Täysistunnon pöytäkirja 90/2003 vp

PTK 90/2003 vp

90. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2003 kello 13

Tarkistamaton versio 1.3

4) Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Tässä lakialoitteessahan on kysymys niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä, ja jos mitään ei tehdä, tämä päättyy Venäjällä rakennus-, asennus- ja kokoonpanoprojektien osalta tämän vuoden lopussa. Tämä on sikäli uhkaava tilanne, että on kysyttävä, miksi Suomi oma-aloitteisesti heikentäisi tätä verosopimuksen kirjainta ja henkeä, koska se verosopimus, joka on olemassa, sallii ennen vuotta 2003 alkaneeseen rakennus-, kokoonpano- tai asennustoimintaan 36 kuukauden siirtymäsäännöksen. Tähän siirtymäsäännökseen luottaen suomalaiset yritykset ovat sitten töitä ja urakoita Venäjälle sopineet. Heillä ei ole näin ollen ollut tiedossaan sopimuksia tehdessään, että Suomen valtio pyrkii muuttamaan verolainsäädäntöä yrittäjien vahingoksi.

Tämä on mielestäni tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen lakialoite, ja kun ensimmäinen allekirjoittaja sattuu olemaan valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja tämän on allekirjoittanut koko verojaosto, on syytä myös uskoa, että tämän kaltainen lakialoite tulee menestymään varsin hyvin. Tämä on todella hyvä aloite, tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen.

Tässä yhteydessä vielä ikään kuin lähetekeskusteluun sopien voisi lausua niinkin, että pikemminkin tulisi vielä tavoitteeksi ottaa, että Suomi kykenisi lähitulevaisuudessa neuvottelemaan Venäjän kanssa ihan tyystin uuden verosopimuksen, jotta suomalaiset yritykset pääsisivät tasa-arvoisempaan asemaan eräiden kilpailijamaittemme yritysten kanssa Venäjän markkinoilla, koska nyt tämä verosopimus, joka sinne on neuvoteltu, on joiltakin osin huonompi kuin meidän eräillä kilpailijamaillamme. Tämä tuntuu oudolta, että me emme naapurimme kanssa saa parempaa verosopimusta aikaiseksi. Ne neuvottelijat, jotka siellä ovat aikanaan olleet neuvottelemassa, eivät ole kyllä ihan parhaalla mahdollisella tavalla onnistuneet, mutta se on pitemmässä kuusessa, niin kuin sanotaan. Nyt on tärkeätä hoitaa tämä asia tämän aloitteen mukaisella tavalla. Tervehdin tätä aloitetta ihan tyydytyksellä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Saarinen mielestäni erinomaisen hyvin sanoi myönteiset lähetesanat lähetekeskustelussa tälle aloitteelle, jonka ensimmäinen allekirjoittaja on ed. Olavi Ala-Nissilä.

Erityisesti suomalainen rakennusteollisuus, joka on merkittävä viejä ja sitä kautta suomalaisten työllistäjä Venäjälle, jo viime vuoden puolella koki ongelmaksi tämän tilanteen, mihin nyt on uhka joutua. Tämän uhkan torjumiseksi tämä aloite olisi saatava myönteisellä tavalla etenemään valiokuntakäsittelyssä ja lainsäädäntöön.

Arvoisa herra puhemies! Toivon lakialoitteelle myönteistä jatkokäsittelyä.

Keskustelu päättyy.

​​​​