Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015 kello 10.09

Tarkastettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Johanna  Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kyseessä on erittäin hyvä lakimuutos. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. Muutokset koskevat pienimuotoista sähköntuotantoa. Esitys parantaa merkittävästi pientuotannon kasvuedellytyksiä. Keskeisin muutos koskee verotuksen alarajaa. Sähköverotuksen ulkopuolelle kokonaan jäävien voimalaitosten rajaa nostetaan nykyisestä 50 kilovolttiampeerista 100 kilovolttiampeeriin. Tämä parantaa erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian asemaa. Olennaista on, että esityksessä on otettu johdonmukaisesti huomioon lukuisat energiaverotusta, verosyrjintää, valtion tukia sekä käytössä olevia energiatukia koskevat eri reunaehdot, joiden rajoissa pientuotannon verottomuus voidaan hyväksyä.

Mutta, arvoisa puhemies, yksi asia tällä kaudella ei ole edennyt siitäkään huolimatta, että Kataisen hallitusohjelmassa oli kirjaus, että nettolaskutusta selvitetään, ja kun eduskunta käsitteli selontekoa ilmasto- ja energiastrategiasta, niin tässäkin selonteossa luvattiin edistää pientuotantoa. Suomi on yksi niitä harvoja maita Euroopassa, missä yksittäinen kuluttaja, pientuottaja, ei ole oikeutettu saamaan korvausta verkkoon syöttämästään ylijäämäsähköstä. Monasti rakennukseen integroidut aurinkopaneelit tai pientuulivoima ovat juuri siinä käyttöpisteessä hyvin tehokas ja kustannustehokas keino tuottaa sähköä, mutta luonnollisesti silloin, kun sähköä tulee yli oman tarpeen, se syötetään takaisin verkkoon, ja sähköyhtiö toki ottaa vastaan tämän sähkön mutta ei välttämättä korvaa siitä mitään.

Itse asiassa tästä asiasta olen tehnyt lakialoitteen, joka on toisinto edellisellä kaudella jättämästäni lakialoitteesta, että tämä epäkohta nousee esiin. Myös Suomessa pitää tehdä muutos sähkömarkkinalakiin, niin että nettolaskutus olisi mahdollista ja kuluttaja saisi korvauksen verkkoon syöttämästään ylijäämäsähköstä.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Karimäki otti hyvän tai, sanotaanko, huonon asian hyvin esille, eli hallitus makasi tuon, vaikka se hallitusohjelmakirjauksessa oli mukana, ja se ei edennyt. Kukin katsokoon peiliin omaltakin osaltaan, mutta valitettavaa on, ja todellakin toivon, että edustaja Karimäen lakialoite, joka on uudistus edelliskaudelta, mihinkä nyt nimeni kirjoitin, etenisi. Toivottavasti tästä salista löytyy voimia, jotka seuraavassa hallituksessa vievät tämän hallitusohjelmaan.

Tämä olisi yksi erinomainen tapa monipuolistaa ja erityisesti antaa mahdollisuuksia pientuotannolle ja sitä kautta haja-asutusalueilla erityisesti, omakotitaloissa, rivitaloissa, saada oma energiatuotanto myös sähkön hinnan osalta kuluttajaystävällisemmäksi, mikäli tämä olisi mahdollista. Kysymys on vain siitä, että meillä verolainsäädäntö ei tästä kohtaa taitu tähän, mutta enemmänkin on kysymys tahtotilasta, jota pitää ehdottomasti noudattaa. Kaikki uusiutuvan energian osalta tuotettu piensähkö edistää meidän ympäristötavoitteitamme, mahdollistaa haja-asutusalueilla energian kuluttajahintojen laskun ja sitä kautta edistää myös taloudellista toimeliaisuutta.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä turpeen veronalennus on todellakin tervetullut alennus ja sitten tuo metsähakkeen tuki. Me saamme tällä tavalla energiaa tuotettua tuolla harvaan asutulla seudulla, ja kun meillä kumminkin on merkittävä bioenergiamassa olemassa, niin se antaa työtä ja toimeentuloa hyvin hyvin monelle.

Tietysti olisi toivonut tässä tämän tuen osalta. Nythän tämä tuki on haketuksessa 100-prosenttinen ainakin kaksi seuraavaa vuotta. Vuoden 2018 alustahan se sitten muuttuu, alenee 40 prosenttia elikkä 60 prosenttiin, jos tälle ei mitään tehdä.

Mutta tässä on vielä sitten toinenkin asia. Kemera-tuki on tällä hetkellä komissiossa notifioitavana, ja sen takia on tärkeätä, että edetään tällä tiellä ja katsotaan, minkälainen päätös Kemera-tuen osalta tulee komissiosta. Sitten on taas uusien päätösten ja ratkaisujen aika.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Kyllä tämä turpeen verotuki on ihan tervetullut siinä mielessä, että saataisiin tuota kotimaisen polttoaineen käyttöä lisättyä. Tämä tietysti on osittain yhteydessä tuossa aiemmin puheena olleeseen sähkön tuottamiseen myöskin tällä hakkeella, kun ne on sidottu tuossa kiikkulautamallissa vähän toisiinsa, niin että tämä on tietysti hallitusten esitysten kohdalla tasapainoilua näitten kahden välillä. Mutta kaiken kaikkiaan, jos tämä edistää kotimaisen energian käyttöä ja korvaa tuontipolttoaineiden käyttöä ja ulkomailta ostettavan energian käyttöä, tämä on tervetullut esitys.

Tietysti tuommoinen jatkuvuus näissä asioissa on hyvin tarpeellista energiantuotantolaitosten toiminnan kannalta, ja tällä hallituskaudella on vähän ollut semmoista hapuilua, kun siinä hallituskauden alussa toimittiin vähän näitä kotimaisia energioita vastaan, niin että tämä on sikäli tervetullut muutos.

Keskustelu päättyi.

​​​​