EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 25/2007 vp

EK 25/2007 vp - K 14/2007 vp

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006 (K 14/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 2/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan kannanoton:

1.

Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin valtion tulosohjauksen ja tilivelvollisuusuudistuksen arvioimiseksi.

2.

Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän vaihtoehtoisia ratkaisumalleja perustuslaissa turvattujen kansalaisten peruspalvelujen yhdenvertaisuuden sekä saatavuuden ja laadun turvaamiseksi.

3.

Eduskunta edellyttää hallituksen laativan verotukiselvityksen, jossa tarkastellaan hallituksen veropolitiikan perusteita, erityisesti verotuksen neutraalisuusperiaatetta ja verotukien käsittelyä osana kehys- ja budjettimenettelyä, sekä antavan eduskunnalle selvityksen toimenpiteistään valtion tilinpäätöskertomuksessa.

_______________

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

​​​​