EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 10/2014 vp

EK 10/2014 vp - K 13/2013 vp

Hallituksen vuosikertomus vuodelta 2012

Asia

Hallitus on vuoden 2013 valtiopäivillä antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa vuodelta 2012 (K 13/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta     ja     ulkoasiainvaliokunta   ovat     antaneet     asiasta     mietintönsä  (PeVM 1/2014 vp ja UaVM 5/2014 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on

hyväksynyt perustuslakivaliokunnan ja ulkoasianvaliokunnan mietintöjen mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta, mutta eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen.

_______________

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2014

​​​​