LAKIALOITE 115/2004 vp

LA 115/2004 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Alkoholiveron huomattava alennus, joka tuli voimaan 1.3.2004, on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Osa hallituksen ministereistä on sitä mieltä, että kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan ja syytä huoleen ei ole. Toiset taas ovat julkisesti moittineet veronalennusta ja esittäneet, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti. Toinen valtiovarainministeri Wideroos on todennut, että kulutusrakenteen muutos on tullut yllätyksenä hallitukselle ja että väkevien juomien veronkorotusta suunnitellaan.

Veronalennuksen taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat, ja veromenetys vain tältä vuodelta noussee noin 360 miljoonaan euroon.

Alkoholi on ylivoimaisesti vakavin kansanterveydellinen ongelma Suomessa. Kahdenkymmenen vuoden sisällä miesten alkoholikuolemat ovat kaksinkertaistuneet, naisten jopa nelinkertaistuneet. Suomalaisten alkoholinkulutuksen odotetaan nousevan ensi vuonna 10,5—11,5 litraan absoluuttista alkoholia nykyisestä 9,4 litrasta.

Hallituksen alkoholiveron alentamista koskevassa esityksessä lueteltiin kulutuksen kasvuennusteiden mukaiset seuraukset. Kun maassamme on nyt 400 000 alkoholin suurkuluttajaa, näiden muutosten seurauksena heitä on 600 000. Kun tänä vuonna alkoholi tappaa n. 3 000 suomalaista, vuonna 2005 viinaan kuolee 3 600 suomalaista. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on arvioinut, että 1 litran lisäys alkoholin keskikulutuksessa (100 % alkoholia 15-vuotiasta kohden) merkitsee 1 000:ta uutta pahoinpitelyrikosta eli noin 4 prosentin kasvua.

Kulutuksen kasvuun ja kulutusrakenteeseen voidaan parhaiten vaikuttaa hintapolitiikalla. Väkevien juomien kulutuksen kasvua on katkaistava, ja tehokkain toimenpide olisi tämän tuotteen veron nostaminen. Sataprosenttisen alkoholin maaliskuinen veronalennus merkitsi väkevien juomien osalta sitä, että Koskenkorva-pullon vero laski 10,09 eurosta 5,65 euroon. Tämä raju alennus oli mielestämme uudistuksen kaikkein suurin virhe. Veron nostaminen edellä mainitusta 5,65 eurosta noin kahdella eurolla sekä vaikuttaisi kulutusrakenteeseen että toisi huomattavan lisätulon valtion kassaan.

Esitämme, että alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettuun lakiin kuuluva verotaulukko muutettaisiin niin, että väkevien juomien veroa nostettaisiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) liitteenä oleva verotaulukko, sellaisena kuin se on laissa 1298/2003, seuraavasti:

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 19,45 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 4,54 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 103,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8,0 23. 152,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 8,0 mutta enintään 15 24. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
— yli 15 mutta enintään 18 25. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 257,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 424,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 38,25 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
muut 46. 38,25 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Essayah /kd
  • Päivi Räsänen /kd

​​​​