Täysistunnon pöytäkirja 85/2013 vp

PTK 85/2013 vp

85. TORSTAINA 19. SYYSKUUTA 2013 kello 10.08

Tarkistettu versio 2.0

Yliopistojen rahankeräysoikeus

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Suomalaisten yliopistojen rahankeruu on ajautunut umpikujaan. Useiden yliopistojen varainhankinta on ollut kuukausia pysähdyksissä. Tähän on syynä se, että rahankeruuseen tarvittavat luvat ovat jumiutuneet Poliisihallitukseen perusteenaan tulkinta, jonka mukaan valtion suurimmaksi osaksi rahoittamat yliopistot rinnastetaan osaksi valtiota, ja näin ollen rahankeräyslupaa ei voida enää tällä perusteella myöntää. Eduskunta on kuitenkin vain joitakin vuosia sitten päättänyt yliopistolain uudistamisen yhteydessä, että yliopistojen itsenäinen varainhankinta elikkä rahankeruu nimenomaan on yksi tärkeä yliopistojen rahoituksen muoto. Nyt yliopistojen varainhankinta on kuitenkin vaakalaudalla. Kysyisinkin ministeri Räsäseltä: mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta yliopistoille elintärkeä rahankeräys voi päästä jatkumaan edelleen?

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa herra puhemies! Olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä, että yliopistojen rahankeräykset ovat toimiva käytäntö omalta osaltaan niiden talouden turvaamiseksi, ja pidän tärkeänä, että tämä käytäntö voisi myös tulevaisuudessa jatkua. Olen tietoinen niistä lain tulkintaan liittyvistä ongelmista, joita rahankeräyslupia hallinnoiva viranomainen Poliisihallituksessa on käsitellyt, ja olen jo käynnistänyt ministeriössä alustavasti lain valmistelun, jotta nuo tulkinnallisuuteen liittyvät ongelmat voitaisiin korjata. Olen tarvittaessa valmis tuomaan hyvin nopeastikin sellaisen esityksen eduskuntaan.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Yliopistojen toiminta ei Poliisihallituksen mukaan ole rahankeräyslaissa tarkoitettua yleishyödyllistä toimintaa. Yliopistot ovat kuitenkin itsenäisiä oikeushenkilöitä ja valtiontalouden ulkopuolella, vaikka suuri osa rahoituksesta tuleekin valtiolta. Ongelma todella ratkeaisi, jos rahankeräyslakia muutettaisiin siten, että yliopistot olisivat itsenäisinä oikeushenkilöinä oikeutettuja tuon luvan saamiseen. Tällä varmistettaisiin tämä tärkeä varainkeruun jatkuminen.

Asialla on kuitenkin jo kova kiire. Esimerkiksi Turun yliopisto on odottanut uutta rahankeräyslupaa jo toukokuusta saakka, ja onkin selvää, etteivät ylipistot voi jatkaa toimintaansa ilman, että heillä on oikeus tähän rahankeruuseen. Tämä on todella elintärkeä kysymys yliopistoille ihan tutkimuksenkin kannalta. Kysyisinkin vielä ministeriltä: millä aikataululla tuota lakia tullaan muuttamaan, ja kuinka kauan yliopistot joutuvat vielä odottamaan näiden lupiensa saamista?

Sisäasiainministeri Päivi Räsänen

Arvoisa puhemies! Todellakin tietooni tämä ongelma liittyen yliopistojen rahankeräyslupiin ja niitä koskevan lain tulkinnallisuuteen tuli vasta tuossa ihan muutaman viikon sisällä, ja olen jo käynnistänyt lain valmistelun ministeriössä ja pidän ihan mahdollisena sitä, että saamme lakiesityksen sillä tavalla eduskuntaan, että vuoden alusta jo voitaisiin uuden lain pohjalta näitä päätöksiä tehdä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen.

​​​​