

Anna-Maja Henriksson /r:

Herr talman! Det finns många fastigheter ute på landsbygden där man kanske inte så ofta gör affärer, och då ställer man ju sig frågan hur man ska få ett jämförelseobjekt. Hur ska man kunna fastställa värdet på sådana fastigheter där det faktiskt inte finns jämförelseobjekt?

Jos nyt vahvistetaan jokin tietty tyyppikaavio, että lähdetään tästä ja tästä summasta, niin miten voidaan olla siitä vakuuttuneita, että se tulee olemaan sitten oikeudenmukaista myös haja-asutusalueilla, missä voi olla tilanne se, että vastaavaa myyntikohdetta ei ole myyty pitkään aikaan?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Tämä ongelma on jo tällä hetkellä. Eli sellaisen omaisuuden kohdalla, jolla ei ole käytännössä arvoa tai jolle sitä arvoa on vaikea määritellä, se ongelma on jo tällä hetkellä. Jollakin tavalla se arvo aina löytyy, ja yleensä se on asiakkaan eli perinnönsaajan oma ilmoitus. Ja tämä tässä niitä eroja on tehnytkin, eli eri puolilla Suomea ihmiset ovat ilmoittaneet omaisuutensa arvon hyvin vaihtelevalla tavalla. Jossakin päin Suomea joku omaisuuserä on aliarvostettu, ihminen on aliarvostanut oman omaisuutensa arvoa, en lähde nyt veikkaamaan, mistä syystä johtuen, mutta näin vaan on käynyt, ja sen takia ihmiset ovat joutuneet hyvin, hyvin eriarvoiseen asemaan verotuksessa. Nyt verottaja haluaa parantaa oikeudenmukaisuutta siten, että jokainen kansalainen olisi paremmin yhdenvertaisessa asemassa verotuksellisesti kuin tänä päivänä.

Jari Leppä /kesk:

Arvoisa puhemies! Kyllähän kysymyksessä on nyt kuitenkin aivan selvä veronkiristys, siitähän ei mihinkään päästä. Kun näitä verotusarvoja ollaan tarkistamassa, se vaikuttaa omakotiasujiin, se vaikuttaa yrityksiin, se vaikuttaa maa- ja metsätiloihin myöskin. (Eduskunnasta: Se vaikuttaa sukupolvenvaihdoksiin!) — Nimenomaan, vaikuttaa myös sukupolvenvaihdoksiin aivan erityisesti. — Ministeri Katainen, pidättekö tätä nyt ihan aidosti kohtuullisena, ja täyttyykö tässä verovelvollisen luottamuksen suoja?

Toinen kysymys: Onko tämä linjassa hallituksen muiden pyrkimysten kanssa, joilla halutaan edesauttaa sukupolvenvaihdoksia, yritystoimintaa, kannustaa niihin, niin että yhä nuorempien käsiin saataisiin yritystoimintaa ja sitä kautta saataisiin vauhtia työllisyyteen ja työllistämiseen? Onko tämä nyt varmasti linjassa näiden muiden pyrkimysten kanssa?

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin, on tehtävä selväksi se, että vero ei nouse. Toiseksi, tämä ei ole mikään hallituksen päätös. Kolmanneksi, Verohallituksen viranomaisen velvollisuus on noudattaa lakia. Minulle ovat hyvin monet kansanedustajat tulleet tämän ja eilisen päivän aikana sanomaan, että eihän voi olla niin, että Verohallituksen pitää noudattaa lakia. Minä sanoin, että kyllä on niin, Verohallituksen ja jokaisen Suomen kansalaisen pitää noudattaa lakia. Laissa lukee, että vero peritään käyvän arvon mukaan, ja valitettavasti se ei nyt ole totta. Ihmiset ilmoittavat oman omaisuutensa arvon hyvin vaihtelevalla tavalla, verottaja ottaa sen huomioon hyvin vaihtelevalla tavalla, ja tämä ei ole oikeudenmukaista. Ajatelkaapa sellaista perhettä, jossa toinen lapsi saa vaikkapa asunnon ja toinen lapsi saa sitten metsätilan. Tosiasialliselta arvoltaan tismalleen samat, mutta vero onkin toiselle lapselle eri. Se on (Puhemies: Minuutti!) epäoikeudenmukaista, ja tämän pitää loppua.

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Käydään, valtiovarainministeri, vielä läpi tämä kysymys kiinteistöjen verotusarvon nostosta ja kiinteistöveron suhteesta. (Ed. Salo: Ei kiinteistövero nouse!) —Kiinteistövero nousee, jos verotusarvoa nostetaan, eikö niin? (Välihuutoja) — Miten se sitten menee? Minulle tämä on aivan selvä, että näin se menee, kiinteistön verotusarvon mukaan määrätään kiinteistövero, ja niitähän on erilaisia. Siellä on asukkailla asumistapauksissa, siellä on mökkiläisillä erilaiset kiinteistöverot. Mutta jos verotusarvoja nostetaan, niin täytyyhän sen veronkin nousta. Sehän peritään siitä verotusarvosta.

Eli jos näin on, niin kuin tulkitsen — jos toisin on, niin vielä parempi — niin sehän tarkoittaa, arvoisa valtiovarainministeri, että tästä on tulossa kenties sadoilletuhansille omaa mökkiä asuville, hyvin pienituloisille ja vuokralla kitkuttaville työttömille melkoinen joululahja, jos se näin on. Se olisi kyllä karmea tilanne.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Tästäkin eteenpäin perintövero haetaan siten, että perinnönsaaja eli verovelvollinen ilmoittaa perintönsä arvon. Verottaja tekee verotuspäätöksen sen mukaan. Jos se 500 neliön merenrantahuvila ilmoitetaan 10 000 euron arvoiseksi, silloin verottajan nenässä haisee pahalle, ja verottaja katsoo näistä ohjeista, että ei se voi olla totta, ja lätkäisee sitten verotuksen sen mukaan, mikä yleinen ohje on.

Tällä tavalla pyritään sitä oikeudenmukaisuutta lisäämään, eli tästä tässä on kysymys. Näin on ollut tähänkin saakka, että ihmiset itse ilmoittavat, ja näin se on jatkossakin, mutta niissä tapauksissa, kun ei tiedetä tai ilmoitetaan jotakin, mikä ei pidä paikkaansa, mennään ohjekirjan mukaan, joka on yhtenäinen koko tasavallassa tästä eteenpäin.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Verohan siis tulee nousemaan, mutta olemme juuri saaneet lukea tiedotusvälineistä asiantilan lähes nurinkurisesta muutoksesta pimittämisen jälkeen. Tänään luki lehdissä, että syy pimitykselle oli ruotsinkielisen käännöksen venyminen. Ai ai, Suomessa tänä vuonna.

Mutta mikä tätä, ministeri, pitkitti sitten? Onko täytynyt nyt uusi sovellutuskäytäntö selittää paremmin joillekin tahoille, että sitä voidaan sitten kiertää paremmin, tätä uutta ohjeistusta. Ja tämähän on hallitusohjelman kanssa ristiriidassa, koska Vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassa lukee, että yrittäjyyden, osaamisen, kotimaisen omistajuuden ja säästämisen edistämiseksi otetaan käyttöön muun muassa seuraavia keinoja: perintö- ja lahjaveron verotettavan alarajan nostaminen sekä lesken ja alaikäisten lasten aseman helpottaminen, luovutaan perintö- ja lahjaverosta kokonaan yritysten sekä maa- ja metsätilojen suku... jnp., huojennus kohdistuu aitoon yritys- ja maataloustoiminnan tuotannolliseen toimintaan liittyvään omaisuuteen.

Tämä on täysin ristiriidassa hallitusohjelman kanssa, niin kuin ed. Tennilä mainitsi. (Puhemies: Minuutti on mennyt!) — Joo ja hyvää joulua perussuomalaisten puolesta.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Kaikki tuo, minkä ed. Virtanen mainitsi, on tehty, paitsi se yritysomaisuuden kohdalla verotuksesta luopuminen kokonaan, ihan sen takia, että se kaatui perustuslailliseen mahdottomuuteen. Sen kaikki muut ehkä muistavat.

Mitä sitten tulee tähän tiedottamiseen, olen itse ihan samaa mieltä. Tästä asiasta olisi voinut tiedottaa, vaikka ruotsinnos ei ollut valmis. Minä itse sain tästä kuulla Aamulehden kautta. Tämä ei ole asia, jota ministeriö, ministeri tai hallitus on päättänyt, koska lakia ei ole muutettu. Viranomaisen tehtävänä on noudattaa lakia, ja vaikka se joskus ehkä vaikealta tuntuukin uskoa, näin se vaan on. Nyt Verohallitus halusi lisätä oikeudenmukaisuutta, vähentää eriarvoisuutta. Minusta siitä olisi voinut tiedottaa aikaisemminkin vaikkapa jollakin yleisluontoisemmalla tasolla, jos ruotsin kielen käännös oli vaikea tehdä määräaikaan mennessä. Mutta toivotaan, että tästä nyt menee tieto kaikille oikeassa muodossa. Olen huomannut, että pääsääntöisesti se on mennyt väärässä muodossa.

Sampsa Kataja /kok:

Arvoisa puhemies! On hyvä, että verottaja tälläkin tavalla pyrkii verotuksen yhdenmukaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Yritysverotuksen osaltahan on jo vuosia sitten päädytty saman kaltaiseen yhdenmukaistamiseen maan eri osissa.

Perintöveron keventäminen tuolla tavalla, kuin ed. Virtanen äsken totesi, on ollut erinomainen asia, ja siitä on päässyt nauttimaan suurin osa suomalaisista, joita tämä perintöverotus on koskenut. Kysyisin, kun meillä kokoomuksessa on ollut pitkäaikaisena tavoitteena, että perintövero poistetaan kokonaan, onko tässä taloudellisessa tilanteessa tämä meidän tavoitteemme toteutettavissa lyhyellä vai pidemmällä aikavälillä.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! En usko, että se pystytään lyhyellä aikajänteellä tekemään. Me tarvitsemme lisää verotuloja, ja tämä ei ole ensisijainen. Jos veromuutoksia tehdään, niin minusta niitä kannattaa tehdä sellaisiin asioihin, jotka lisäävät työllistämistä.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ministeri Katainen aloitti täällä vastaamalla ed. Henrikssonin kysymykseen sillä, että hallitus on alentanut perintöveron tai poistanut sen lähes kaikilta, viittasi tähän lakiesitykseen. Nyt toteatte sen, että laki ei ole muuttunut, käytäntö on, te ette voi tehdä mitään. Te syytätte myös veronmaksajia siitä, että he lähes systemaattisesti ilmoittavat vääriä arvoja verottajalle, kun verottaja tulee tähän. Aikamoinen törkeä väite heittää ilmaan siitä, että systemaattisesti ihmiset vääristelisivät veronmaksuperusteitaan.

Suomessa on laki. Perustuslakivaliokunta sanoo, että lain tulee olla täsmällistä ja tarkkarajaista. Laista täytyy löytyä perusteet veronmaksulle. Kuten äsken viittasitte, perintö- ja lahjaverolaki ei ole muuttunut tässä kohtaa, kun tulkinta muuttuu. On oikein, että maassa on yhdenmukaiset käytännöt, mutta, ministeri Katainen, ettekö te todellakaan aio tehdä asialle mitään, että jonkinlainen oikeudenmukaisuus toteutuisi siinä ja tämä olisi kohtuullista niille veronmaksajille, (Puhemies: Minuutti!) joiden kohdalla tämä tulkinta muuttuu nyt räikeästi.

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

Arvoisa puhemies! Verolaissa lukee yksiselitteisesti, on lukenut, kuinka monta kymmentä vuotta, että käypä arvo on se peruste. Käypä arvo kun toteutuu, se on oikeudenmukaista jokaiselle. Nyt se ei toteudu. Minä en syyttänyt. Minä kuvasin sen, miten perintövero peritään. Se valtaosassa tapauksia peritään perinnönsaajan oman arvon ilmoituksen mukaan, tämä on fakta eikä mielipide. Näin se tulee tapahtumaan myös jatkossa. Jos käypä arvo jatkossa poikkeaa merkittävästi siitä, mitä viimeisten vuosien aikana on käyväksi arvoksi ilmoitettu, niin silloinhan siinä on ollut ero. Verottaja on sen toisaalta hyväksynyt, perinnönsaaja on sen toisaalta ilmoittanut, ja tätä, mikä on käypä arvo, siis verottajan mielestä, tullaan arvioimaan siinä tilanteessa, että perinnönsaaja ei itse joko ilmoita sen arvoa tai sitten toiseksi ilmoittaa niin väärin, että sitä on pakko tarkistaa.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.