Täysistunnon pöytäkirja 128/2014 vp

PTK 128/2014 vp

128. TORSTAINA 11. JOULUKUUTA 2014 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen kanta CIA:n harjoittamaan kidutukseen

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Samaan aikaan, kun eduskunnassa käsitellään ihmisoikeusselontekoa, on paljastunut, että Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA on systemaattisesti kiduttanut pidättämiään ihmisiä. Kidutus on rikos ihmisarvoa ja koko sitä demokraattista arvopohjaa vastaan, jota Yhdysvallatkin väittää maailmalla edustavansa ja puolustavansa. Yhdysvallat on myös allekirjoittanut YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen. Nyt kun asia on tullut päivänvaloon, sitä ei saa painaa villaisella. Mikäli näin tapahtuisi, se voisi johtaa kidutuksen hyväksyttävyyden lisääntymiseen muuallakin. Euroopan maista monet maat, muun muassa Saksa ja Puola, ovat tuominneet USA:n toimet. Myös Suomen olisi tehtävä samoin.

Arvoisa ministeri Tuomioja, aikooko hallitus kutsua esimerkiksi Yhdysvaltojen suurlähettilään kuultavaksi selvittämään tapahtunutta, vai aikooko hallitus jollain muulla tavalla reagoida, muitten eurooppalaisten maitten lailla, tähän tilanteeseen?

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Olen omalta osaltani kylläkin reagoinut tähän lausumalla, jossa totean, että on ensinnäkin hyvä asia, että Yhdysvalloissa ovat nimenomaan parlamentaariset elimet itse tehneet tämän selvityksen ja myöskin julkaisseet sen suurimmalta osin, mutta myöskin jatkanut, että odotan, että tästä myöskin seuraa sitten toimenpiteitä, koska kuten edustaja aivan oikein totesi, kysymys on myös sellaisista kansainvälisen kidutuksen vastaisen sopimuksen kanssa ristiriitaisista teoista ja toiminnasta, joista tämä sopimus edellyttää, että kaikki sen allekirjoittaneet valtiot ryhtyvät niiden suhteen toimenpiteisiin, jos tällaisia ilmenee.

Mehän olemme korostaneet kaikkien Euroopan maiden kanssa pitkään sitä, että kaikista ihmisoikeusrikkomuksista täytyy kyetä saattamaan niihin syyllistyneet tahot vastuuseen. Tätä edellyttää kansainvälisen oikeusvaltiojärjestelmän kehittäminen ja rankaisemattomuuden kulttuurin lopettaminen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kiitän ministeri Tuomiojaa tästä vastauksesta, mutta haluaisin vielä varmistaa: On aivan oikein, että olette henkilökohtaisesti reagoinut tähän tilanteeseen, niin kuin kerroitte, mutta kysynkin arvoisalta pääministeriltä, onko hallitus hallituksena ottamassa tähän virallisesti kantaa, ja samalla kysyn myöskin siitä, että aiemminkin tässä salissa on keskusteltu tähän terrorismin vastaiseen sotaan liittyen USA:n toimista muun muassa vankien kuljetusten ja lennätysten suhteen, ja niitä on Suomenkin ilmatilassa ja lentokentillä väitetty tapahtuneen. Onko nämä selvitykset nyt lopullisesti loppuun käyty, ja onko niissä ilmennyt jotain uutta? Haluaisin vielä pääministeriltä kysyä hallituksen virallista reagointia tähän.

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Hallitus tuomitsee yksiselitteisesti kaiken kidutuksen. Se raportointi, jonka olemme saaneet Guantanamosta, on ristiriidassa meidän demokraattisten ihmisoikeus- ja perusoikeusperiaatteittemme kanssa, ja hallitus tuomitsee sen toiminnan yksiselitteisesti ja toivoo, että syylliset saatetaan kiinni.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

Herra puhemies! Olemme tutustuneet tuohon julkistettuun raporttiin, ja toisin kuin jossain lehdistöreferaatissa, siinä ei mainita mitään Suomesta erityisesti, mutta me olemme jo aikaisemmin montakin kertaa käyneet läpi nämä mahdolliset Suomen ilmatilan käytöt vankilentoihin ilman lupaa, ja tästä on myöskin eduskunnan apulaisoikeusasiamies tehnyt perusteellisen selvityksen, ja sen pohjalta meillä ei ole edelleenkään pienintäkään syytä epäillä, että Suomen tai yhdenkään suomalaisen virkamiehen tieten tai myötävaikutuksella Suomen ilmatilaa olisi voitu käyttää tällaisiin toimenpiteisiin. Mutta tämäkään selvitys ei ole kokonaan sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että näin meidän tietämättämme on voinut tapahtua, jolloinka on kysymys tietysti siitä, että sitä luottamusta, jota tällainen ilmatilan käyttö edellyttää, on väärinkäytetty. Mutta tästäkään ei ole mitään näyttöä.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Jatkan tästä Yhdysvaltojen kansainvälispoliittisesta kaksinaamaisuudesta. Käsittelemme tänään täällä Afganistan-selontekoa, siis operaation jatkamista Afganistanissa, ja meille vakuutetaan myös selonteossa, että kysymys ei ole taisteluoperaatiosta. Kuitenkin Yhdysvaltain presidentti Obama on antanut salaisen määräyksen, jossa sotilaat valtuutetaan taisteluihin ja annetaan myöskin ilmatukea ja kaikkea muuta sotilaallista tukea.

Mikä tämä operaatio oikeastaan on, koska meille annetaan täällä, eduskunnalle, harhaanjohtavaa tietoa?

Ulkoasiainministeri  Erkki  Tuomioja

Arvoisa puhemies! Käsittelemme ulkoasianvaliokunnan mietintöä Afganistan-selonteosta, jolloinka kaikkia näitä kysymyksiä voidaan käydä perusteellisemmin lävitse. Haluaisin kuitenkin todeta, että presidentti Obama astuttuaan virkaansa heti yhtenä ensimmäisenä teoistaan antoi selvät ohjeet siitä, että sellaisten kuulustelumenetelmien, joita nyt tässä raportissa on tuotu esiin, käyttöä ei hyväksytä eikä sallita.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tältä erää käsitelty.

​​​​