Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

17) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Toivon, että aloitteessa esille tuotu asia voisi tulla toteutetuksi aloitteessa toivotulla tavalla, jotta ne nuoret, jotka muun muassa hyötyisivät tästä muuttokustannusten myötä, voisivat tulla verohuojennuksen saajiksi.

Keskustelu päättyy.