Täysistunnon pöytäkirja 153/2001 vp

PTK 153/2001 vp

153. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2001 kello 10

Tarkistettu versio 2.0

9) Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

 

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Tähän lakiesitykseen ja siihen aikaisempaan hallituksen esitykseen HE 165 liittyen tässä saattaa tulla eräänlainen henkilötietojen suojan ongelma, johon voidaan joutua palaamaan myöhemmin. Tämän työntekijäin eläkelain ja yrittäjien eläkelain esityksen mukaan henkilön tietoja voidaan antaa samaan vakuutusryhmittymään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle toiselle yritykselle lähinnä markkinointimielessä. Nyt kun on esimerkiksi pohjoismainen If-yhtiö ja mikäli siihen sitten suomalaisetkin liittyvät mukaan, saattaa tulla myöhemmin eteen kysymys, miten suomalaisten tietoja voidaan välittää ulkomaille.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​