Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007 kello 15 (15.08)

Tarkistettu versio 2.0

14) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aiemman lakialoitteeni kohdalla, joka liittyi petovaaraan, monet henkilöt ovat kysyneet, miksi en puutu siihen vaaraan, mikä on liikenteessä. Tällä aloitteellani haluan eliminoida vaaratilanteita liikenteessä elikkä katson, että kaikkein halvin liikenneturvallisuuskeino eli liikenneraittius pitäisi ottaa käyttöön liikenneonnettomuuksien ennalta ehkäisemisessä, ja siksi pidän tavoitteena periaatetta, että liikenteessä ei olisi alkoholia. Siksi on tämä aloite lievästä juopumuksesta, jossa katson, että sanktiomenettelynä tulisi olla joustava rikesakkomenettely. Jos poliisi toteaa liikennevalvonnan yhteydessä, että veressä on 0,2—0,5 promillea, niin vastaava rikesakkomenettely kuin esimerkiksi turvavöittä ajamisesta olisi signaali siitä, että maassa halutaan raittiutta liikenteeseen.

Keskustelu päättyy.