Täysistunnon pöytäkirja 72/2004 vp

PTK 72/2004 vp

72. KESKIVIIKKONA 9. KESÄKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2003

 

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Selasin hallituksen kertomusta valtiovarain hoidosta ja tilasta ihan kursorisesti, ja huomioni kiinnittyi muutamaan kohtaan, joissa hämmästelen sitä, että ne on kirjattu tällä tavoin.

Esimerkiksi liikenneministeriön hallinnonalalta puhutaan liikenneverkon arvosta jne., joka pidetään sellaisena, että yhteiskunnan ja käyttäjien kustannukset ovat mahdollisimman pienet; tieverkon kunto oli päivittäin hyvällä tasolla; myöskin tieverkon pääoma-arvo on ikään kuin melkein kasvanut, kun kerrottiin, kuinka paljon oli perustienpitoa hoidettu jne. Hämmästelen vaan sen johdosta, että valiokunnassa — ed. Pulliainen varmasti muistaa — Tiehallinnon edustajat totesivat, että tällä hetkellä teiden pääoma-arvo on laskenut 450 miljoonalla eurolla ja tällä rahoituskehyksellä, minkä valtiovarainministeriön suosiollisella avustuksella on saatu, pääoma-arvo heikkenee 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hämmästelen sitä, että sivulla 145, kun näitä asioita käsitellään, näitä tosiasioita ei ole tänne kirjattu. En tiedä, millä perusteella liikenneministeriö on tämän tekstin tänne laatinut. Yritin täältä etsiä niitä tosiasioita, joita Tiehallinnon osalta valiokunnalle esiteltiin, ja jotenkin panee miettimään nämä asiat. Toivoisin, että valtiovarainvaliokunta, jonne tämä lähetetään, kiinnittäisi huomiota nimenomaan siihen, että silloin, kun kertomus annetaan, sen pitäisi minun mielestäni perustua tosiasioihin.

Toinen mielenkiintoinen asia minun mielestäni on sivulla 185, kun puhutaan päihdepolitiikasta. Todetaan ensiksi, kuinka jo vuonna 2003 alkoholijuomien kulutus oli Suomessa suurempi kuin koskaan aikaisemmin ja haitat jatkoivat kasvuaan jne. Sitten puhutaan tästä kuuluisasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä. Tietysti aina keskeisenä tavoitteena on alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen vähentäminen, mutta jos puhutaan alkoholijuomien kulutuksen kääntämisestä laskuun, minun mielestäni se on täysin utopiaa tällaisessa tilanteessa, kun väkevien viinojen hinta on laskenut siinä määrin, 40 prosenttia, niin kuin me tiedämme. Ainakin sen perusteella, mitä julkisesta sanasta on voinut lukea, niin nämä ennusteet, mitä täällä kertomuksessa on, ovat kyllä täysin päälaellaan. Eli minä en oikein, arvoisa puhemies, jaksa ymmärtää tätä. Kun eduskunnalle annetaan tällainen kertomus, niin sen pitäisi kyllä minun mielestäni pysyä realistisella pohjalla eikä lähteä haihattelemaan ja kertomaan satuja.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minulla on sellainen vaikutelma, että ed. Vistbacka muistaa aivan oikein sen, mitä Tiehallinnon edustajat valiokunnassa totesivat. Mutta minulla on myöskin semmoinen käsitys taikka muistikuva, että vähän aikaisemmin liikennevaliokunnassa oli kansliapäällikkö kertomassa, että heidän havaintojensa mukaan näin ei olisi käynytkään, vaan että kysymys olisi suhteellisen indifferentistä muutoksesta tässä suhteessa. Toisin sanoen kansliapäällikkö ja hänen staabinsa on sitä mieltä, että näin ei olisi tapahtunut. Minulla on sellainen henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva vaikutelma, että nyt taitaa olla kyllä kerta kaikkiaan niin, että Tiehallinnon virkamiehet ovat tässä enemmän oikeassa kuin kansliapäällikkö ja hänen henkilökuntansa.

Keskustelu päättyy.

​​​​