Täysistunnon pöytäkirja 45/2005 vp

PTK 45/2005 vp

45. TIISTAINA 26. HUHTIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen  /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on se asia, jonka takia varsinaisesti tänne saliin vielä tulin. Minä olen syvästi hämmennyksen vallassa, että mitä ihmettä hallitus nyt oikein aikoo. Tässä on kysymyksessä huoltovarmuuden turvaamisen edistäminen, jossa mennään erittäin perusteellisiin muutoksiin ja oikeansuuntaisiin muutoksiin elikkä kannetaan nyt niistä poikkeusoloista todella huolta, laajennetaan huoltovarmuusjärjestelmän tehtäväkenttää jnp., elikkä siis ollaan aivan oikealla asialla.

Tänä päivänä täällä on ollut käsittelyssä mietintö, siis tämä kehysmietintö, jossa valtiovarainvaliokunta on ottanut kantaa tähän huoltovarmuusasiaan. Täällä todetaan näin: "Aivan viime aikoina merenkulun tilanne on vielä entisestään huonontunut siinä määrin, että alan huoltovarmuus on jo tällä hetkellä kriittinen. Valiokunta pitää tilannetta huolestuttavana ja edellyttää hallitukselta ripeitä toimia tilanteen korjaamiseksi, jotta laivojen ulosliputus voidaan estää."

Mitä onkaan meille ilmoitettu liikenne- ja viestintävaliokunnassa: että hallitus aikoo tuoda eduskuntaan esityksen, joka täydellisesti romuttaa niin hallituksen esityksen n:o 44/2005 vp elikkä juuri tämän, joka on esittelyssä nyt, sekä tämän valtiovarainvaliokunnan mietinnön tekstin ja sen mukaisen kannanoton. Tätähän ei ole esitetty muutettavaksi, niin että se tulee eduskunnan kannaksi jo sellaisenaan. Siis tässä on niin valtava ristiriita kuin olla voi. Liikenne- ja viestintävaliokunta oli informoitavana varustamoyhdistyksen tilaisuudessa, jossa puhuttiin aivan puhdasta kukkua tästä asiasta. Sen jälkeen, kun oli puhuttu kukkua, muun muassa Hesari kertoi sillä suulla, millä Mika Purhonen oli meille jäsenille puhunut, elikkä viestitti juuri sen tekstin, joka on nyt kirjattu valtiovarainvaliokunnan mietintöön, joka on tänä päivänä periaatteessa tullut jo hyväksytyksi, koska siihen ei muutoksia ole esitetty.

Minä toivon hartaasti, että hallitus nyt kerta kaikkiaan tulee järkiinsä ja jättää sellaisen esityksen, jossa siirrettäisiin tuettaviksi sellaiset alukset, jotka ovat ulkomaalaisomistuksessa. Eiväthän, hyvänen aika sentään, huoltovarmuuden tarvitsemistilanteessa Suomen valtion puhumiset eivätkä määräykset ulotu millään tavalla sellaisiin aluksiin. Elikkä siis toisin sanoen sillä esityksellä romutettaisiin lopullisesti alusten huoltovarmuus, ja me olemme saarivaltio, huom., huom., huom.

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen

Arvoisa puhemies! Kiinnitin tässä kehyskeskustelussa huomiota siihen, että jossakin vastalauseessa oli todettu tämän huoltovarmuuden ontuvan sikäli, että meillä on laivoja liputettu ulos. Minä toteaisin sen, että kyllä tämä meidän nettopalkkausjärjestelmämme on kuitenkin kääntänyt laivojen liputuksen tänne sisäänpäin, että se on sikäli onnistunut, ja sitä tehdään koko ajan.

Nyt valitettavasti minä en tätä esitystä, mitä nyt käsittelemme ja mistä ed. Pulliainen puhui, löytänyt tästä pöydältäni. Mutta sen toteaisin, että olen itse tuomassa sellaista esitystä lähiaikoina eduskuntaan, jossa ikään kuin edelleen tehostettaisiin laivojen sisäänliputusta tännepäin ja jonka tarkoituksena olisi laajentaa nettopalkkaussysteemiä myös sellaisille varustamotoimintaa harjoittaville suomalaisille työnantajille, jotka eivät sinänsä olisi tällaisen rekisteröidyn aluksen omistajina. Näitähän meillä on liuta. Eli meillä on tarkoituksena tuoda sisäänliputusta tännepäin, mutta tämä esitys ei siis vielä ole täällä, enkä tämän käsiteltävän esityksen sisältöä tunne, mutta kun ed. Pulliainen viittasi myös tähän kehyskeskusteluun, niin siltä osin tuon tämän esiin.

Erkki  Pulliainen  /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Jos ministeri puhuu nyt siitä esityksestä, mitä Varustamoyhdistys ajaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nämä omistajat ovat rekisteröityinä mihinkä sattuu, Caymansaarille ja New Yorkiin ja Washingtoniin ja ties luoja mihinkä, niin kuin meillä on esimerkkejä, että on näennäisesti suomalainen omistus, mutta tosiasiassa se on yhdysvaltalainen omistus, on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Juuri näille, jotka ovat täysin Suomen valtion ulottumattomissa, haluttaisiin tuoda nämä edut. Huoltovarmuuden kannalta sillä Suomen lipulla ei ole mitään merkitystä.

Tero  Rönni  /sd:

Arvoisa puhemies! Tähän merenkulkuun muutama sana myöskin. Mielestäni tässä pitäisi myöskin miettiä sitä, että suomalaisia varustamoita jotenkin voitaisiin esimerkiksi investointitukien osalla hoitaa niin, että saataisiin niitä uusia laivoja, jotka sitten voitaisiin liputtaa kokonaisuudessaan edelleen Suomen lipun alle eikä kikkailemalla joidenkin ulkolaisten yhtiöitten kanssa.

Tähän huoltovarmuuteen liittyy myöskin muutamia semmoisia asioita, jotka ovat tulleet tässä esille vuosien kuluessa, kun on tuolla yrityksissä käynyt. Valitettavasti meillä on edellytetty useilta yrityksiltä sitä, että ne joitain koneita, muun muassa tekstiili- ja vaatetustyöväen alalla, pitävät yllä, ja sitten kuitenkaan Suomen valtio, erityisesti Puolustusvoimat, ei osta kilpailutilanteessa heiltä mitään, vaan tilaukset menevät ulkomaille ja koneita pidetään nurkassa tyhjän panttina. Minusta tässä on järjen väärinkäyttöä sillä tavalla, että kyllä meidän virkamiestemme pitäisi pystyä olemaan rohkeita ja vetoamaan myöskin siihen, että huoltovarmuuskin jossain tilanteessa menee yli sen halvimman hinnan. Ja voidaan katsoa kokonaisuutta vähän myöskin työllisyyden kannalta ja monen muun asian kannalta, kun se kokonaisuus tulee olemaan kuitenkin sitten halvempi kuin se, että teetetään niitä tavaroita Virossa ym. Toivoisin, että myöskin näitä asioita huomioitaisiin, kun tästä huoltovarmuudesta puhutaan.

Keskustelu päättyy.

​​​​