LAKIALOITE 178/2006 vp

LA 178/2006 vp - Raija Vahasalo /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Nykyinen nimilaki mahdollistaa sen, että avioituessaan kummatkin puolisot voivat pitää oman sukunimensä. Tämä on erittäin hyvä asia esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa molemmilla puolisoilla on harvinaiset sukunimet. Harmillista on kuitenkin se, että vain toisen näistä nimistä voi siirtää eteenpäin jälkipolville, sillä nykyisen nimilain mukaan saman pariskunnan kaikille lapsille on annettava sama nimi.

Monet erinimiset puolisot toivoisivat voivansa antaa osalle lapsistaan äidin nimen ja osalle isän nimen. Voimassa olevan nimilain 2 § kuitenkin estää sen. Pykälässä sanotaan, että "jos vanhemmilla on yhteisessä huollossa yhteinen alaikäinen lapsi, lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka hänen sisaruksellaan on". Tässä lakialoitteessa esitetään kyseisen virkkeen poistamista laista, jotta kummankin vanhemman sukunimen antaminen pariskunnan lapsille tulisi mahdolliseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

nimilain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/1985) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §

Lapsen sukunimen määräytyminen syntymän perusteella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä, lapsi saa sen sukunimen, jonka vanhemmat ilmoittavat lapsen sukunimeksi ja joka jommallakummalla vanhemmalla on ilmoitusta tehtäessä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2007

  • Raija Vahasalo /kok