Täysistunnon pöytäkirja 97/2010 vp

PTK 97/2010 vp

97. PERJANTAINA 8. LOKAKUUTA 2010 kello 13.01

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

 

Jari Leppä /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä lakiesityksessähän on kysymys siitä, että kasveille ja kasvituotteille haitallisten kasvintuhoajien laboratorioanalyyseihin liittyen voitaisiin tarpeen vaatiessa näitä virallisia tehtäviä antaa tehtäväksi myös yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja yksityisille laboratorioille.

Valiokunta on yhtynyt tähän ajatukseen ja päähuomioon muutamalla painotusasialla. Yksi on se, että nämä analyysit tulee aina delegoida vain niihin laboratorioihin, joissa elintarviketurvallisuusvirasto Evira on varmistunut siitä, että valtuutettu laboratorio toimii delegoituja tehtäviä suorittaessaan puolueettomasti, analysoi luotettavasti ja toimii ehdottoman luotettavalla tavalla eikä eturistiriitaa synny. Samoin henkilöiden pätevyysvaatimusten täytyy olla kohdallaan. Lisäksi näitä voidaan antaa tehtäväksi myös EU-jäsenmaiden muille laboratorioille, mutta niissäkin sen pitää tapahtua niin, että ne ovat valtuutettuja laboratorioita tai viranomaislaboratorioita, eli hyvin rajoitetulla tavalla.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Juuri näin on, ja minä pidän sitä erittäin tärkeänä, että valiokunta tällä tavalla painotti tätä asiaa. Jos ei olisi painottanut, niin ehkä virkamiehiltä olisi jäänyt tämä asia näin painotetusti huomioon ottamatta.

Toisena asiana kiinnitän huomiota siihen, että mietinnön loppuosassa perustelutekstissä kiinnitetään huomiota jälleen kerran ja erikoisesti eduskunnan huomiota myöskin mäntyankeroisen Suomeen ilmestymisen mahdollisuuteen. Jos se onneton tuholainen onnistuisi tänne Suomeen rantautumaan — sehän lainausmerkeissä yrittää tulla tänne noitten puupakettien yhteydessä — ja pääsisi Suomen mäntymetsiin. Se merkitsisi radikaalia tuhoa, satojen miljoonien, ehkä miljardien menetystä Suomen valtiolle ja metsätaloudellemme aivan erikoisesti, koska mäntymateriaalituotanto vähentyisi Suomessa. Tämän takia aina joka paikassa pitää kiinnittää huomiota tähän puoleen ja myöskin eduskunnan isossa salissa tuoda tämä huoli esiin.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Koska edellinen edustaja puhui viisaita, niin kysyisin joltain asiantuntijalta, kun koko ajan Suomea mielestäni ja monen muunkin mielestä kohdellaan järjettömästi tässä hiilinielukysymyksessä: onko tämmöinen mahdollisuus otettu missään laskelmissa ja tulevaisuuden visioissa huomioon, että männylle saattaisi käydä näin huonosti, ja saataisiin Euroopalta sitten alennusta tätä kautta?

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kyllähän nämä otetaan huomioon, mutta tämä on niin sanotusti profylaktista elikkä ennalta ehkäisevää toimintaa. Siis valmiuksien pitää olla sellaiset, että kun on tämmöinen mahdollisuus, joka tiedostetaan, joka tunnetaan — josta varoittavat esimerkit on esimerkiksi Portugalista — niin me varaudumme niihin ennakkoon ja meidän suojelujärjestelmämme on sellainen, että tämmöinen onnettomuus ei pääse tapahtumaan.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Me varaudumme, mutta varautuuko Eurooppa siihen? Siis tämänhän on hyvin tärkeä kysymys ennen kaikkea Euroopan kannalta, että onko meillä nyt sitä koneistoa sitten täällä, että me joudumme tavallaan yksin kärsimään tämmöisen, jos näin tapahtuu.

Erkki  Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Siis mehän vastaamme, jos täällä näin pääsee käymään, ja minä jo äsken sanoin, että Portugalille kävi huonosti.

Pentti  Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tuohon kahden kansanedustajan asiantuntevaan keskusteluun liittyen haluaisin tuoda sen esille, että ilmastonmuutos, niin kuin tässä mietinnössäkin on, vaikuttaa hyvin monella tavalla Suomen metsien kysymyksiin, näiden erilaisten tuhohyönteisten vaikutuksiin, mihinkä ed. Pulliainen viittasi — myöskin ed. Pertti Virtanen viittasi metsä- ja hiilinielukysymykseen. Nyt on ilmeistä, että ilmastonmuutoksen lisätessä lämpötilaa maaperän hiilinielutehtävä Suomessa tulee ilmeisesti muuttumaan, se kääntyy negatiiviseksi, eli maaperästä vapautuu enemmän hiilidioksidia kuin mitä sinne sitoutuu. Tähän vaikuttaa kielteisesti sen tyyppinen metsätalous, että viedään metsistä pois juuret, kannot ja yleensä kaikki mahdollinen. Tähän saakka, esimerkiksi oksiston jäädessä, neulasten jäädessä metsiin, on ollut toisenlainen tilanne, ja tämä perinteinen metsätalous on enemmän lisännyt sen hiilinielun pysyvyyttä kuin tämä uusi metsätalouslinjaus, joka on kriittinen, ja sen vaikutuksia ollaan kyllä tutkimassakin.

Klaus Pentti /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys on ihan hyvä, ja tähän asiantuntevaan keskusteluun haluan tuoda vielä sen näkökulman, että kun tässä nyt mahdollistetaan näitten näytteiden käsittely myös yksityisille laboratorioille — meillähän tämän tasoisia laboratorioita ei ymmärtääkseni maassa ole — niin osaltaan nyt tämmöinen kyllä antaa mahdollisuuksia tämänkin tasoisen yritystoiminnan ja palvelutoiminnan kehittämiseen Suomessa. Siltäkin osin tämä esitys on hyvä.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​