Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Toivon, että aloitteessa esitetty muuttokustannusten vähentäminen voitaisiin toteuttaa aloitteessa esitetyllä tavalla valiokuntatyöskentelyssä.

Keskustelu päättyy.