EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 15/2008 vp

EK 15/2008 vp - M 2/2008 vp

Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Valtioneuvostolle

Asia

Tarkastusvaliokunta on päättänyt ottaa valvonta-aiheekseen informaatio-ohjauksen toimivuuden sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valiokunta on ryhtynyt valmistelemaan mietintöä perustuslain 90 §:n 1 momentin perusteella saattaakseen eduskunnan tietoon merkittävät valvontahavaintonsa (M 2/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 5/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt seuraavat valiokunnan mietinnön mukaiset kannanotot:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen sitovuutta ja vaikuttavuutta sekä yhdenvertaisuutta perusoikeuksien toteutumisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saannissa ja että hallitus esittää tarvittavat säännökset sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa talouden ohjausta uudistamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmät siten, että ne kannustavat kuntia kustannus- ja laatutietoiseen toimintaan ja palvelurakenteiden kehittämiseen.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus aluehallinnon uudistamishankkeessa varaa aluehallinnon suorittamalle ohjaus- ja valvontatoiminnalle riittävät voimavarat ja toimintaedellytykset ennalta ehkäisevälle ohjaukselle.

4. Eduskunta edellyttää hallituksen raportoivan kannanoton kohdissa 1—3 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta vuoden 2009 kevätistuntokauden aikana.

_______________

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2008

​​​​