Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Sote-uudistuksen lykkääntyminen

Jouko Jääskeläinen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa sote-laista tänään. Yritys ei onnistunut tällä kaudella, mikäli näin voidaan arvioida jo nyt. Selvityksiä on ollut. Työtä ei tarvitse aloittaa alusta, vaan työ jatkuu vähintäänkin seuraavan eduskunnan toimesta.

Maakunnissa on ennakoivasti alettu muodostaa muun muassa sote-kuntayhtymiä. Kysyisin asianomaiselta ministeriltä: Olisiko tässä tilanteessa mahdollista edistää asiaa vapaaehtoisten isojen kuntayhtymien muodostamisen tiellä, vai miten turvataan se, että ennaltaehkäisyä parannetaan, hoito saadaan oikea-aikaiseksi ja tehdään oikeassa paikassa? Miten voidaan varmistaa — niin, ettei aikataulu petä meitä — aktiivinen kuntouttava hoitotyö, potilaan kokonaisvaltainen arvio, hyvä moniammatillinen yhteistyö ja toimivat hoitoketjut myös kotihoidon, omaishoidon ja asumispalvelujen kanssa? Miten tässä nyt edetään, kun sote-lakia ei vielä meillä ole?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ministeri Huovinen on poissa. Ministeri Räty aloittaa, ja sitten pääministeri varmaan antaa yleisemmän kat-sauksen hallituksen puolesta asiaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Arvoisa puhemies! Varsin ajankohtainen kysymys. Tosiaankin peruspalveluministeri Huovinen on poissa tänään kyselytunnilta, joten sosiaali- ja terveysministeriön toisena ministerinä vastaan nyt sitten hallituksen puolesta tähän kysymykseen.

Se valmistelu, mitä ympäri Suomea sote-uudistuksen tiimoilta on tehty, ei todellakaan ole ollut turhaa, ja sitä ehdottomasti pitää jatkaa. Mikäänhän ei estä kuntia vapaaehtoisesti sopimasta siitä, millä tavalla alueella parhaalla mahdollisella tavalla ihmisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään. Syy, miksi sote-uudistusta Suomessa tarvitaan, ei ole poistunut mihinkään. Suomalaiset tarvitsevat parempia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Suomalaisten pitää voida jatkossakin luottaa siihen, että palveluita saa silloin, kun niitä tarvitsee. Monilla alueilla on juuri niitä uudistuksia jo vapaaehtoispohjalta tehty, joita myös tässä valtakunnallisessa sote-uudistuksessa lainsäädännön tasolla on pyritty viemään eteenpäin.

Pääministeri Alexander Stubb

Arvoisa herra puhemies! Soteen liittyy valtava määrä poliittista pääomaa, jossa tämä koko sali on ollut matkan varrella mukana, ja kiitos jokaiselle kansanedustajalle siitä työstä. Nyt olemme tänään saaneet perustuslakivaliokunnalta selkeän mietinnön ja lausuman. Tämä tarkoittaa sitä, että sote-uudistusta ei voida viedä maaliin tämän hallituskauden aikana, mutta meillä varmasti lienee kaikilla yhteisymmärrys ja yhteinen näkemys siitä, että me viemme sitä eteenpäin. Tulen kutsumaan puolueen puheenjohtajat neuvonpitoon tässä lähiaikoina. Olemme vasta saaneet tämän lausuman. Tässä vaiheessa ei kannata hätiköidä. Nyt täytyy pistää paljon pääomaa siihen, että mietitään, millä tavalla tätä hanketta voidaan yhdessä viedä eteenpäin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Jouko Jääskeläinen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Pidän erittäin arvokkaana, että hallitus on valmis tässä aktiivisesti toimimaan ja myöskin yhteistyössä kaikkien parlamentaaristen ryhmien kanssa. Haluaisin kuitenkin tässä asiassa kysyä kahta lisänäkökulmaa.

On mainittu myöskin meidän luottoluokituksestamme ja meidän taloutemme uskottavuudesta tulevaisuuden kannalta. Olisiko tässä tilanteessa nyt mahdollista, tai aiotteko, herra pääministeri, ottaa tämän esille, että puolueet ja puoluejohtajat voisivat nyt jo sen tiedon varassa, joka näistä ehkä noin kolmesta mallista on olemassa, linjata jo tämän eduskunnan aikana asiaa sillä tavalla, että valmistelu ehkä jopa hallituspohjasta riippumatta pääsisi erittäin hyvällä vauhdilla liikkeelle, voisimme lyhentää sitä nyt pelättävissä olevaa jopa kahden vuoden valmistautumisaikaa?

Toinen kysymys: Voitaisiinko tällä vapaaehtoisuuden puolella, jota ymmärsin, ettei torjuttu pois, erityisesti auttaa tiedonsiirron vahvistamista, että tieto siirtyisi paremmin? Luulen, että se olisi ensiapuna jo erittäin hyvä asia kustannusten vähentämisessä.

Pääministeri Alexander Stubb

Arvoisa herra puhemies! Tuohon ensimmäiseen kysymykseen: Tässä vaiheessa ei kannata nyt hätiköidä eikä hutiloida. Me olemme tämän sote-mallin ja sote-ratkaisun taakse pistäneet mahdottoman paljon aikaa ja oikein virkamiestasolta, hallitustasolta ja sitten viimeisten vuosien aikana parlamentaarisessa yhteistyössä puolueiden toimesta sekä sitten valiokuntatyöskentelyssä eduskunnassa. Tässä vaiheessa ei kannata lähteä valitsemaan minkäännäköisiä malleja, vaan nyt rauhassa katsotaan, mikä on se kritiikki, mitkä ovat ne ongelmat, jotka perustuslakivaliokunta meille alleviivaa, ja sitten lähdemme yhdessä miettimään, miten tästä päästään eteenpäin. Jälleen kerran korostan sitä, että kaiken keskiössä pitää olla ihminen, se, että hän saa hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja, ja uskon vahvasti siihen, että me tulemme löytämään myös sotessa ratkaisun. Se nyt vain valitettavasti on kestänyt vähän liian kauan.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies! Olen samaa mieltä pääministerin kanssa, että tässä tilanteessa ei kyllä kannata sote-mallia lyödä lukkoon, vaikka sitä tässä kysyjä toivoikin. Meillähän on nyt vähän huonoja kokemuksia tästä valmistelusta, joka on tapahtunut liian nopeasti tai ehkä jopa liian pienellä porukalla. Tässä on myös vaalit tulossa, ja kai kansalaisillakin on joku oikeus ottaa kantaa siihen, miltä pohjalta sote-uudistuksessa edetään, varsinkin kun perustuslakivaliokunta kuitenkin näytti valoa ja antoi tavallaan ymmärtää, mitä erilaisia mahdollisuuksia tässä on. Tavallaan esimerkiksi joku tällainen 15—19 alueen malli on kuitenkin hyvin todennäköinen, ja kaikki sen tunnustavat. Siitä, millä siinä järjestetään se hallinto ja rahoitus, on epäselvyys. Mutta mitä pääministeri ja myös asianomainen sosiaali- ja terveysministeri ovat mieltä siitä, että eikö meillä ole nyt aikaa harkita sitä mallia rauhassa, että mitään kiirettä ei ole valita nyt sitä? Ehkä se oli parempikin niin, että otetaan nyt aikaa.

Pääministeri Alexander Stubb

Arvoisa herra puhemies! Ensin kannattaa varmasti laskea viiteen ja sen jälkeen 19:ään. Olen edustajan kanssa täysin samaa mieltä siitä, että nyt ei kannata hutiloida tai hätiköidä. Mennään erittäin rauhassa eteenpäin, katsotaan millaisia erilaisia vaihtoehtoja on, sitoudutaan yhdessä siihen, että voimme viedä sotea eteenpäin ja myös niin, että a) suomalainen saa hyviä sosiaali- ja terveyspalveluja, b) että se on kustannustehokas ja c) että se on myös perustuslain mukainen.

Anu Vehviläinen /kesk:

Arvoisa puhemies! On ollut jo pitkään selvää, että ihmisten mahdollisuus saada yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluita on todella vaarantunut. Nyt tämä vaalikausi on tässä mennyt, ja me emme saaneet tätä uudistusta sitten aikaiseksi. (Ben Zyskowicz: Edellisellä ei edes yritetty!)

Nyt haluaisin kysyä, kun maakunnissa tehdään todella hyvää työtä: omassa maakunnassani Pohjois-Karjalassa Siun sote -hanke, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa haetaan yli kuntarajojen vapaaehtoiselta pohjalta näkemystä siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto ja myös erikoissairaanhoito voitaisiin sillä maakunnallisella alueella järjestää hyvin ja yhteistyössä. Kysyisin hallitukselta ja erityisesti pääministeriltä, aikooko tämä hallitus antaa kunnille jonkinlaista suositusta ja maakunnille suositusta siitä, että jatkakaa tältä pohjalta ja hakekaa jo niitä omia yhteistyön malleja.

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Arvoisa puhemies! Ne valtakunnalliset linjaukset, joiden pohjalta sote-uudistusta on tehty, ovat olleet varsin hyvin kaikkien toimijoiden yhdessä allekirjoittamat. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden integraatio sekä perustasolla että erikoistasolla ja perus- ja erikoistason integraatiopalveluiden osalta on myöskin ollut suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen yksi keskeisistä kulmakivistä.

Tiedän, että ympäri Suomea on erilaisia hankkeita, kuten tässä juuri edustaja Vehviläinen mainitsi esimerkiksi Siun soten ja monia muita alueellisia hankkeita, joissa näitä tavoitteita on pyritty paikallisesti eteenpäin viemään. Ei ole mitään, mikä estäisi sitä työtä, pikemminkin päinvastoin. On olemassa yhteinen varsin vahva kansallinen näkemys siitä, että näitä tavoitteita pitää alueellisesti edistää, ja nyt kuntapäättäjillä onkin mahdollisuus edelleen jatkaa asioiden eteenpäinviemistä juuri siltä samalta vapaaehtoiselta pohjalta kuin ne hankkeet ovat tähänkin asti (Puhemies koputtaa) olleet liikkeellä.

Sanna Lauslahti /kok:

Arvoisa puhemies! Selvää on, että suomalainen luottoluokitus on vaarassa, mutta keinoja onneksi tähän löytyy. Aalto-yliopiston professorit Malmi ja Vauramo tekivät tutkimuksen siitä, kuinka parhaimmat käytännöt käyttöön ottamalla Suomi voi säästää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa jopa pari miljardia euroa. Oikeastaan se on aika lähelle se sama tavoite kuin rakenneuudistuksessakin oli. Kysynkin asianomaiselta kuntaministeriltä, miten me varmistamme, että me saamme kunnissa ne parhaimmat käytännöt käyttöön, jolloin myös meidän kansalainen saa mahdollisimman hyvät palvelut nopeasti.

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kyllähän juuri näitä hyviä käytäntöjä, ja ne eivät koske ainoastaan näitä sote-asioita vaan monia muitakin, on paljon kehitetty vuosien varrella. Meillähän on ollut myöskin tällainen Innokylä. Sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettiin yhteistyönä esimerkiksi Kuntaliiton kanssa tällainen Innokylä, jonne voi viedä näitä hyviä käytäntöjä, mutta kieltämättä kaikki ei ole sieltä vielä levinnyt. Sitten meillä on myöskin valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla tällainen hanke, jossa kerätään näitä erilaisia hyviä käytäntöjä. Nythän se on ihan totta, että nyt näitä hyviä käytäntöjä sen lisäksi, että pohditaan näitä yhteistyömalleja, pitää ottaa käyttöön entistä enemmän.

Rakennepoliittisessa ohjelmassahan linjattiin myöskin se, että tätä integraatiota viedään jo eteenpäin ennemmin kuin saadaan tätä sote-rakenneuudistusta tehtyä. Näitä integraatioita halutaan viedä joka tapauksessa eteenpäin.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Eihän meillä todellakaan soten osalta mitään kiirettä ole, vasta kaksitoista vuotta on käytetty aikaa tähän. Tilanne kentällä, kunnissa alkaa olla se, että ellemme me pian tee jotakin, niin katastrofi alkaa uhata ihan oikeasti. Se ei välttämättä tule olemaan mallienkaan osalta helppoa, koska lähes kaikki mallit on jo kertaalleen kokeiltu. Mutta eteenpäin pitää päästä. Se iso kysymys on tietysti se, mikä on julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asema tässä tilanteessa, jossa jotkut kieli pitkällä odottavat sitä, että julkinen järjestelmä romahtaisi. Pääministeri Stubb, oletteko te valmis sitoutumaan siihen, että tämän suomalaisen järjestelmän perustana on edelleen julkinen järjestäminen? (Kari Rajamäki: Otetaan mallia Ruotsista kerrankin!)

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Olen valmis sitoutumaan siihen sote-malliin, jonka saamme yhdessä ja potentiaalisesti parlamentaarisesti aikaiseksi. Itse olen nähnyt ehkä sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiössä sen, että niiden pitää olla hyviä ja kustannustehokkaita, ja tämä ei silloin minun mielestäni katso sitä, onko se julkisen sektorin toimi, onko se yksityisen sektorin toimi vai onko se kolmannen sektorin toimi. Meillä pitää olla sellainen järjestelmä, jossa julkiset palvelut kuitenkin toimivat tasavertaisesti kaikille Suomen kansalaisille. Valitettavasti olemme vuosien saatossa ajautuneet sellaiseen järjestelmään, jossa ne eivät sitä ole. Siihen pyritään nyt tällä sote-uudistuksella.

Jouni Backman /sd:

Arvoisa puhemies! Erittäin hyvä, että pääministeri ilmoitti kutsuvansa puoluejohtajat kokoon, ja erittäin hyvä, jos parlamentaarinen työ jatkuu.

Pidän myös välttämättömänä sitä, aivan kuten pääministeri totesi, että jatketaan siltä pohjalta, johon tämä aiempi työ on päätynyt. Tämän aiemman työn keskeisenä linjauksena oli se, että se rakentuu julkisten palveluiden varaan. Tältä osin haluaisin vielä tarkentaa pääministerin äskeistä vastausta: onko se entinen pohja myös tältä osin edelleen voimassa?

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Ehkä tuossa edustajan kysymyksessä oli muutama mutka vedetty suoraksi — tulkinta on sinällään mielenkiintoinen.

Kuten tuossa aikaisemmin totesin, sote on ollut parlamentaarisessa valmistelussa. Se on totta kai lähtenyt hallituksen käsistä aikaisessa vaiheessa. (Välihuutoja) Sitä on pyritty yhdessä ratkaisemaan, se on käynyt valiokuntatyöskentelyn kautta. On erilaisia malleja, ja siksi tulemme nyt rauhassa tutustumaan perustuslakivaliokunnan viimeisimpiin lausuntoihin. Tässä vaiheessa ei kannata sitoutua mihinkään muuhun kuin yhteiseen ratkaisuun.

Outi Alanko-Kahiluoto /vihr:

Arvoisa puhemies! Perustuslakivaliokunta toisti tänään antamassaan lausunnossa parin viikon takaisen lausuntonsa kannan: seuraavan esityksen siitä, miten sote-järjestelmä toteutetaan, tulee sisältää paitsi esitys siitä, mikä on hallintomalli, myös esitys siitä, mikä on rahoitusmalli ja minkälaiset vaikuttavuuden arviot tästä mallista voidaan tehdä.

Eikö nyt ole tärkeää se, että katsotaan ne mallit, joita perustuslakivaliokunta on esittänyt — niitähän on ollut kolme — ja sitten teetetään selvitys näiden mallien vaihtoehdoista ja laskelmista, toteutetaan laajapohjainen kuuleminen ja niin edelleen, eikä lähdetä tekemään hätiköityjä lin-jauksia, vaan tehdään nyt huolellinen valmistelu?

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Puhemies! On varmasti sanomattakin selvää, että kiireessä ei niin isoja ratkaisuja, mitä perustuslakivaliokunnan lausunnoissakin on väläytelty, voi suomalaisessa yhteiskunnassa tehdä. On varmasti syytä käydä laajapohjaista keskustelua ja valmistelua siitä, mitkä ovat ne askelmerkit eteenpäin. Ja kuten pääministeri Stubb on ilmoittanut, hän tulee kutsumaan puoluejohtajat koolle keskustelemaan tästä asiasta, ja sen jälkeen on sitten syytä katsoa, millä tavalla yhdessä voidaan viedä tätä hanketta eteenpäin.

Vaikeuskerrointa sote-uudistuksesta ei tulevallakaan vaalikaudella varmasti tule puuttumaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitusta pohtiva työryhmä on päättämässä piakkoin työtänsä, ja sieltä tulee varmasti lisää uusia askelmerkkejä sote-uudistuksen eteenpäinviemiselle. Itse olisin henkilökohtaisesti toivonut, että tästä hallintorakenteesta olisimme voineet päättää jo tämän vaalikauden aikana, (Puhemies koputtaa) jolloin ensi vaalikaudelle ei olisi kasautunut niin suurta painetta tehdä kaikkia uudistuksia kerralla.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tältä kyselytunnilta käsitelty.

​​​​