LAKIALOITE 122/2006 vp

LA 122/2006 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.1

Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Perheillä tulee olla lastenhoidon suhteen erilaisia vaihtoehtoja valittavanaan. Yksi niistä on se, että äiti tai isä hoitaa lasta/lapsia kotona kouluikään saakka. Kotihoidolla annetaan valinnan mahdollisuuksia vanhemmille perheen yksilölliseen tilanteeseen sopivasta lapsenhoitomallista. Tällä tavoin vähennetään kuntien paineita alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 20 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 639/2003, uusi 4 kohta seuraavasti:

20 §

Kansaneläkkeenä maksetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) vanhempaineläkettä kotiäidille tai -isälle, joka on jäänyt hoitovapaalle tai sen jälkeen hoitamaan lastaan kotiin, kunnes nuorin lapsista on 7-vuotias.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

  • Tuija Nurmi /kok