EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 54/2014 vp

EK 54/2014 vp - M 2/2014 vp

Kansalaisaloite: Ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp)

Asia

Eduskunnalle on 24 päivänä huhtikuuta 2014 jätetty kansalaisaloite ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla (KAA 2/2014 vp — aloitteen edustaja Heikki Orsila, vireillepanija Ilmari Rostila).

Eduskunta on 15 päivänä toukokuuta 2014 lähettänyt aloitteen sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (SiVM 24/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kansalaisaloitteen johdosta seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kokonaisselvityksen, jossa tarkastellaan maamme yleistä kielten opiskelun politiikkaa ja miten sitä pitäisi kehittää tulevia kielitaitohaasteita ennakoiden sekä huomioiden yhteiskunnan ja elinkeinoelämän yhä laajentuva ja monipuolistuva vieraiden kielten osaamisen tarve.

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua.

Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen.

_______________

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

​​​​