EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 21/2007 vp

EK 21/2007 vp - K 12/2007 vp K 13/2007 vp

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Asia

Eduskunnalle on annettu seuraavat kertomukset: Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006 (K 12/2007 vp) ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 13/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 1/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin tilinpäätöskertomuksen antamiseksi eduskunnalle sellaisella aikataululla, että eduskunta voi käsitellä tilinpäätöskertomuksen kevätistuntokaudella.

Eduskunta on

hyväksynyt tarkastusvaliokunnan mietinnön ja edellyttää hallituksen ottavan asianmukaisesti huomioon ne toimenpiteet, jotka talousarviolausumien osalta on mietinnössä todettu.

_______________

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2007

​​​​