EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 17/2011 vp

EK 17/2011 vp - K 10/2011 vp K 12/2011 vp

Valtion tilinpäätöskertomus 2010

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Asia

Eduskunnalle on annettu seuraavat kertomukset: Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2010 (K 10/2011 vp) ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 12/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 1/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt kertomusten johdosta tarkastusvaliokunnan mietinnön mukaiset kannanotot:

1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin, jotta maksuvalmiuden tarpeet ylittävästä lainanotosta luovutaan.

2. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumista on mietinnössä todettu.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi kannanotossa edellytettyjen toimenpiteiden toteutumisesta seuraavassa tilinpäätöskertomuksessa.

_______________

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011

​​​​