Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta

 

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Tällä lakiesityksellä säädetään sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuudesta, joka keskitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, ja sovittelutoiminnan järjestämisen valvonta säädettäisiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtäväksi. Sovitteluhan on toimintakeino silloin, kun asioista pyritään ilman oikeudenkäyntiä sopimaan. Ne ovat rauhallisia tilanteita, joissa vapaaehtoissovittelijoiden voimin ratkotaan ongelmatilanteita.

On hyvin tärkeää, että tämänkin lakiesityksen voimaan astuttua sovittelu olisi yhdenvertaista kautta Suomen ja nämä palvelut ja sovittelijahenkilöiden koulutus muun muassa olisivat tasalaatuisia ja myös että näissä sovittelutilanteissa ei olisi sitä vaaraa, että siellä ei oikeudenmukaisuus tapahtuisi. Niin sanottuja oikeusmurhia saattaisi tapahtua, että ihmiset eivät välttämättä tiedä, mistä ovat menossa sopimaan ja mitkä ovat toimintatavat sovittelussa. Sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen, ja nämä asiat muun muassa pitää tuoda henkilölle selväksi.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​