Täysistunnon pöytäkirja 65/2014 vp

PTK 65/2014 vp

65. KESKIVIIKKONA 11. KESÄKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pirkko Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tässä esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Sveitsin välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tässä on taustalla se, että pyrkimyksistä huolimatta ei ole saatu aikaan monenkeskistä kansainvälistä tietoturvasopimusta, joten näin ollen joudutaan solmimaan edelleen kahdenvälisiä sopimuksia. Viimeksi valiokunnan käsiteltävänä on ollut Suomen ja Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehty tietoturvasopimus.

Tässä on tarkoituksena varmistaa sellaisen osapuolten välisessä yhteistyössä vaihdettavan tai syntyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan ja tuotetaan maiden välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, tiede- ja yritysasioissa sekä teknisissä asioissa, joihin liittyy kansainväliseen yhteistyöhön perustuen salassa pidettäviä tietoja, joiden luvaton paljastaminen voi aiheuttaa vahinkoa yleisille eduille koskien näitä osapuolia. Kysymys on myöskin valiokunnan näkemyksen mukaan Suomen luotettavuudesta kansainvälisen yhteistyön osapuolena.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen muuttamattomana, ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​