Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

18) Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Vaikka aloitteen tekijä itse ei ole paikalla, perehdyttyäni aloitteeseen olen todennut, että tämä on harkitsemisen arvoinen asia, ja toivon myönteistä jatkokäsittelyä.

Keskustelu päättyy.