Täysistunnon pöytäkirja 128/2009 vp

PTK 128/2009 vp

128. TORSTAINA 17. JOULUKUUTA 2009 kello 10.01

Tarkistettu versio 2.0

Opintotukiuudistuksen tavoitteiden uudelleenarviointi

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Opintotuen uudistusta pohtinut työryhmä esitteli omat näkemyksensä opintotuen kehittämiseksi ministeri Wallinille viime viikolla. Työryhmän esitys sisälsi useita hyviä esityksiä, kuten opintotuen sitomisen indeksiin, perheellisille opiskelijoille erityisen korotetun tuen, mutta kokonaisuudessaan uudistus uhkaa jäädä torsoksi. Uudistuksella ei todennäköisesti saavuteta toivottuja tuloksia valmistumisen nopeuttamiseksi eikä myöskään täysipäiväisen opiskelun takaamiseksi. Kysynkin ministeri Wallinilta:

Onko vielä mahdollisuuksia jatkaa työryhmän työn pohjalta opintotuen radikaalimpaa uudistusprosessia?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Tämä työryhmän esityshän on kokonaisuus, ja siihen sisältyy erittäin paljon hyviä asioita, kuten äsken kuultiin ed. Heinosen selostamana. Samalla on selvää, että tämä työ tulee jatkumaan ainakin toisen asteen osalta ensi vuonna. Samalla on myöskin selvää, että tämä uudistus yksinään ei missään tapauksessa riitä, vaan tarvitaan myöskin muita uudistuksia lähinnä siellä opintojen opintopuolella, ja sitä selvitystä tehdään parhaillaan ministeri Virkkusen puolella opetusministeriössä. Tavoitteena on tehdä sellaisia uudistuksia itse opintoihin, ehkä rakenteeseen, jotka omalta osaltaan helpottavat nopeampaa opiskelua. Joten opintotukiuudistus yksinään ei riitä, vaan se kokonaisuus täytyy sitten myöskin sovittaa yhteen muitten toimenpiteitten kanssa, jotta hallituksen viime keväänä sovitut ja asetetut päämäärät toteutuvat aikanaan.

Timo Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Yksi tärkeä opiskelijoiden asemaan vaikuttava tekijä on myös vapaan tulon rajojen korottaminen edelleen tai mielestäni jopa niistä kokonaan luopuminen. Tällä olisi erittäin merkittävä vaikutus opiskelijoiden taloudelliseen asemaan. Miten, ministeri Wallin, näette, onko vapaan tulon rajojen osalta mahdollisuutta vielä tarkastella uudestaan, ja vaikka olettekin jo kerran korottaneet niitä 30 prosentilla, niin miettiä vielä kertaalleen uudelleen myös tuo?

Onko suunnitteilla muita keinoja nuorten opiskeluun pääsemisen nopeuttamiseksi ja myös opintojen etenemisen takaamiseksi, niin että nuoret valmistuisivat mahdollisimman nopeasti työmarkkinoille?

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin

Arvoisa puhemies! Tosiaankin tulorajaa korotettiin 30 prosentilla tämän vaalikauden aikana, ja tällä on ollut varmaan hyvää vaikutusta myöskin juuri näihin asioihin, mihin ed. Heinonen äsken viittasi. Tämän opintotukea pohtivan työryhmän mietinnössä ei ole tätä tuloraja-asiaa sen kummemmin pohdittu.

Mutta olisi tietysti mukavaa, että sekä tämän osalta, että myöskin itse opintorahan tasokorotuksen osalta saataisiin nämä sellaiselle uralle, ettei tarvitsisi tämmöisiä reippaita tasokorotuksia aina silloin tällöin, ehkä joka kymmenes vuosi tehdä, vaan että voitaisiin myöskin ikään kuin hieman useammin näitä korjauksia tehdä, jotta tätä ennustettavuutta saataisiin ylipäätään tähän järjestelmään lisää. Mitä sitten näihin muihin toimenpiteisiin tulee, viittasin äsken ministeri Virkkusen vastuualueella oleviin selvityksiin ja ne valmistuvat ensi vuoden puolella.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kysymys on tällä kertaa loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.