Täysistunnon pöytäkirja 72/2004 vp

PTK 72/2004 vp

72. KESKIVIIKKONA 9. KESÄKUUTA 2004 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

 

Päivi Räsänen /kd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ehdotan tässä lakialoitteessani, että tupakointi kiellettäisiin kokonaan ravintoloissa ja muissa ravitsemusliikkeissä. (Ed. Kuosmanen: Koko maassa!)

Tupakansavu on luokiteltu syöpävaaralliseksi aineeksi, minkä vuoksi tupakkalailla on yleisesti kielletty tupakointi työpaikoilla. Ravintolat ovat ainoita työpaikkoja, joissa työntekijät saavat laillisesti altistua syöpää aiheuttavalle tupakansavulle, ja Suomessa altistuu vuosittain runsaat 15 000 ravintolatyöntekijää työssään tupakansavulle. On arvioitu, että Suomessa kuolee vuosittain 15—30 työntekijää passiivisen tupakoinnin aiheuttamaan keuhkosyöpään. Keuhkosyövän lisäksi ympäristön tupakansavu aiheuttaa myös sydän- ja verisuonisairauksia, ja käytännössä tupakansavulle altistutaan työpaikoista ainoastaan ravintoloissa ja pientyöpaikoilla.

Tupakointi on merkittävä ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja, koska se on yleisin syövän aiheuttaja ja se lisää riskiä sairastua myös sydän- ja verisuonitauteihin ja muihin keuhkosairauksiin. Joka toinen tupakoiva kuolee tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin, ellei pysty lopettamaan ajoissa.

Irlanti kielsi tupakoinnin työpaikoilla 29.3. lähtien tänä vuonna 3 000 euron sakon uhalla. Irlannin tupakointikielto koskee myös baareja, pubeja ja ravintoloita. Kiellon voimaantuloa edeltäneessä keskustelussa ravintoloitsijoiden etujärjestö arveli kiellon karkottavan asiakkaita ja alan työpaikkojen vähenevän kymmenillätuhansilla. Ainakin toistaiseksi nämä pelot ovat osoittautuneet aiheettomiksi. Tupakoijat käyvät edelleen ravintoloissa ja tupakoimattomat ovat jopa hiukan lisänneet asiakaskäyntejään. Viidesosa tupakoijista pidättäytyy kokonaan polttamasta ravintolailtoinaan, vaikka anniskelualueen ulkopuolella voi käydä tupakoimassa. Kyselyn mukaan tyytyväisyys ravintoloiden ilmanlaatuun on kohonnut huomattavasti ajasta ennen tätä lainsäädäntöä. Niiden osuus oli noin puolet, jotka olivat tyytyväisiä, ja nyt lähes 100 prosenttia on tähän ilmanlaatuun tyytyväisiä.

Norjassa tuli tämän kuun alusta voimaan Irlannin tavoin tiukennettu tupakkalaki, joka kieltää myös kaikissa maan baareissa ja ravintoloissa tupakoinnin. Lain tavoite on tietysti suojella ennen kaikkea ravintoloiden henkilökuntaa passiiviselta tupakoinnilta.

Suomessakin tupakkalakia on viime vuosina uudistettu ja ravintoloiden osaltahan tulivat muutokset voimaan viime vuoden heinäkuussa. Tämän jälkeen ravintoloiden savuttomuus on sinänsä selvästi parantunut. Tupakan kulutus Suomessa on eurooppalaisittain melko matalalla tasolla, mikä on erittäin myönteinen asia, mutta edelleenkin tupakoijia on noin miljoona. On arvioitu, että kaiken kaikkiaan tupakka tappaa vuosittain noin 5 000 suomalaista, mikä on enemmän kuin tämä paljon puhuttu alkoholi, liikenneonnettomuudet, itsemurhat ja murhat yhteensä.

Valmistelin tämän lakialoitteen lähinnä Norjan muuttuneen lainsäädännön innoittamana ja sain hyvin pienessä ajassa sen allekirjoittajiksi 15 muuta kansanedustajaa. Valtaosa niistä edustajista, joiden kanssa keskustelin aiheesta, suhtautui erittäin positiivisesti tämän tyyppiseen muutokseen, ja samana päivänä, kun olin tämän aloitteen vienyt tuonne eduskunnan kansliaan, huomasin uutisen, kun ministeri Mönkäre oli vaatinut, että Suomen tulisi seurata pikaisesti Irlantia ja Norjaa tämän ravintolatupakoinnin kieltämisessä, mikä on erittäin myönteinen näkemys hallituksen sisältä. Peruspalveluministeri Hyssälä ei julkisesti ole vielä ollut valmis menemään ihan näin pitkälle. Tosin tämän päivän uutiset kertovat, että ministeri Hyssälä aikoo selvityttää tupakkalain toteutumisen ja tupakansavulle altistumisen ravintoloissa ja samalla selvitysmiehen on määrä ehdottaa toimia, joilla tupakansavulle altistumista ravintoloissa voidaan vähentää nykyisestä tai estää kokonaan, joten iloitsen siitä, että hallituksen sisällä on selvästikin virinnyt vahva keskustelu tästä samasta aihepiiristä, ja luotan kyllä siihen, että Suomi tulee vielä seuraamaan Norjan ja Irlannin perässä ennemmin tai myöhemmin lainsäädännön muutoksessa.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Olen ollut tämän suuntaisen lainsäädännön kehittämisessä vähän semmoinen pihilisti, että ainoastaan silloin, kun jokin osoittautuu erittäin tarpeelliseksi, niin näitä lisärajoituksen lisärajoituksen lisärajoituksia pitää täällä säätää. Myöskin tässä nyt, kun saatiin jo ne askeleet aikaiseksi, jotka ed. Räsänen aivan oikein tässä äsken kuvasi, tuntuu, että ne ovat riittäviä. Nyt kuitenkin ihan viime päivinä, paitsi että tuo Irlannin esimerkki tuli tietoisuuteen, tuli myöskin vähän muuta. Ihan sattuman kauppaa jouduin keskusteluihin eräitten ravintolatyöntekijöitten kanssa, jotka kuuluvat sukulaispiiriin, ja he sanoivat, että heillä on muuttunut työtilanne aika radikaalisti. Heistä on tullut sellaisten pätkätyötehtävien keräilijöitä sanan varsinaisessa mielessä, että he ovat kotona stand by:ssa ja odottavat aamusta iltaan, että tulee kutsu töihin tähän ravintolatyön tekemiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että he aamupäivästä iltamyöhään, aamuyöhön, kiitävät näitä tupakansavuja imemässä itseensä. Toisin sanoen heidän tupakansavun sisäänsä saanto on lisääntynyt aivan radikaalisti juuri siitä syystä, että tämä pätkäpätkätyöläisyys on lisääntymästä lisääntynyt, ja tämä on todellinen ongelma. Kun tämän kuulin, niin henkisesti olin valmis siihen, että olen samaa mieltä kuin tässä ollaan nyt.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Päivi Räsänen on tehnyt mielenkiintoisen aloitteen, jossa on kuuden edustettuna olevan ryhmän edustajia allekirjoittaneina, allekirjoittanut myöskin. Kyllä tupakalla on todettu olevan selkeitä kielteisiä vaikutuksia terveyteen, ja katson, että tämä aloite on kannatettava, ja toivon, että se saisi jatkokäsittelyssä perusteellisen valmistelun ja sitä kautta tulisi toteutuneeksi käytännöksi.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä tupakanpolttokielto ravintoloissa, jos ei ole ilmastointia ja erityistä tilaa, on ollut voimassa noin muistaakseni neljän vuoden ajan. Nyt minusta tuntuu hyvin oudolta, jos eduskunta tekee tämmöisen päätöksen. Kun yrittäjille tupakoimattoman tilan rakentaminen on suurin piirtein maksanut 50 000 euroa ensin ilmastoinnin osalta ja saman verran sitten sen erityisen huoneen osalta, niin tämmöinen ylimääräinen kustannus lyhyellä aikavälillä varmasti kaataa monta pienyrittäjää. Siinä mielessä ihmettelen tätä esitystä.

Arvoisa puhemies! Kun laajennan tätä asiaa, niin kerrostaloissa on ongelma, että siellä poltetaan parvekkeilla, käytävillä jnp. Tämä mielestäni on vielä suurempi ongelma kuin ravintoloissa käyminen, sillä missä tupakointi on sallittu, niin siellä myös yleensä ne tarjoilijat ovat saman tyyppisiä henkilöitä, itse harrastavat tupakointia, joten sikäli se ei ole niin kovin vaarallista tarjoilijan kannalta.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Lakialoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Räsänen jo totesi, että meillä Suomessakin on edetty tupakkalain osalta oikeaan suuntaan ja näitä muutoksia todella julkisissa tiloissa, ravintoloissa ja baareissa toteutettu. Se on ollut hyvä asia. Kuten ed. Kuosmanen totesi, se on edellyttänyt yrittäjiltä melko lailla investointeja. Alun pitäenhän tämäkin askel tuntui monien mielestä liian suurelta, mutta nyt ilmeisesti siihen on totuttu ja se on hyväksytty. Ymmärrän niin, että valtioneuvoston piirissä tällaiseen täydelliseen kieltoonkin suhtaudutaan osittain jo myönteisesti. Asiaa varmasti seurataan ja pohditaan, milloin ja millä aikavälillä Suomessa tämä askel, joka nyt eräissä muissa maissa on aika nopealla aikataululla kuitenkin otettu, ollaan valmiit ottamaan. Sinällään tupakan vaaroja ei pidä vähätellä, ne kaikki ovat meillä tiedossa, terveysriskit ja haittavaikutukset, ja siitä syystä tietysti kaikki ne sellaiset toimet, joilla tätäkin kautta terveyttä kyetään edistämään, ovat varmasti paikallaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre

Arvoisa puhemies! Tein tuon oman aloitteeni tupakoinnin rajoittamisesta ravintoloissa työsuojelunäkökulmasta ja tietämättä, että ed. Räsäsellä oli vastaavanlainen lakialoite käsittelyssä. Sen jälkeen ministeri Hyssälä on tästä lainsäädännöstä vastaavana ministerinä pyytänyt selvitysmiestä selvittämään tilannetta, ihan niin kuin täällä on tullut esille.

Minun huoleni on ollut se, että nämä ravintoloissa työskentelevät ihmiset eivät tupakkalainsäädännöstä huolimatta ole saaneet työympäristössään puhdasta ilmaa hengittääkseen. Se ei ole heille vapaa valinta. He joutuvat olemaan töissä, monet heistä eivät suinkaan voi valita sitä työpaikkaa, missä he työtänsä tekevät. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan on käynyt ilmi, että esimerkiksi baaritiskillä työskentelevistä vain 3 prosenttia saa nauttia puhtaasta hengitysilmasta työssään, joten tilanne on todella hankala siinä suhteessa. Olen iloinen, että asiassa nyt laitetaan asiantunteva selvitysmies tekemään tuo tutkimus.

On todettava, että olen saanut paljon myönteistä palautetta maailmalta, New Yorkista ja USA:sta muutenkin, jossa kerrotaan, että on aivan luonnollista nykyisin, että siellä ravintolat ovat savuttomia, kukaan ei siitä protestoi. Ihmiset viihtyvät ravintoloissa ja on tullut uusia asiakkaita. Samoja kokemuksia on nyt Norjasta ja Ruotsistakin, mutta on ymmärrettävää, että ravintolasektori on joutunut investointeja tekemään. Mutta nyt on ollut epäoikeudenmukainen tilanne. Kaikki eivät ole investoineet, kaikki eivät noudata lakia niin kuin sitä pitäisi noudattaa, joten selvittäminen on nyt paikallaan.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kuosmaselle vaan kommenttina äskeiseen se, että kun äsken totesin, että on tullut tämä pätkä-pätkä-pätkä-pätkätyöläisyys ja niiden pätkien kerääminen, niin sen taustalla on taloudellinen pakko, siis eräällä tavalla elannon saamiseksi vaihtoehdottomuus. Kun on paljon henkilöitä, jotka eivät itse tupakoi, niin kysymys on työsuojelullisesti juuri sellaisesta ongelmasta kuin ministeri Mönkäre äsken juuri kuvasi. Tämän takia olen nyt täsmentänyt henkilökohtaista kantaani tähän asiaan, että tämä trendi on nyt ilmeisesti täydellinen välttämättömyys.

Päivi Räsänen /kd:

Herra puhemies! Pidän erittäin arvokkaana ministeri Mönkäreen selkeää kannanottoa, joka edistäisi työturvallisuutta, ja haluan kannustaa teitä tässä hankkeessa eteenpäin samoin kuin koko hallitusta, jotta Norjan ja Irlannin tyyppinen lainsäädäntö saataisiin myös Suomeen mahdollisimman pian.

Ministeri Mönkäre on erityisesti halunnut huomioida työturvallisuusnäkökohdan, joka tässä on varmasti se kaikkein tärkein, mutta uskon, että sillä voisi olla myös yleisesti ja laajemmin merkitystä tupakoinnin vastaisessa työssä. Jos ravintolat olisivat savuttomia, ehkä tupakkalakkoa harkitsevan tai juuri tupakkalakon aloittaneen henkilön olisi helpompaa kilvoitella savuttomassa ympäristössä kuin tupakoivassa seurueessa.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti: Kun ed. Räsänen haki aloitteeseen nimiä, niin minäkin panin sinne nimeni ja sanoin heti hänelle, että vuonna 72 olen lopettanut tupakoinnin ja se on ollut minun elämäni paras päätös, tällaiseen aloitteeseen panen pelkästään jo sen vuoksi nimeni. Tulkoon tämä myöskin eduskunnan pöytäkirjoihin tupakan vastustamislausuntona kaiken kaikkiaan.

En ole todellakaan ajatellut sitä enkä usko, että näin tulee käymään, kuten ed. Kuosmanen sanoi, että tästä yrittäjät kärsivät tavalla tai toisella. Se on sitten tietysti toteutettava niin, että siitä eivät yrittäjät kärsi. Huomasin myös saman asian, että ministeri Mönkäre tuli ulos seuraavana päivänä, kun minä olin edellisenä päivänä pannut aloitteeseen nimen, ja tämähän on vain erittäin hyvä asia.

Toivon, että kun asia hyvin selvitetään, ei selvitetä liian pitkään tätä asiaa. Monta kertaa käy niin, että kun asetetaan komitea, toimikunta, työryhmä tai selvittelyryhmä, niin asia venyy ajallisesti, mutta toivon nopeata ratkaisua.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Pulliainen kertoi, että ravintolayrittäjät ovat juuri niitä, jotka pätkätyöläisiä palkkaavat, mutta jos laajennan tätä asiaa, niin julkishallinnon palveluksessa pätkätyöläisistä on 64 prosenttia tänä päivänä eli yksityinen sektori loppujen lopuksi kaikkein vähiten käyttää pätkätyövoimaa.

Mitä tulee sitten ravintoloihin, niin nämä työvoiman vuokravälitysfirmat ovat ne firmat, jotka kyttäyttävät sitä pätkätyöläistä ja maksavat ainoastaan siitä palkan, kun hän on siellä ravintolassa töissä muutaman tunnin.

Kalevi Lamminen /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä nyt tuntuu tulevan tällainen julkisten tunnustusten kerho, ja hyvä, että tulee. Minä lopetin vuonna 69, ja se on myöskin ollut hyvä päätös, mutta se siitä. Varsinaiseen asiaan:

Ystäväni ed. Kuosmanen väitti, että tämä tulee yrittäjille kalliiksi, mutta kun ajatellaan, kuinka kalliiksi tulee sitten se, että työntekijä, joka on sen yrittäjän palveluksessa, tupakoi, sairastuu niihin tauteihin, joita tupakka aiheuttaa, eikä vähiten esimerkiksi hengenahdistukseen, syöpään jne., niin se se tulee yhteiskunnalle ja sitä kautta myöskin yrittäjälle erittäin kalliiksi.

Kuten täällä ed. Räsäsen lakialoitteessa mainitaan, tuhansia ihmisiä kuolee pelkästään tupakkaan, mutta he eivät kuole yhtäkkiä, vaan he ovat pitkän aikaa hoidettavina, ja se on myöskin yhteiskunnalta ja myös yrittäjiltä pois, sekin maksu. Pidän tätä erittäin hyvänä lakialoitteena.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ed. Kuosmaselle: Hän on aivan oikeassa, kun kertoo pätkätöitten osuudesta julkisella sektorilla. Näinhän valitettavasti on, vaikka meillä on ketjuttamiskiellot jnp., mutta siinä ei tarvitse kuitenkaan mennä savulliseen tilaan työtä tekemään, päinvastoin, pitää mennä, jos siellä aikoo tupakoida, sellaiseen tilaan, lähinnä rakennuksen ulkopuolelle, että voi tupakoida. Mutta kysymys on siitä, että sen ravintolatyöntekijän on pakko serveerata myöskin niitä asiakkaita, jotka ovat savullisessa tilassa, ja siinä se ongelman ydin on.

Kun täällä nyt tilastoa pidetään siitä, koska on lopettanut tupakoinnin, niin minä olen lopettanut tupakoinnin vuonna 1962 heinäkuun 14. päivä kello 14. Se oli lauantaipäivä, ja tässä aivan lähellä olen viimeksi polttanut, Temppelikatu 11 A 18, jos sillä on tilastojen kannalta merkitystä.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Teollisuuden palveluksessa on noin puoli miljoonaa ihmistä Suomessa, ja oman kokemukseni mukaan tänä päivänäkin rakennustyömailla, tehtaissa, kaikissa julkisissa työpaikoissa työmiehet vetävät ihan kunnolleen vanhaa norttia. Sen takia ihmettelen tätä lakialoitetta, että se koskee ainoastaan ravintoloita. Tietysti ne duunarit käyvät illalla ravintolassa ja polttavat vielä sielläkin, mutta kyllä arkipäivä työmailla on semmoinen, että tupakanpoltto jatkuu joka paikassa ja vielä henkilöautoissa. Jos nyt halutaan välttämättä yksi kieltolaki Suomeen lisää, pitäisi ottaa se Norjan-malli kylmästi ensi vuoden alusta käyttöön, hallituksen tuoda esitys ja eduskunnan yksimielisesti päättää, että tupakanpoltto on kielletty koko Suomessa.

Tuula Väätäinen /sd:

Arvoisa puhemies! Itse en voi kertoa, koska olen tupakanpolton lopettanut, kun en ole sitä koskaan aloittanutkaan. Mutta ihan huojennukseksi näille puhujille voin kertoa, että olen terveydenhuollon tulevaisuutta selvittävässä työryhmässä ja siellä Kuopion yliopisto tutkii terveydenhuollon tulevaisuutta ja siellä oli eräs ajatus siitä, että tupakanpoltto loppuu Suomesta kokonaan lähitulevaisuudessa, joten siinä mielessä meillä on hyvä tulevaisuus odotettavissa terveydenkin suhteen.

Keskustelu päättyy.

​​​​