Täysistunnon pöytäkirja 38/2013 vp

PTK 38/2013 vp

38. PERJANTAINA 12. HUHTIKUUTA 2013 kello 13.03

Tarkistettu versio. 2.0

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2012

 

Reijo Tossavainen /ps:

Arvoisa puhemies! Käsiteltävään asiaan liittyen tuon esille nuorisojärjestöjen avustukset. Ne ovat perussuomalaisia lukuun ottamatta suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnan politiikassa. Esimerkiksi Kokoomuksen Nuorten Liitto sai avustusta 650 000 euroa, Demarinuoret noin 560 000, Keskustanuoret 670 000 ja Vasemmistonuoret noin 320 000 euroa. Todella räikeä poikkeus on Perussuomalaiset Nuoret, joille on myönnetty avustusta noin 20 000 euroa. Jäsentä kohti tuki oli esimerkiksi Demarinuorilla noin 120 euroa, mutta Perussuomalaisilla Nuorilla vajaa 10 euroa.

Perussuomalaiset Nuoret on aktiivinen ja nopeasti kasvava järjestö. Vilkaisin nettisivuja, ja Perussuomalaisten Nuorten nettisivuilta löytyy pitkä luettelo tulossa olevista erilaisista tapahtumista. Vasemmistonuorten nettisivujen mukaan tulossa oli yksi tapahtuma. Silti esimerkiksi Vasemmistonuoret saa 16 kertaa enemmän tukea kuin Perussuomalaiset Nuoret. Suomen perustuslain 6 §:n mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa vakaumuksen ja mielipiteen perusteella.

Arvoisa puhemies! En ole juristi, mutta näin maallikon silmin Arhinmäen toiminta on perustuslain 6 §:n vastaista. Avustuksista päättävä ministeri ei voi syrjiä yhtä järjestöä ja siinä toimivia nuoria esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteiden perusteella.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja asiasta mahdollistetaan vastauspuheenvuorojen pyytäminen. Pyydän edustajia, jotka haluavat ottaa osaa asiaa koskevaan debattiin, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla V-painiketta.

Pertti Virtanen /ps(vastauspuheenvuoro):

Hyvä, että tänään näkyy, arvoisa puhemies, kiitos. Joo, tämä on niin selkeä laskelma. Tästä on aikoinaan maakunnissakin puhuttu, ja tämä on todella törkeätä. Eli siis jos kulttuuriministeri tai urheiluministeri on sitä tasoa, ettei ymmärrä, mitä ajassa tapahtuu, niin se on kyllä helppo havaita siinä, että kokoomuksen johtama urheilupolitiikka on johtanut Suomen katastrofiin, niin kuin kaikilla näillä jutuilla, ja annettu kulttuuri niin kun sitten kokonaan Vasemmistoliitolle, että voi jakaa paikat keskenään.

Mutta tämmöisissä asioissa, joissa ollaan parlamentaarisuuden ja demokratian kanssa tekemisissä, niin on todella kammottavaa, että ei niin kun hallituspuolueet osaa pitää huolta siitä. Esimerkiksi Yle-jaossa me perussuomalaiset kannatimme tätä Yle-veroa, mutta silti Ylessä aikoinaan puoluepoliittisesti pistettiin ihmiset hommiin. Nyt kun Perussuomalaisilla ei ole siellä ketään, niin mitenkään ei Yle kunnioita perussuomalaisia edes uutisissa. — Mutta tässä ministeri Arhinmäen toiminta on ollut todella impotenttia.

Juho Eerola /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Oli erittäin hyvä puheenvuoro Reijo Tossavaiselta tuossa äsken. Ei ole montaa vuotta siitä aikaa, kun itse olin perussuomalainen nuori. Nyt olen jo entinen nuori, olen kasvanut aikuiseksi siinä suhteessa, mutta tiedän tämän toiminnan, mikä Perussuomalaisilla Nuorilla on, ja olen ollut perustamassa aikanaan Kymen piirijärjestöä Perussuomalaisiin Nuoriin.

Nämä ovat käsittämättömiä nämä väitteet siitä, että Perussuomalaisten Nuorten toiminta olisi jotenkin vähäisempää laadullisesti tai määrällisesti kuin muilla puolueilla. Nämä selitykset eivät mitenkään pidä paikkaansa. Koen hyvin vahvasti niin, että tässä ei noudateta tasa-arvoa eikä oikeudenmukaisuutta siinä, miten nämä rahat jaetaan. Vaikka ehkä onkin uusi ja nuori puolue kyseessä, niin ei ole mitenkään vähempää tämä Perussuomalaisten Nuorten toiminta kuin muilla puolueilla, että nyt tasa-arvoa tähän asiaan, ministeri Arhinmäki.

Tuomo Puumala /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kaksi erillistä asiaa on minusta syytä ottaa huomioon nyt tässä käsittelyssä ja tässä keskustelussa.

Ensimmäinen on se, että millä perusteella tuota rahoitusta jaetaan. Minusta tämä peruste, millä ministeri nyt ja millä ministerit aiemmin ovat rahoitusta jakaneet, on oikea: eli ei mennä parlamentaarisen koon perusteella, vaan mennään toiminnan perusteella, toiminnan laadun, laajuuden, kaiken tämän perusteella. Olisi mukava kuulla, oletteko tästä nyt samaa mieltä, että tämä on oikea peruste, miksi näin tehdään. Ei ole tarkoitus, että siellä kasvaa politrukkeja nuorisojärjestöissä, vaan siellä on tärkeä osallisuustehtävä, kasvatustehtävä. Nuorison aktivoimistehtävä on ihan erityyppinen tehtävä kuin poliittisella puolueella, ja sen vuoksi nämä kriteerit ovat oikeat.

Siihen en osaa ottaa kantaa, että onko Perussuomalaisten Nuorten toimintaa arvioitu oikeassa laajuudessa. On muuten äärimmäisen vakava väite, että virkavastuulla olevat virkamiehet olisivat vääristelleet tätä valmistelua, joka on ministerille esitetty. Jos näin on, niin tämä on tietysti erittäin vakava asia. En siihen kyllä itse ihan tältä istumalta usko.

Annika Saarikko /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nuorisojärjestöihinhän kohdistui jo viime vuonna laajamittainen selvitys, joka liittyi nuorisojärjestöjen jäsenistöihin — ja lähtökohtaisesti kaikki nuorisojärjestöt tuon seulan läpäisivät — osana tätä merkityksellistä avoimuuskeskustelua, jota suomalaisen poliittisen järjestelmän suhteen on käyty.

Itse edelleen nuorisojärjestön jäsenenä pidän kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen osalta varsin merkityksellisenä sitä, että niiden riippumattomuus turvataan — ja nyt tarkoitan riippumattomuutta suhteessa omaan emopuolueeseen — siksi, että nuorisojärjestöllä on varmaan meidän kaikkien puolueissa oma erityislaatuinen piikkinä lihassa -tyyppinen tehtävä, joka mahdollistaa uusien ajatusten tuomisen puolueeseenkin. Enkä pidä hyvänä ajatuksena sitä, että nuorisojärjestö ja sen voima ja taloudelliset resurssit olisivat sidottuja siihen, miten emopuolue menestyy eduskuntavaaleissa. Miten tällä logiikalla koskaan mikään puolue (Puhemies koputtaa) kykenisi nousemaan suuremmaksi?

Anu Vehviläinen /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Itsekin aikanaan nuorisojärjestön puheenjohtajana toimineena pidän kyllä tärkeänä, että sinänsä näistä kriteereistä keskustellaan aika ajoin ja käydään läpi, että mitkä ne ovat, mutta minusta se, että meillä puoluetuki on jo tarkasti sidottu siihen, mikä on vaalien tulos — näin pitää ollakin — mutta sitten kun mennään tänne nuorisojärjestöihin tai vaikka sivistysjärjestöihin, kuten vaikka Työväen Sivistysliitto tai Maaseudun Sivistysliitto, niin en missään nimessä pidä hyvänä, että niitten tukea sidottaisiin vaalien tulokseen. Aina pitää pyrkiä katsomaan erityisesti täällä nuorisojärjestöpuolella myös näitä toiminnallisia ja laadullisia tekijöitä. En pidä kyllä hyvänä sitä, jos poliittisten nuorisojärjestöjen ainoa tehtävä on vain kasvattaa putkesta toimimaan emopuolueessa, vaan pitää olla nimenomaan tämmöisiä sivistyksellisiä ja laajempia kasvatuksellisia merkityksiä. Mutta sinänsä pidän hyvänä, että kriteeristöstä aina keskustellaan.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kyllä kysymys on ihan aiheellinen. Meillä puolueiden eduskuntaryh-mien naisjärjestöjen, taitaa olla jopa ajatushautomoiden, valtiolta saamat tuet perustuvat parlamentaariseen voimasuhteisiin. Sitten meillä on, niin kun täällä on sanottu, nuorisojärjestöjä, opiskelijajärjestöjä, opintokeskuksia, sivistysjärjestöjä, jotka ovat puolueita lähellä tai niiden jäseniä, ja niiden tuet taas periaatteessa ilmeisesti perustuvat vain toiminnan määrään, laajuuteen ja laatuun.

Käytännössä kuitenkin on aikamoista hurskastelua väittää, etteikö jaettaessa näitä avustuksia puolueetta lähellä oleville tai niihin kuuluville järjestöille toiminnan laajuuden ja laadun ohella siihen tavalla tai toisella vaikuttaisi myös puolueen valtakunnallinen kannatus ja sen toiminnan valtakunnallinen laajuus. Eli meillä on käytännössä tällä hetkellä tämmöinen sekamalli näiden nuorisojärjestöjen kohdalla, jossa näyttää siltä, että toiminnallisuuden ohella myös nämä parlamentaariset voimasuhteet vaikuttavat, ja kyllä tässä olisi selkiyttämisen tarvetta.

Stefan Wallin /r(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On äärimmäisen positiivinen ilmiö, että lisää nuoria tulee mukaan puoluepoliittiseen toimintaan. Se on tämän koko alamme kannalta positiivinen asia ja myöskin kyseisen jälkikasvun kannalta hyvä ratkaisu tulla mukaan poliittiseen nuorisotoimintaan. Mutta tämä itse kysymys, tämä jakoperuste, kuuluu näihin "hyvää päivää kirvesvartta" -kysymyksiin, koska ne nousevat esille joka vaalikausi, myöskin viime vaalikaudella, kun olin ministeri Arhinmäen kengissä ja housuissa näitä avustuksia jakamassa. Ja väite on aina se sama: mistä syystä ei parlamentaarisin perustein, mikä on se oikea avain, jonka mukaan näitä lasketaan.

Kuten edustaja Puumala tuossa äsken valaisi, tähän tietysti lasketaan mukaan laadulliset ja määrälliset kriteerit. Jäsenmäärä on eräs tekijä mutta myöskin toiminnan laajuus, onko piiritoimintaa, onko julkaisuja, minkä verran henkilökuntaa. Nämä ovat erittäin tärkeitä kriteereitä, koska ne ovat eräs tapa, aika hyvä tapa, mitata toiminnan laajuutta, ja tietysti myöskin tulokset ratkaisevat. Tulee varmaan myöskin se päivä sitten, (Puhemies koputtaa) jolloin perussuomalaiset nuoret ovat ikään kuin toiminnan kannalta samalla tasolla kuin muut, mutta siihen pitää pyrkiä ja siihen pitää päästä.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On kaksi tapaa: voidaan jakaa eduskuntaryhmien koon mukaan tai sitten pitää nämä nuorisojärjestöt itsenäisinä ja katsoa heidän omaa toimintaansa, ja minun mielestä tämä on oma keskustelunsa.

Nyt perussuomalaisten joukoista on tullut aika kovaa kritiikkiä siitä, onko ministeri Arhinmäki kohdellut heitä samojen pelisääntöjen mukaan. Ja kun nyt ministeri on itse paikalla, niin kysyn: ovatko perusteet olleet samat kokoomusnuorille, keskustanuorille, vasemmistonuorille, perussuomalaisten nuorille, vai onko siellä erilaisilla jakoperusteilla näitä rahoja jaettu?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen ministeri Arhinmäki, 5 minuuttia puhuja-aitiosta, ja sitten jatkamme vielä toisen kierroksen tätä debattia.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Arvoisa puhemies! Viime vuonna käytiin laaja keskustelu siitä, vääristävätkö poliittiset nuorisojärjestöt jäsenmääriään. Silloin tehtiin hyvin laaja ja huolellinen tutkimus, jossa kaksi korkeinta nuorisopuolen virkamiestä selvitti kaikilla keinoilla, mitä oli käytettävissä, sen, onko näissä poliittisten nuorisojärjestöjen jäsenmäärissä ilmaa. Tällaisia systemaattisia haamujäseniä ei löydetty, ja mikä on oleellista huomata, ei niitä ole syytä kerätäkään, koska näitä avustuksia ei jaeta jäsenmäärien mukaan, vaan nämä jaetaan toiminnan, laadun, laajuuden, ajankohtaisuuden perusteella.

Jos nyt katsoo näitä tänä vuonna tehtyjä esityksiä, kuten täällä on viitattu, nämähän esitellään vastaavalle ministerille virkavastuulla virkamiesten toimesta ja käydään läpi hakemukset. Jos katsoo poliittisia nuorisojärjestöjä, jotta saa oikean kuvan, mitä on tapahtunut, tänä vuonna viime vuoteen nähden kokoomusnuorten, demarinuorten ja Svensk Ungdomin avustukset laskivat ja lapsipuolella Pioneeriliiton avustus laski.

Tänä vuonna nousivat kahden järjestön avustukset, Perussuomalaisten Nuorten 33 prosentilla viime vuoteen nähden, (Välihuutoja perussuomalaisten ryhmästä) — 33 prosentin korotus viime vuoteen nähden — ja toinen, jolla nousi avustus viime vuoteen nähden, oli Vihreät nuoret, jolla oli euromääräisesti korkein korotus. Mikä oli peruste sille, että Perussuomalaisten Nuorten tukea haluttiin nostaa näinkin paljon, peräti 33 prosenttia? En tiedä, mikä järjestö on saanut yhtä korkean prosentuaalisen korotuksen. Syy oli ennen muuta se, että näyttää siltä, että Perussuomalaisiin Nuoriin jäsenmäärän perusteella virtaa uutta toimintaa ja se on entistä aktiivisempi, ja on hyvä, että sellaisten nuorisojärjestöjen — joiden toiminta aktivoituu, joissa on entistä enemmän nuoria mukana — rahoitus myös kasvaa.

Mutta sitten jos katsoo ihan niitä lukuja, mitä eri järjestöt ilmoittavat, minkä pohjalta tehdään päätöksiä, Perussuomalaiset Nuoret oman ilmoituksensa mukaan viime vuonna on järjestänyt kolme valtakunnallista tapahtumaa, joissa on ollut yhteensä sata osallistujaa — kolme valtakunnallista tapahtumaa ja sata osallistujaa. Tänä vuonna tuen taso on 20 000 euroa. Onko se paljon vai vähän, sen voi jokainen näihin lukuihin verrattuna viitata. (Pertti Virtanen: Miljoona vasemmistoliitolla!) Jos katsoo myös sitä määrää, minkä verran perussuomalaiset nuoret hakivat ylipäätänsä avustusta, perussuomalaiset nuoret hakivat toimintaansa avustusta 55 000 euroa, joten jo tällä perusteella voidaan tulkita, että perussuomalaiset nuoret itsekin lähtevät siitä, että heidän toiminnan laatu ja laajuus eivät millään tavalla ole vastaavia esimerkiksi keskustanuoriin, kokoomusnuoriin tai demarinuoriin verrattuna, jotka täällä on nostettu esiin. (Pertti Virtanen: Eivät uskoneet saavansa!)

Arvoisa puhemies! Mitä tulee tähän periaatteeseen, pitääkö nämä rahat jakaa parlamentaarisesti: Nuorisojärjestöille jaettavat tuet jaetaan veikkausvoittovaroista. Perussuomalainen puolue on tähän asti ollut hyvin tiukka siinä, että rahoja ei pitäisi jakaa poliittisin perustein kuin hyvin, hyvin rajatuissa asioissa. Veikkausvoittovaroista ei voi jakaa puoluetukea. Niistä jaetaan avustusta nuorisojärjestöille, nuorten aktivointiin, nuorten toimintaan laadun ja laajuuden perusteella. Osa nuorisojärjestöistä on puolueeseen tiiviisti yhteydessä, ovat puolueiden jäseniä, toiset poliittisista nuorisojärjestöistä ovat täysin itsenäisiä.

Voiko siis täysin itsenäisen järjestön avustuksen tasoon vaikuttaa se, mikä on puolueen kannatus kulloisissakin vaaleissa eduskunnassa? Minun mielestä sen ei pidä vaikuttaa vaan toiminnan laajuuden ja laadun. Toinen kysymys on se, pitääkö laadukasta, laajaa valtakunnallista nuorisotyötä tekevää järjestöä palkita tai rangaista sen mukaan, miten sitä lähellä oleva puolue menestyy. Esimerkiksi olisiko Keskustanuorilta viime vaalien jälkeen pitänyt tehdä roima leikkaus tukiin vain sen vuoksi, että emopuolue ei onnistunut vaaleissa? Tai pitääkö Perussuomalaisilta Nuorilta nostaa, vaikka ei ole toimintaa, tukea vain sen vuoksi, että puolue menestyy, ja jos seuraavissa vaaleissa tulee takapakkia, viedä nämä rahat pois? Se ei ole kestävää, pitkäjänteistä nuorisotyön tukemista.

Kriteerit ovat kaikille samat, joilla näitä järjestöjä arvioidaan, ja sen pohjalta tehdään nämä päätökset.

Reijo Tossavainen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puheenjohtaja! Arhinmäki puhui äsken kauniisti toiminnan laajuudesta. Äsken, puoli tuntia sitten, katsoin vasemmistoliiton Vasemmistonuorten nettisivuja tulossa olevista tapahtumista. Siellä oli yksi tapahtuma. Perussuomalaisten Nuorten luetteloa en laskenut, montako tapahtumaa, mutta noin 25—30 tapahtumaa oli tulossa. Siitä huolimatta Vasemmistonuoret saavat 16 kertaa enemmän avustusta. Mitenkä nämä asiat ovat oikein suhteessa toisiinsa? Eivät mitenkään.

Pertti Virtanen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Harvoin on kuullut kohtalaisen fiksulta ministeriltä noin epärehellistä kykenemättömyyttä tietää, miten Suomessa parlamentarismi toimii. Jokainen sana oli hurskastelua ikään kuin täällä olisi ollut jotain todella lapsellisia kuuntelemassa.

Esimerkkinä siitä, kuinka niitattiin vanha valta, on Yle. Nykyään Yleen ei tehdä poliittisia virkanimityksiä, joten perussuomalaisia ei enää pääse parlamentaarisessa suhteessa Yleen. Mutta kuinka kauan — kymmeniä vuosia? — meidän on odotettava, että nämä kaikki rkp:läiset, vasemmistoliittolaiset ja keskustalaiset kuolevat pois? Huomatkaa, emme me voi edes sitä odottaa, koska nämä samat johtajat valitsevat uudet alaisensa ja heidät on jo poliittisesti sinne valittu. Luuletteko, että he valitsevat sinne perussuomalaisia? Ei, vaan tämä on jotenkin uskomatonta, samaa hätävarjelun liioittelua siinä, kun meille on noussut uusi poliittinen voima, että niitataan vanha valta vielä tämänkaltaisella hurskastelulla, mitä osoitetaan (Puhemies koputtaa) sitä kohtaan — minä olen nähnyt netissäkin — että Perussuomalaiset Nuoret on kaikista ahkerin poliittinen voima tänä päivänä. Tämähän on täyttä hölynpölyä, ministeri Arhinmäki.

Jussi Halla-aho /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Haluaisin huomauttaa edustaja Puumalalle ja ministeri Arhinmäelle, että jos perussuomalaisten nuorisojärjestö saa julkisista varoista avustusta 10 tai 20 kertaa vähemmän kuin vastaavankokoisten tai pienem-pien puolueiden nuorisojärjestöt, sillä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä palkata henkilökuntaa, harjoittaa julkaisutoimintaa tai järjestää rahaa vaativia yleisötilaisuuksia. Jos uuden rahan jakamisessa kriteerinä on se, paljonko rahaa on käytetty aiemmin, niin me olemme tavallaan itseään ylläpitävässä pattitilanteessa maailman loppuun saakka.

Timo Heinonen /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täytyy ministeri Arhinmäelle sanoa, että kiitos, että rehellisesti kävit tämän asian läpi täällä salissa. Pelisäännöt ovat olleet kaikille nuorisojärjestöille samanlaiset, ja silloin mielestäni ministeri Arhinmäki on toiminut aivan oikein. Jos perussuomalaisten nuorilla on ollut viime vuonna kolme valtakunnallista tapahtumaa ja niissä yhteensä sata kävijää, niin minun mielestäni 33 prosentin lisäys on sekin jo erittäin kova, ja jos tänä vuonna, niin kuin edustaja Tossavainen toi esille, on 25 tapahtumaa tulossa, niin se varmasti näkyy seuraavan vuoden jaossa, ja näin se on näkynyt kaikilla muillakin.

Nyt se iso keskustelu, jos sitä halutaan käydä, on se, lähdetäänkö nämä rahat tulevaisuudessa jakamaan niin, että täällä salissa katsotaan, kuinka monta kansanedustajaa kullakin puolueella on. Olen aivan varma, että edustaja Virtanen viime kaudella olisi ollut tiukasti sitä vastaan, että nämä jaetaan eduskunnan voimasuhteiden mukaan. Mutta nyt kun he ovat tuossa voimantunnoissaan puskasta huutelemassa, niin ollaan sitten sitä mieltä, että tehdään mieluumminkin parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan nämä jaot. (Pertti Virtanen: Mistä puskasta?)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kiinnitän edustajien huomiota siihen, että parlamentaariseen puhetapaan kuuluu teitittely ja muutoinkin sanojen valitseminen niin, että ketään ei loukata.

Jari Myllykoski /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Virtaselle lohduksi kuitenkin sen verran, että ei nyt tarvitse ainakaan kuolemaan asti odottaa. Toivottavasti meillä eläkejärjestelmä toimii siten, että myös Yleltä päästään eläkkeelle ihan normaalien eläkesäännösten mukaan, jolloin sitten tätä valintaa voidaan ehkä jouduttaa, eikä näitä ikuisuusvirkoja toivottavasti tähän maahan luoda — ainakaan tämän hallituksen toimesta sitä ei tulla tekemään.

Ministeri Arhinmäki hyvin kuvasi, kuinka rahanjako suoritetaan, ja minun mielestäni on hyvä todeta se, että rahaa jaetaan toteutuneen toiminnan perusteella, se on oikeudenmukaista. Jos toimintasuunnitelman mukaan ennakoitaisiin rahanjakoa, niin se olisi ennustettavuutta: ei voida varmasti sanoa, että se perustuu tehtyyn toimintaan. Kyllä meistä varmasti jokainen täällä pystyisi rakentamaan semmoisia toimintasuunnitelmia, jotka eivät välttämättä toteutuisi. Mutta oikea tapa on toiminnan mukainen rahanjako.

Tuomo Puumala /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Edustaja Halla-aholla oli aivan rakentava puheenvuoro tässä, eli minä oletan niin, että näistä kriteereistä voi olla erilaisia mielipiteitä ja niin edelleen. Itse olen edelleen sitä mieltä, että oikea tapa on nimenomaan tämä toiminnan laajuus. Mutta ministeri voisi siihen kiinnittää huomiota, että kun tulee uusi liike, niin on aivan totta, että alkuvaiheessa siitä helposti tulee itse itseänsä ruokkiva kehä, että ei pääse sinne sellaisiin summiin, millä taas pystyisi sitä toimintaa entisestään laajentamaan. Ehkä tällaisiin tapauksiin tässä sinänsä hyvässä järjestelmässä on syytä kiinnittää huomiota, mihin edustaja Halla-aho minusta aivan kohtuullisen hyvällä, reilulla tavalla tässä äsken viittasi.

Sari Palm /kd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Todellakin nämä jakoperusteet perustuvat toteutuneeseen toimintaan, ja jos aktiivisuus on ainoastaan jakopäivän jälkeen, niin se ei kyllä ole riittävää. Nimenomaan kentälle levinnyt aktiivinen toiminta on varmasti hyvä näyttö.

Itse ajattelen näin, että jos me pitäisimme kaikkien lapsi- ja nuorisojärjestöjen puolta yhtä vahvasti kuin tänään tässä keskustelussa, niin se olisi aivan erinomaista. Toisaalta näen myös sen, että kun samaa könttiä poliittisille järjestöille jaetaan, niin kun on näyttöä, kun on toimintaa, kun on tekoja, niin aivan varmasti se jakoperuste muuttuu, mutta asiakirjoista voi käydä tutustumassa siihen, mitä on saatu. Esimerkiksi omaan nuorisojärjestöön lähetän aina terveisiä tässä jakopäivän jälkeen, että kannattaa lisätä kenttäaktiivisuutta, mennä toimimaan piireihin, tehdä, niin kuin täällä mainittiin, esimerkiksi painotuotteita ja tutkimusta ja saada aktiivisuutta monella tasolla aikaan.

Mika Niikko /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä on kovasti viitattu siihen, että ikään kuin perussuomalaiset nuoret vaatisivat tätä jäsenmäärän mukaista rahan saamista tai noiden 700 000 euron tukien saamista, kuten keskusta ja kokoomus saavat. Hehän hakivat vain, niin kuin ministeri mainitsitte, 55 000 euroa, niinkö? Elikkä eiväthän he ole sitä samaa edes pyrkineet saamaan kuin muut nuoret. Perussuomalaiset saivat 20 000 euroa, ja se 33 prosentin korotus oli 5 000 euroa, ja te tiedätte varsin hyvin, ministeri, sen, että sillä ei edes palkata puolikasta työntekijää, jos järjestön pitäisi jotain perustoimintaa tehdä. Joten eiväthän järjestöt voi kasvattaa työtä millään tavalla, jos ne eivät saa edes yhtä henkilöä sinne johtamaan ja rakentamaan ja kehittämään tehtävää.

Arvoisa puhemies! Mielestäni tämä on täysin hurskastelua, etteivätkö perussuomalaiset nuoret voisi saada edes kohtuullista tukea tehtävälleen, sillä onhan siellä valtavan nopeasti kasvava nuorisojoukko, lähes 2 000 nuorta, ja pitäähän heitäkin ohjata oikealla tavalla eteenpäin, eikö totta?

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatkamme muutaman minuutin yli puoli kahden.

Ari Jalonen /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Puhutaan prosenteista. Niillä euromäärillä, millä perussuomalaiset nuoret ovat toimineet, on helppo saavuttaa 33 prosentin nousu. Se ei ole euromääräisesti vielä lähelläkään muita. Vanhoilla puolueilla toki kuuluu peilata siihen toteutuneeseen toimintaan, mutta kun, kuten edustaja Puumala sanoi, tämmöinen uusi aktiivinen porukka tulee toimintaan mukaan, niin silloin kuuluu katsoa korostuneesti sitä toimintasuunnitelmaa, ja mielestäni tässä kohtaa ei oikeudenmukaisuus ole toteutunut.

Avoimuutta voitaisiin lisätä myös siinä, mitä näissä kaikissa järjestöissä on takana ja mikä puolue siellä on takana. Näiden lapsi- ja nuorisojärjestöjen pitäisi ehkä ilmoittaa, mikä on keskustan järjestö, mikä on vasemmiston järjestö ja mitkä eri säätiöt ovat minkäkin puolueen toiminnassa mukana. Se lisäisi avoimuutta.

Kauko Tuupainen /ps(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Korkeasta iästäni johtuen olen pyörittänyt monenlaista tahkoa elämäni varrella. 70-luvulla olin mukana erään suuren puolueen varhaisnuorisotoiminnassa Keski-Suomessa ja myöskin valtakunnan tasolla ja myöhemmin nuorisotoiminnassa. Luulen suunnilleen tietäväni, miten näitä avustusanomuksia tehdään, jotta pärjätään rahanjaossa. Jäsenmäärä, arvoisa ministeri, joka ilmoitetaan jäsenmääräksi, ei ole mikään dokumentti. Pitää katsoa myöskin, paljonko tällä jäsenmäärällä on kertynyt jäsenmaksutuloja sinne tulopuolelle. Se kertoo todellisen jäsenmäärän. Edelleen komppaan edustaja Zyskowiczia siinä, että kyllähän tässä melkoista sekaannusta on nyt emäpuolueitten ja sen erilaisten alaosastojen ja nuorisojärjestöjen välillä, siitä ei pääse mihinkään.

Toinen asia, arvoisa ministeri: kysyn teiltä, kontrolloiko kukaan nuorisojärjestöjen edellisen vuoden tilinpäätöksiä, vertaako toimintakertomusta tuloslaskelman taseeseen, vai uskotaanko siinä pelkästään tiettyjä asioita.

Kolmanneksi: sen verran puolustan nyt ministeri Arhinmäkeä, että virkamiehet yleensä nämä asiat ministeriössä valmistelevat ja ministeri laittaa vain nimensä.

Lauri Heikkilä /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Oli todella surullista kuunnella tätä keskustelua, kun ajatellaan, miten nämä vanhojen puolueitten kansanedustajat näkevät tämmöisen nousevan puolueen nuorisotyön ja sen tukemisen tarpeen. Onko tarpeen, että perussuomalaiset nuoret rahoittavat toimintaansa ja matkustamistaan nuorten kokouksiin ympäri Suomea omasta taskustaan, kuten meistä monet viime vaaleissa valituksi tulleet perussuomalaiset kansanedustajatkin ovat tehneet? Itse olen ollut toiminnassa noin 17 vuotta mukana omilla rahoillani, ennen kuin pääsin eduskuntaan, että saadaan puolueen ääntä kuuluviin. Tuskin tässä nuorisojärjestörahoituksessa täytyy niin kauan tehdä työtä. Minusta hakemusten taso on ollut asiallinen, mutta siihenkään ei ole ministeri kyennyt myöntämään varoja. On kohtuutonta tämmöinen sorto vielä senkin jälkeen, kun puolue on (Puhemies koputtaa) murtautunut omilla varoillaan eduskuntaan.

Lea Mäkipää /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vanhat silmäni kyllä ajattelivat, että kyllä johonkin on menty. Tietysti aatteellista työtä ei tehdä rahalla, mutta kun seurasin näitä tilastoja täällä, joka ikisen puolueen nuorisojärjestöjen jäsenmäärät viiden vuoden aikana ovat laskeneet tuhansista, yli viisituhatta. Perussuomalaisten jäsenten määrä on noussut 300:sta tähän päivään yli 2 000:een, ja kehtaatte sanoa, että tämä on oikeudenmukaista, kun meillä on 20 000 ja muut puolueet saavat yli 600 000. Jotain pitäisi tehdä. Varmaan meidän nuoremmekin ovat tehneet, mutta eivät he ole heilutelleet lippuja Hakaniemen tai Paasikiven aukiolla. Kyllä tätä toimintaa on ollut joka puolella Suomessa. Kyllä nyt pitäisi kulttuuriministerin vähän tarkemmin tarkistaa tätä, jonkinlaista oikeudenmukaisuutta näissä. Vaikka, niin kuin sanoin, tätä työtä ei tehdä suurella rahalla vaan suurella sydämellä, niin kyllä meidänkin pitäisi (Puhemies koputtaa) jonkinlaiset rippeet tästä saada.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ja nyt kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään yhden vastauspuheenvuoron. Seuraavaksi 2 minuuttia, ministeri Arhinmäki, ja sen jälkeen meidän täytyy päästää suuri valiokunta työhön.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki

Arvoisa puhemies! Edustaja Tossavainen oli vertaillut eri järjestöjen nettisivuja. Me emme tee sitä, vaan me vertailemme asiakirjoja, tilinpäätöksiä, toimintakertomuksia. Ne ovat ne dokumentit, joiden pohjalta nämä päätökset pitää tehdä.

Kun tässä nostettiin esille jäsenmäärät, niin pitää muistaa, että tässä menevät nyt sekaisin puolueet ja nuorisojärjestöt. Nämä eivät ole puolueita, nämä ovat nuorisojärjestöjä. Jotkut näistä ovat puolueen jäseniä, toiset ovat täysin itsenäisiä, ja kaikki muut eivät saa 600 000:ta, kuten joistain puheenvuoroista sai semmoisen käsityksen. Myöskään kaikkien jäsenmäärät eivät ole laskeneet, osalla on myös noussut.

Mutta oleellinen kysymys on se, että ministeri jakaa olemassa olevien sääntöjen perusteella ja säännöt perustuvat siihen, että toiminnan laatu ja laajuus ovat jakokriteereitä. Jos vaaditaan esimerkiksi parlamentaarisia jakokriteereitä, niin silloin siitä pitää tehdä erilliset päätökset. Olen itse kertonut, että en kannata näitä, koska nuorisojärjestöillä pitää olla mahdollisuus itsenäiseen toimintaan. Mutta en minä voi myöskään jakaa ministerinä vastoin sitä, mitkä ovat ne perusteet, joilla näitä tukia on haettu.

Pitääkö tukea nousevia järjestöjä? Perussuomalaiset, meillä on yksi jäsenmääräkriteeri. Se on se, että pitää olla vähintään tuhat alle 29-vuotiasta jäsentä. Perussuomalaiset Nuoret itse asiassa täytti tämän kriteerin ensimmäisen kerran viime vuonna. Siitä huolimatta Perussuomalaisille Nuorille on annettu jo aikaisemmin tukea, koska on mahdollisuus antaa sellaisille järjestöille, jotka näyttävät olevan nousemassa. Eli Perussuomalaisia Nuoria on suosittu aikaisemmin. (Naurua perussuomalaisten ryhmästä)

Nyt on kysymys siitä, että jos... No, viime vuonna kaikilta muilta leikattiin, paitsi perussuomalaisilta ja vihreiltä. Toiminta ei kasvanut viime vuonna suhteessa edelliseen vuoteen, nyt annetaan lisää. Toivon mukaan toiminta kasvaa. Tätä kautta myös kasvavat nämä avustukset. Se on se käytäntö, millä toimitaan. Ne ovat ne kriteerit, joilla pitää jakaa. Jos rahaa jaettaisiin vain sillä perusteella, minkä verran on esimerkiksi kannatus, niin nähdään, mihin perussuomalaiset puolueena on käyttänyt esimerkiksi nousseet puoluetuet. Ei ostettu puoluetoimistoa lähiöstä Itä-Helsingistä duunareiden parista, vaan mentiin Etelä-Helsinkiin, sinne kaikkein rikkaimmille alueille. Lounaat varmaan käydään syömässä Chez Dominiquessa. (Pertti Virtanen: Kyllä oot epärehellinen mies!)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puheenvuoro oli varsin värikäs, mutta tätä voidaan jatkaa vielä, koska tämän asian käsittely nyt keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmässä istunnossa.

​​​​