Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosuhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Arja Juvonen /ps:

Herra puhemies! Tämän lakiesityksen tarkoituksena on ottaa käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä maksu, joka on nimeltään rikosuhrimaksu, ja sen tarkoituksena on vahvistaa uhreille suunnattuja tukipalveluja. Rikosuhrimaksun määrä olisi 40 euroa tai 80 euroa riippuen rangaistuksen enimmäispituudesta, ja oikeushenkilölle se määrättävä rikosuhrimaksu olisi 800 euroa, ja maksu olisi käytössä silloin, jos tuomiona on annettavissa vankeutta. Tällä maksulla saadulla tuotolla on tarkoitus rahoittaa rikoksen uhreille kohdennettuja tukipalveluja.

Tulen juuri Kansallisteatterista, jossa oli tällainen vaalipaneeli naisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja myös tämä Istanbulin sopimus, joka on hyväksytty jo vuonna 2011 ja jonka myös eduskunta on täällä hyväksynyt, edellyttää sitä, että uhreille järjestetään näitä tukipalveluja, ja oli hienoa kertoa siellä vaalipaneelissa, että juuri tänään käsittelemme tätä rikosuhrimaksua.

Itse pidän sitä kyllä hyvänä asiana. Sitä on kritisoitu jonkun verran siitä syystä, että maksut tulisivat kerätyiksi suurilta osin muun muassa liikenteestä, mutta kuitenkin kun on rikokseen syyllistynyt, niin sitten tämä maksu tulisi maksettavaksi. Tämä jos joku on hyvä asia, että me pidämme huolta sitten myös niistä uhreista. Eli tukipalveluihinhan tämä raha menisi, ja mielestäni summat eivät ole niin suuria, etteikö niitä voisi tällä lailla säätää. Kaiken kaikkiaan pidän tätä hyvänä esityksenä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​