EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 21/2012 vp

EK 21/2012 vp - K 12/2012 vp

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011

Asia

Eduskunnan tilintarkastajat ovat antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksensa Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2011 (K 12/2012 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 6/2012 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

_______________

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2012

​​​​